Спечелете смартфони iPhone 12, XIAOMI Mi 11 Lite и POCO F3

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 28 ноември 2021

Как се участва:

С отговори на въпроси във викторина.

Пълни правила:

В Играта участват отбори, които се състезават помежду си като отговарят на въпроси в 7 (седем) различни категории. Въпросите и категориите са избрани от Организатора. 

Играта се провежда в две основни фази – фаза „Квалификация“ и фаза „Финал“. Във фаза „Квалификация“ всички отбори играят помежду си едновременно. Трите отбора, които са събрали най-много точки са финалисти. Отборите, които са се класирали на 2-ро (второ) и 3-то (трето) място във фаза „Квалификация“, получават материални награди, подробно описани в секция „Награди“ на quiz.tlnr.bg. 

Отборът, който има най-много точки и се е класирал на първо място, преминава към фаза „Финал“, в която се състезава срещу многократния шампион от различни състезания Мартин Иванов. Участниците в отбора-финалист получават и материални награди, подробно описани в секция „Награди на quiz.tlnr.bg. Въпросите в двете фази на Играта са различни. И двете фази на Играта се излъчват на живо чрез видео стрийминги на quiz.tlnr.bg и се модерират от водещ на Играта. Участниците-отбори се включват в двете фази на Играта на дистанционно и от локации по техен избор.

    Участници в Играта: Участници в играта могат да бъдат всички физически лица, отговарящи на изискванията в т. III . Участниците в Играта се групират в отбори, като отборите не могат да включват повече от 3-ма души и по-малко от 2-ма души.

    Зрители на Играта: Зрители на Играта могат да бъдат всички физически лица с достъп до интернет. Играта е достъпна за гледане на quiz.tlnr.bg след клик на бутона „Гледай“. Гледането на Играта на quiz.tlnr.bg не изисква регистрация или предоставяне на данни от страна на зрителите. След клик на бутона „Гледай“ зрителите получават достъп до видео стрийминг на двете фази на Играта – фаза „Квалификация“ и фаза „Финал“. По време на двата видео стрийминга от двете фази на Играта, зрителите виждат въпросите, на които отговарят отборите, както и класирането между отборите в реално време

    Кръгове с въпроси в Играта: В Играта има общо 7 кръга с въпроси. Кръговете с въпроси покриват следните тематични категории:
        Кръг I: Техника и технологии
        Кръг II: Литература
        Кръг III: Кулинария
        Кръг IV: География
        Кръг V: Звучи
        Кръг VI: Биология
        Кръг VII: Физика, химия, истори

    Всеки кръг съдържа по 7 въпроса, като общият брой въпроси от всички кръгове в играта са 49 броя Кръговете въпроси се активират един след друг, т.е. два и повече кръга не могат да бъдат активни едновременно.

    Въпроси в Играта: Въпросите в различните кръгове могат да са изцяло текстови, както и да съдържат видео/снимка/аудио, които участниците трябва да отворят и разгледат/изслушат, за да дадат отговор. Въпросите имат един верен отговор, който трябва да бъде изписан на кирилица или с цифри, за да се отчете като валиден. Отговори, изписани на латиница или отговори на чужд език, не се приемат за валидни и не носят точки на отбора. Отговори, които съдържат символи, различни от цифри и букви на кирилица, не се приемат за валидни и не носят точки на отбора. Отговори, които съдържат правописни грешки или не са изписани в цялост, не се приемат за валидни и не носят точки на отбора. На всеки въпрос във всеки кръг от Играта трябва да се отговори за определено време – 30 секунди. За целта при показването на всеки въпрос в съответния кръг, всеки участник вижда таймер на екрана, който отброява оставащото време за отговор. След изтичане на това време, въпросът става неактивен и участникът трябва да премине към следващия въпрос или кръг, ако това е бил 7-ми последен въпрос от съответния кръг. След като са отговорили на всички въпроси от всички кръгове, участниците имат право да прегледат отново отговорите си на всички въпроси от всички кръгове и да нанесат корекции, ако смятат за необходимо. Това се случва в секция „Резюме“, която става активна в полето за игра на играчите след приключване на съответния кръг с въпроси. За тази цел те разполагат с 60 секунди което се отчита на таймер, който е видим на екрана на всеки участник. След като времето за корекция на въпросите изтече, събраните точки се преизчисляват и класирането се актуализира.

    Класиране в Играта: Всеки въпрос във всеки кръг носи на отбора определен брой точки – 1 или 2 в зависимост от нивото на трудност на въпроса. Участниците могат да съберат следните максимални точки във всеки кръг:
        Кръг I: 12 точки
        Кръг II: 12 точки
        Кръг III: 12 точки
        Кръг IV: 10 точки
        Кръг V: 12 точки
        Кръг VI: 10 точки
        Кръг VII: 14 точки

    Точките, събрани от отговорите на всички въпроси във всички кръгове, се сумират в реално време и се отразяват в класиране, което е видимо на сайта на Играта quiz.tlnr.bg/ за всички участници-отбори, както и за зрителите. Сумирането на точките в класирането се осъществява автоматично и без човешка намеса на база подадените верни валидни отговори и точките, които се полагат за всеки един от тях.

    Финалисти в Играта: След като всички отбори преминат през 7-те кръга въпроси на играта се прави класиране според събраните точки от всеки отбор. Първите три отбора с най-много събрани точки са финалисти и се класират за наградите в Играта, описани подробно в секция „Награди“ на quiz.tlnr.bg. При случаи на отбори с равен брой точки, които се конкурират за 1-во и 2-ро място или за 2-ро и 3-то място, се преминава към въпрос - “Дузпа“. Въпросът „Дузпа“ е еднократен и в него участват едновременно всички отбори, които са с равен брой точки и се конкурират за местата от 1 до 3. Въпросът „Дузпа“ се печели от отборът, който е дал верен или най-близкия до верен отговор на зададения въпрос. При отбори с с дублиращи се отговори - печели отборът, който е отговорил по-бързо. Въпросът ‚Дузпа“ се активира само по изключение при отбори с равни резултати и се модерира на живо от страна на водещия на Играта.

    Видео стрийминг на Играта: Играта се излъчва на живо чрез видео стрийминг и от локация, осигурена от Организатора. Видео стриймингът е наличен само и единствено за локацията, от която се излъчва Играта. Във видео стрийминга участва единствено и само водещия на Играта. За участниците не се осигурява и не се предвижда видео стрийминг в quiz.tlnr.bg. Видео стриймингът е достъпен за гледане за всеки, желаещ да гледа Играта онлайн на quiz.tlnr.bg.

    Фази на Играта: Играта се провежда в три основни фази – фаза „Регистрация на участници“, фаза „Квалификации“ и фаза „Финал“. Трите фази на Играта се провеждат както следва:

        фаза „Регистрация на участници“ – 08.11. 2021г – 21.11.2021г. Във фаза „Регистрация“ всички физически лица, отговарящи на изискванията в т. III, могат да се регистрират за участие в Играта чрез попълването на регистрационна форма, налична на сайта на Играта quiz.tlnr.bg,. В регистрационната форма участниците трябва да попълнят име на отбора, имена на участниците и да предоставят email за обратна връзка и потвърждение за успешна регистрация.

        фаза „Квалификации“ – 21.11.2021г, 16:00 – 18:00 часа. Във фаза „Квалификация“ се провежда състезанието между всички регистрирани отбори-участници според правилата на Играта, описани в т. 5, 6, 7, 8 и 9. На финала на фаза „Квалификации“ се класират три отбора. Отборите на 3-то и 2-ро място получават награди. Отборът, който се е класирал на първо място, получава материални награди, подробно описани в секция ‚Награди“ на quiz.tlnr.bg, както и достъп до фаза „Финал“ , по време на която ще се състезава срещу Мартин Иванов.

        фаза „Финал“ – 28.11.2021г. , 16:00 – 18:00 часа Във фаза „Финал“ се провежда състезанието между отборът-финалист от фаза „Квалификация“ I Мартин Иванов. Състезанието се провежда според правилата на Играта, описани в т.5, 6, 7, 8 и 9. 

    Нарушения: Строго забранено е използването на каквито и да е помощни средства (търсене на отговор на някой от зададените в Играта въпроси в интернет, консултиране с лице/а, които/които не са част от отбора, използване на каквито и да е справочници, енциклопедии и др.) от страна на участниците след задаване на въпросите. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира от Играта всеки отбор, включително да го лиши от награда, ако е спечелил такава. за който е установено, че някой от участниците в този отбор е използвал каквито и да е помощни средства съгласно предходното изречение.

Наградите в Играта се разпределят между трите отбора-финалисти от фаза „Квалификация“ както следва:

    Награди за трето място – 3 смартфорна POCO F3 5G 256GB Dual Blue
    Награди за второ място – 3 смартфона XIAOMI Mi 11 Lite 5G 128GB Dual Black
    Награди за първо място – 3 смартфона iPhone 12 128GB Black MGJA3GH/A

Наградите се раздават според класирането на отборите, подробно описано в т. IV. – 8 и 9. 

Обявяването на отборите-финалисти и наградите, които получава всеки един от тях, се обявяват на живо по време на видео стрийминга във фаза „Квалификация“.

След обявяване на победителите във фаза „Квалификация“, Организаторът ще се свърже с печелившите участници от отборите победители с лично съобщение, изпратено по email . Печелившите следва да отговорят на личното съобщение на Организатора по email в срок до 72 часа, като:

    Потвърдят, че отговарят на всички условия за участие, посочени в т.III
    Предоставят на Организатора актуален телефонен номер за връзка, имена по документ за самоличност и посочат адрес на територията на България, където да получат спечелената награда. Доставката на наградата ще бъде за сметка на Организатора.

Ако в срок от 72 (двайсет и четири) часа печелившият за съответната награда не отговори на личното съобщение, с което е уведомен от Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда. При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с нотариално заверено пълномощно. В случай че непълнолетен участник спечели награда от Играта, то за получаването на наградата се изисква разрешението от негов родител или настойник. При получаване на наградата, печелившият трябва да попълни и подпише двустранен приемо-предавателен протокол, в който да въведе трите си имена, ЕГН и дата на получаване на наградата. Едното от двете копия на приемо-предавателния протокол се връща на куриера и се доставя обратно при Организатора. Печеливш участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи награда. Печеливш губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Играта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара