Спечелете смарт часовници, фото книги и джобни принтери от Nivea

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 декември 2021

Как се участва:

С регистрация в специална страница в сайта на .

Пълни правила:

СПЕЧЕЛИ ЧАСОВНИК, ДЖОБЕН ПРИНТЕР ИЛИ ФОТО КНИГА С NIVEA

Най-очакваните подаръци през годината са Коледните! За някои удоволствието е да ги закупят и приготвят, за да зарадват близките си, а за други - да ги получават, за да изпитат приятната изненада от отварянето им! И понеже 2в1 е определено по-добрата комбинация, сме ти подготвили една страхотна Коледна промо игра! 🎁🎄😍

Купи подаръчен комплект NIVEA или NIVEA MEN, регистрирай номера на касовата бележка и датата на покупката* на безплатен номер 108009 и така се записваш автоматично за участие в томбола за 3 различни страхотни награди! Очакват те 1 от 30 часовника GARMIN VENU SQ, 1 от 30 джобни принтера POLAROID HI-PRINT или 1 от 30 фото книги PIXI!

Промо  играта  се провежда в периода 22.11.2021  -  31.12.2021 г. включително,  като
стартира в 00:00:00 ч. на 22.11.2021 г. и приключва в 23:59:59 ч. на 31.12.2021 г. в избрани
търговски обекти/ търговски вериги на територията на Република България, предлагащи
подаръчни комплекти  от асортимента на марката NIVEA  или NIVEA  MEN,  описан в
Приложение 1.
 
След приключването на Промо играта, участващите продукти губят качеството си на
такива и Организаторът не носи отговорност и няма по-нататъшни задължения спрямо
клиенти, които са с убеждението, че Промо играта все още продължава. Организаторът
потвърждава, че Промо играта започва на 22.11.2021 г. и приключва на 31.12.2021 г.,
независимо дали преди и/или след посочения период рекламни материали за  Промо
играта, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.
 
МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМО ИГРАТА  
 
Всяко лице, желаещо да участва в Промо играта, следва да направи Покупка на поне
1 (един) подаръчен комплект от асортимента на една от марките –  NIVEA или NIVEA
MEN,  подробно  изброени  в  Приложение  1  към  Официалните  правила,  в  избраните
търговски обекти/търговски вериги на територията на Република България по време на
периода на Промо играта, и да регистрира номер на касов бон/фактура и дата на покупка
удостоверяващи  направената покупка като изпрати SMS  на номер 108009. При SMS
регистрацията участниците следва да изпратят текст с номера на касов бон/фактура  и
дата на покупка. SMS съобщението до номер 108009 е безплатно за участника.
 
Ако  изпращането  на  съобщението  е  успешно,  Участникът  ще  получи  SMS  за
потвърждение за своето участие. В случай че изпращането на съобщението е неуспешно,
Участникът ще получи обратно SMS съобщение, че уникалният номер на покупка вече е
бил използван или че е изпратен в неправилен формат.
 
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.
   
Всеки Участник има право да участва в Промо  играта  многократно, като за всяко
участие  следва  да  изпълни  изискванията,  регламентирани  в  настоящите  Официални
правила, и по-конкретно тези, описани в т. 6.1  и  да регистрира  нов номер на касов
бон/фактура и дата на покупка, удостоверяващи направената покупка като изпрати SMS
на номер 108009.  Всяка регистрация, направена по реда на  настоящите Официални
правила, се счита за лично направена.
Пример за регистрация на код от касов бон/фактура 0123456789 и дата на покупка 28.11:
0123456789, 28.11;  0123456789 28.11;  
Пример  за  регистрация на  код от  касов  бон  от Търговска  верига  dm:  123356-1234-
1234567 28.11.
 
Ако  с  една  касова  бележка/фактура  са  закупени  повече  от  1  (един)  подаръчен
комплект от асортимента на една от марките- NIVEA или NIVEA MEN, клиентът може
да направи само една Регистрация за участие с тази касова бележка/фактура и неговото
име ще участва в томболата само веднъж.  Оригиналът на касовата бележка/фактура за
извършената  Покупка  на  подаръчен  комплект/  комплекти  NIVEA  или  NIVEA  MEN
следва  да  бъде  запазен от  клиента,  за  да  го  представи, в  случай  че  бъде  избран  за
Печеливш участник по реда на т. 6.10 от настоящите Официални правила.
 
Независимо от броя на направените регистрации за участие, всеки Участник може
да спечели само една Награда. За целите на провеждане на томболата всеки Участник ще
се счита за уникален посредством своя телефонен номер.  
 
Цената  на  участващите  в  Промо  играта  подаръчни  комплекти  се  определя  от
съответния/-ата търговски обект/търговска верига.  
 
Не участват в разпределението на Наградите лица, които са:  
 участвали с касова бележка/фактура за покупка на каквито и да е други подаръчни
комплекти, различни от комплекти NIVEA или NIVEA MEN, подробно изброени
в Приложение 1 към Официалните правила;
 участвали  в  Промо  играта  с  касова  бележка/фактура  за  закупени  подаръчни
комплекти NIVEA  или NIVEA  MEN, преди началото и след края на  срока на
провеждане на Промо играта;
 участвали в Промо играта с регистрация с невалиден номер на касов бон/фактура
за закупени подаръчни комплекти NIVEA или NIVEA MEN;
 
Недопустими са действия, с които чрез измама се влияе върху резултатите от Промо
играта, както  и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организатора  на
Промо играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото
да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие Награда.  
 
Представянето на дубликат от касов бон/фактура вместо оригинал се приема за опит
за измама и е основание за дисквалификация на съответния Участник. Всеки опит за
манипулация или промяна на оригинала на  фактурата дава право на Организатора да
дисквалифицира съответния Участник.
 
Забранени са действия от страна на Участници в Промо  играта, с които се цели
вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на
средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите
Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел
и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на
Наградите,  Организаторът  на  Промо  играта  си  запазва  правото  да  дисквалифицира
съответния Участник или Участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат
спечелената в резултат на такива действия Награда.  
 
Изтеглянето  на  Печелившите  участници  („Томболата“)  в  Промо  играта  ще  се
извърши  на 21.01.2022  г. от  изпълнителя  („SMS  доставчика“) на  „Байерсдорф
България“ ЕООД – „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, ЕИК 131384920, със седалище
и адрес на управление: гр. София, бул. “Черни връх” No 103. На 21.01.2022 г. ще бъдат
изтеглени 90 Печеливши участника - първо ще бъдат изтеглени 30 печеливши участника
за награда 1 (1 (един) брой от общо 30 (тридесет) броя часовници Garmin Venu SQ), после
30  печеливши  участника  за  награда  2  (1  (един)  брой  от  общо  30  (тридесет)  броя
POLAROID  HI-PRINT POCKET PHOTO PRINTER WHITЕ) и 30 печеливши  участника
за награда 3 (1 (един) брой от общо 30 (тридесет) броя PIXIPhotobooks Премиум голяма
фотокнига).  Заедно  с  Печелившите  участника  ще  бъдат  изтеглени  по  30  резервни
печеливши участника  за всяка от наградите -  първо ще бъдат изтеглени 30  резерви за
награда 1 (1 (един) брой от общо 30 (тридесет) броя часовници Garmin Venu SQ), после 30 резерви за награда 2 (1 (един) брой от общо 30 (тридесет) броя POLAROID HI-PRINT
POCKET PHOTO PRINTER WHITЕ) и 30 резерви за награда 3 (1 (един) брой от общо 30
(тридесет) броя PIXIPhotobooks Премиум голяма фотокнига).. Тегленето на наградите ще
се извърши на случаен принцип посредством специализиран софтуер в присъствието на
3-членна комисия в седалището на SMS доставчика.  

За резултатите от тегленето на Печелившите участници се съставя протокол, който
ще  бъде  наличен на  31.01.2021 г. на  интернет  адрес:  https://www.nivea.bg/novo-ot-
nivea/koleda-2021. Всички  Печеливши  участници  ще  бъдат  информирани  от
Организатора  за  това,  че  са  спечелили  Награда  от  Промо  играта,  до  18.00  часа  на
26.02.2021 г. чрез SMS с инструкции в него на кой имейл трябва да изпратят снимка на
касовия  бон/фактура,  удостоверяващ  покупка  и  данни  необходими за  изпращане  на
спечелената награда.
 
Всички Печеливши участници, желаещи да получат своята  Награда, следва да
предоставят адрес за доставка на Наградата на територията на Република България, както
и допълнителни свои лични данни –  ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на
Организатора  по  чл.  73,  ал.  1,  т.  2  от  ЗДДФЛ. Изискването  за  предоставяне  на
допълнителни  лични  данни  –  ЕГН  и  постоянен  адрес,  не  се прилага  за  Печеливши
участници,  спечелили  награда  PIXIPhotobooks  Премиум  голяма  фотокнига,  тъй  като
посочената награда в дефиницията на предметна печалба с незначителна стойност по
смисъла на ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни
на Печелившия е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6,
параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни
на Печелившия не се изисква.
 
Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна
стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметните
награди  в настоящата Промо игра, с изключение на 30 броя PIXIPhotobooks  Премиум
голяма фотокнига  (20х20 см) твърда корица, твърди страници –  0.9 мм, 24 страници,
подлежат на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, който се удържа и внася
от Организатора. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен
да  посочи  имената  на  Печелившия  участник,  неговото  ЕГН  и  постоянен  адрес  в
справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан
данък.  
 
Всеки Печеливш участник получава 1  (един) брой  от  общо  90  (деветдесет)  броя
награди,  описани  детайлно  в  т.  4.3.  Награди  –  съобразно  проведената  по  т.  6.11.
Томбола.
 
Наградите се доставят чрез куриер на адреса, посочен от Печелившите участници, в
срок до петнадесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора. Доставката
на наградите е за сметка на Организатора.
 
При  получаването  на  Наградата, Печелившият  участник  трябва  да  представи
документ за самоличност. В случай че Участник, спечелил награда, не може да я получи
лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално
заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична
карта единствено за  идентификация.  При  предоставянето  на  лична  карта  за
идентификация от пълномощника, негови лични данни не биват събирани, обработвани
или съхранявани нито от Организатора, нито от куриерската фирма  –  доставчик на
Наградата.
 
В случай че Печелившият участник откаже да получи Наградата си, не може да бъде
намерен на посочения адрес от куриера и не потърси Наградата си в 1-месечен срок от
датата на уведомяването, Организаторът се освобождава от задължението  да извърши
доставката на  Наградата. При  описаните  в  настоящата  точка  обстоятелства,
Печелившият участник не може да има последващи претенции за Наградата.
 
Наградата, показана  в рекламните материали на Промо играта,  е  илюстративна  и
илюстрациите върху материалите могат да се различават от реалната Награда. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара