Спечелете пет таблета Huawei Media Pad T3/32 GB

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Кръстю Петров
Костадин Шишков
Емил Калинов
Антония Белева
Кристина Кошева

Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта са общо 5 на брой, както следва:
- 5 бр. таблет Huawei Media Pad T3/32 GB WIFI Tablet 9.6 grey +case book на стойност 249.17 с ДДС.

Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и/или да бъдат преотстъпвани на други лица.

В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.

Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукт с марка Parodontax на обща стойност 10 лв. (десет лева) от който и да е магазин от търговската верига „Лили Дрогерие” ЕООД в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма. С една касова бележка може да се направи само една регистрация, независимо от стойността на покупката.

Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

Нито Организаторът, нито Партньорът носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Партньора. Също така, Организаторът и Партньорът не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 7 дни след края на кампанията.Ще бъдат изтеглени 5 печеливши участници и 5 резервни.

Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 10.12.2021 г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Организатора, за което участниците дават изричното си съгласие, приемайки Правилата на Играта.

В рамките на 7 (седем) дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже на посочения телефон с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай че Организаторът не успее да се свърже с избрания участник в рамките на три последователни опита в рамките на 2 (два) дни, то той ще пристъпи към първия изтеглен резервен участник.

Получаването на наградата ще става лично от изтеглените печеливши участници в избран от тях търговски обект на Организатора. В случай че в населеното място на избрания печеливш участник няма търговски обект на Организатора, наградата ще му бъде доставена на посочен от него адрес за сметка на Организатора.

При получаване на наградата печелившият участник следва да представи лична карта за удостоверяване на самоличността си пред служителите на Организатора или на спедиторската фирма. Трето лице може да получи спечелената награда само след представяне на надлежно изготвено нотариално заверено пълномощно.

Наградите по раздел 6 са на единична стойност над 100 лв. без ДДС. Следователно следва те да бъдат обложени на окончателен данък от 10% съгласно изискванията на Закона за данъка върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), който трябва да бъде деклариран, удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.

За провеждане на томболата, предоставяне на наградите и изпълнение на чл. 9.1, участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави на Партньора три имена, мобилен телефон и номер на касовата бележка, а на Организатора – необходимите данни за деклариране и внасяне на данъка по ЗДДФЛ. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора, като в този случай отпада и правото му да получи спечелената награда.

Организаторът се задължава да посочи данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, да декларира и внесе данъка върху печалбата по ЗДДФЛ. 

Краен срок - 30 ноември 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара