Спечелете таблети Apple iPad 8th, смарт часовници Huawei и комплекти с продукти EveryDay

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.everyday.bg/bg/winners

Участието в Играта е обвързано с покупка при тегленето на награди чрез томбола. В Играта може да се участва при закупуване на продукти (дамски и ежедневни превръзки) с марка EveryDay.

При закупуване на продукти (дамски и ежедневни превръзки) на стойност над 6,99 лв. с ДДС по избор с марка EveryDay, потребителят трябва да запази касовия бон, на който ясно и недвузначно се вижда, че закупените артикули са на конкретна стойност, отговаряща на механизма на кампанията, с (дамски и ежедневни превръзки) марка EveryDay по избор.

След закупуване на продукти (дамски и ежедневни превръзки) с марка EveryDay, за да участва в Играта, касовият бон трябва да бъде регистриран на интернет страницата promo.everyday.bg, което е напълно безплатно. След всяка регистрация, съответният участник ще види съобщение „успешна регистрация “.

    Всеки един нов регистриран номер на касова бележка се счита за нова регистрация.
    Един касов бон може де се регистрира само веднъж.
    Всеки от участниците може да се регистрира неограничен брой пъти.
    Един касов бон участва само веднъж за целия срок на играта, като с него може да бъде спечелено само веднъж една от малки, средни или голяма награда.
    Един участник може да спечели само по една награда от вид.
    Не се допуска регистриране на касови бележки с дата преди началото или края на играта.
    След регистрация на касовия бон, потребителят трябва да пази бележката до един месец след края на промоцията. Куриерската фирма, може да поиска, преди предоставянето на наградата, да бъде предаден спечелилия касов бон.

За да се регистрира за участие в уебсайта на играта promo.everyday.bg, участникът трябва да въведе трите си имена, населено място, имейл адрес и телефонен номер, както и идентификационен номер на касова бележка и посочената в нея стойност на закупените/ния продукт/и/, получена при закупуване на продукт/и. За да завърши своята регистрация на касов бон, участникът трябва да маркира полето Съгласен съм с „Условия за ползване на уеб страница и ОБЩИ УСЛОВИЯ на играта “Носѝ Увереност и печелѝ с EveryDay“. Участникът няма право да направи нова регистрация само с нов имейл и същия телефонен номер.

При закупуване на продукти над 6,99 лв. с ДДС и регистрацията им на promo.everyday.bg потребителя участва в томбола за малки, средни и големи награди.

НАГРАДИ

30 бр. малки награди, всяка от които включва комплект продукти EveryDay. Всеки комплект е на обща стойност 20.51 лв. с ДДС.

12 бр. средни награди, всяка от които Smartband HUAWEI Band 6,model FRA-B19, Color Sakura Pink, wristband type Sakura Pink Silicone strap, EAN 6941487216666 на стойност 99.00 лв. с ДДС всеки.

6 бр. голями награди всяка от които Apple iPad 8th Gen 32GB WiFi Tablet 10.2" Silver (MYLA2HC/A) Serial № DMPFQ2QVQ1GD на стойност 699 лв. с ДДС.

Наградите, които се теглят на седмична база, веднъж в седмицата, са както следва:

    5 бр. комплекта продукти EveryDay, общо 30 бр. за целия период на играта.
    2 бр. Smartband HUAWEI Band 6,model FRA-B19, Color Sakura Pink, wristband type Sakura Pink Silicone strap, EAN 6941487216666, общо 12 бр. за целия период на играта.
    1 бр. Apple iPad 8th Gen 32GB WiFi Tablet 10.2" Silver (MYLA2HC/A) Serial № DMPFQ2QVQ1GD, общо 6 бр. за целия период на играта.

8 печеливши участници – за 5 малки, 2 средни награди и 1 голяма награда и техните резерви, ще бъдат изтеглени чрез жребий на случаен принцип всеки понеделник от 11.10.2021г. до 15.11.2021г. включително (общо 6 тегления). Спечелилите касови бонове, се изключват от бъдещи тегления. като тези от изтеглените участници, които не са получили награда, автоматично участват в следващото теглене, както следва:

    Печеливши от седмицата 04.10.2021. до 10.10.2021 ще бъдат изтеглени на 11.10.2021.
    Печеливши от седмицата 11.10.2021. до 17.10.2021 ще бъдат изтеглени на 18.10.2021.
    Печеливши от седмицата 18.10.2021. до 24.10.2021 ще бъдат изтеглени на 25.10.2021.
    Печеливши от седмицата 25.10.2021. до 31.10.2021 ще бъдат изтеглени на 01.11.2021.
    Печеливши от седмицата 01.11.2021. до 07.11.2021 ще бъдат изтеглени на 08.11.2021.
    Печеливши от седмицата 08.11.2021. до 14.11.2021 ще бъдат изтеглени на 15.11.2021.

Наградите са лични предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

Имената на печелившите участници на наградите ще бъдат публикувани до7 работни дни след тяхното теглене на promo.everyday.bg и ще бъдат уведомени по имейл до 3 работни дни след избирането им, като за да се свърже с тях Организаторът ще използва информацията, въведена от тях при регистрацията, т.е. електронната поща с която е направил своята регистрация, при записването на съответния спечелил касов бон.

Печелившият участник трябва да отговори чрез имейл до 2 работни дни след уведомяването му и да посочи адрес, на който да бъде изпратена наградата.

Ако печелившият участник не отговори в срока по т.39, или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, участникът губи правото си на награда и наградата се връчва на първия избран заместник (резерва).

Всеки спечелил потребител следва да попълни данните си на специално създадената форма за попълване на лични данни. Тази форма ще получи на електронната си поща, която е въвел при регистрация на касовия бон, с който е спечелил. Данните трябва да се попълнят и изпратят не по-късно от 7 дни след получаване на формата.

Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането ѝ на посочения от него адрес на територията на Република България, чрез куриер до 30 дни, считано от изпращането на имейла до Организатора. Печелившият участник, ще следва собственоръчно да подпише обратна разписка, че е получил наградата. Възможно е куриерът да поиска документ за удостоверяване самоличността на печелившия. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се предоставя.

Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният го уведомява посредством бележка на вратата или обаждане на телефонния номер за адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и за срока, в който може да си я потърси там. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора. Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 2 седмици след края на Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при доставката.

   Наградата се връчва в рамките на работното време на куриерската фирма.
    Според ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които са над 100 лв. Печелившият участник получава наградата след изплащането на данъка от Организатора, за което са необходими лични данни на спечелилия, който се задължава да предостави същите. В случай на отказ наградата се дава на следващ участник.
    Организаторът е длъжен да декларира и внесе съответния данък. Изпращането на наградите е за сметка на Организатора.

Краен срок - 14 ноември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара