Спечелете телевизори, фотоепилатори, парочистачки, ваучери и още награди от коледния календар на Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.kaufland.bg/moyat-kaufland/igri.html#koleden-kalendar

Как се участва:

С регистрация всеки ден в сайта на Кауфланд.

Пълни правила:

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

Участието в Играта се осъществява по следния начин:
Всеки ден в периода 01.12.2021 г.-24.12.2021 г., всички, които желаят да се включат в
Играта, могат да направят това, като отворят чрез кликане прозорчето с датата, на която
участват, от Коледния календар, който е публикуван на сайта www.kaufland.bg, да
попълнят формуляр за участие и да играят в разпределението на дневните награди.   

Всеки участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, но може да
спечели само една награда в рамките на Играта.

Онлайн формулярът съдържа следната информация: обръщение, име, фамилия,
населено място, имейл адрес и телефонен номер за връзка, поле за съгласие за
обработване на предоставените лични данни, поле за приемане на Условията на играта
и потвърждаване, че участникът е навършил 18 години, поле за съгласие за получаване
на Kaufland Newsletter и поле за сигурност. Задължителните полета с лични данни,
които трябва да бъдат попълнени, за да се счита едно участие за валидно са:
име,  фамилия, населено място и телефонен номер.

Предоставянето по желание на участника на допълнителна информация (извън
посочената в предходното изречение) е доброволно и не е задължително условие за
участие. Съгласието да бъде получавана актуална информация за Kaufland чрез
Kaufland Newsletter на посочения имейл адрес не е условие за участие в Играта и може
да бъде оттеглено по всяко време.

С попълването на онлайн формуляра участниците дават съгласието си личните им
данни да бъдат обработвани от Kaufland за целите на играта, а, в случай че бъдат
обявени за печеливши, Организаторът да публикува техните данни (две имена и
населено място) по избран от дружеството начин, включително на интернет страницата
на Kaufland и на страници на Kaufland в социалните мрежи.

При непълни и неверни данни на участник в Играта, участието ще се счита за
невалидно. Участието не е възможно преди започването или след изтичането на
посочения в Раздел 2 период.

Организаторът не носи отговорност, в случай че участникът е предоставил
невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

В случай че опитите за свързване с печеливш участник са неуспешни в рамките на
3 (три) работни дни след тегленето на наградите, същият губи правото да получи своята
награда и ще бъде награден резервен печеливш.

Участието в играта дава възможност за спечелване на една от следните награди:
*  50 ваучера за пазаруване, всеки на стойност 50 лева, с валидност до 28.02.2022 г.
*  20 четки за зъби Philips Sonicare
*  15 комплектa тави за печене Spice&Soul
*  15 комплектa тигани Spice&Soul
*  10 мултикукъра Tefal
*  10 фитнес гривни Garmin Vivofit 4
*  10 комплекта тенджери Spice&Soul
*  10 парочистачки Rowentа
*  6 фотоепилаторa Philips Lumea
*  3 LED Smart телевизора Hitachi 43" 

Участниците могат да видят наградите, за които участват, чрез кликване на прозорчето
от Коледния календар с датата, на която попълват онлайн формуляра.

Коректно попълнени формуляри следва да бъдат изпращани чрез онлайн
платформата на Играта най-късно до 23:59 часа на съответния ден, за който се играе.
Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите за деня.

Наградите ще се теглят на случаен принцип, в присъствието на комисия, съставена
от представители на следните звена на Kaufland: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и
„Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.
Тегленията на наградите ще се проведат, както следва:
*  На 06.12.2021 г. ще бъдат изтеглени печелившите за периода 01-05.12.2021 г.
*  На 13.12.2021 г. ще бъдат изтеглени печелившите за периода 06-12.12.2021 г.
*  На 20.12.2021 г. ще бъдат изтеглени печелившите за периода 13-19.12.2021 г.
*  На 29.12.2021 г. ще бъдат изтеглени печелившите за периода 20-24.12.2021 г.

Печелившите имена ще бъдат обявени само и единствено след обработване на
всички регистрирани формуляри за участие.

Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – с телефонно обаждане до 3
(три) работни дни след тегленето на наградите. Само печелившите участници ще бъдат
потърсени на посочения от тях телефон от телефонен номер +359 882 61 89 87 от
страна на „Никели-2007“ ЕООД, в качеството му на Обработващ лични данни по
смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните
данни.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3
(три) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай
Организаторът се свързва с резервен Участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с
печеливш Участник поради грешно попълнени данни.

Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на официалната
интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване с
Участниците.

Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях
адрес. Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 4
седмици от провеждане на тегленето.

В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да
бъде получена от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно,
съдържащо необходимите данни. Упълномощеното лице подписва декларация.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с
друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица. 

Краен срок - 24 декември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара