Спечелете Sony Playstation 5, Apple Watch Series 6 и комплекти с козметика

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 21 ноември 2021

С покупката на продуктите на кои 3 марки имате шанс да спечелите страхотни награди? #заединприятелпитам

Ако закупите продукти на Gillette, H&S или Old Spice на стойност 9,99 лв. с ДДС от магазините на @kaufland.bulgaria в периода 25.10 - 21.11.2021 г. може да участвате за:
🎮 1x Sony Playstation 5
⌚ 3x Apple Watch Series 6
🎁 10x комплекта с продукти на Gillette, H&S и Old Spice

За да участвате в кампанията следва да изпълните стъпките по-долу:
🛒да закупите продукт на Gillette, H&S или Old Spice на обща минимална стойност 9,99 лв. с ДДС от магазините на @kaufland.bulgaria в периода 25.10 - 21.11.2021 г.
🧾да запазите касовата бележка.
👍да харесате страницата на @headandshouldersbg в Instagram
📝да оставите коментар под този пост като тагнеш приятел, който често пита нещо „за един приятел“

Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски
обекти на Kaufland България.
 
След  приключването на  Играта,  участващите  продукти  губят  качеството  си на такива и Организаторът не носи отговорност и няма по-нататъшни задължения спрямо клиенти,  които  са  с  убеждението,  че  Играта  все  още  продължава. Организаторът потвърждава,  че  Играта започва  на  25.10.2021  г.  и  приключва  на  21.11.2021  г., независимо дали преди и/ или след посочения период рекламни материали за Играта, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.
 
В  Играта  участват всички продукти с марка Gillette,  Head  &  Shoulders  и  Old  Spice  (без  значение  от  размер  или  разфасовка),  дистрибутирани  от  „Проктър  и  Гембъл България” ЕООД и предлагани в търговските обекти на Kaufland България, наричани по-долу  „Продукти“. Върху  участващите  в  Играта  продукти  няма  изрично  обособено обозначение, че участват в Играта.  За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта  се  считат  уведомени, че  в  Играта  не  участват  други  продукти освен горепосочените.  
 
Механизъм на играта: 

Купи наведнъж един или повече продукти с марка Gillette, Head & Shoulders и/или  Old  Spice    на минимална обща стойност 9,99  лв. с ДДС  от магазините на Kaufland в периода 25.10.-21.11.2021 г. и запази касовата бележка. 

Харесай  страницата  на  @headandshouldersbg  в  Instagram, тагни  приятел  в коментар под брандирания пост и  участвай за 1 от 14 награди. 

Участието  в  Играта  е обвързано  със  закупуване  на  един или  повече  от горепосочените Продукти. Покупката следва да е направена през периода на Играта – това се установява от датата на касовата бележка. В случай че касовата бележка е с дата, предхождаща началото на играта, участието с нея ще е невалидно и няма да отговаря на настоящите Правила.

Участниците  трябва  да  пазят  касовата  бележка  без  повреди  по  нея,  за  да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка на и-мейл на Организатора за проверка, както  и  да  покаже  оригинала  на  същата  на  куриера  при  доставка  на  наградата. Оригинала на касовата бележка остава при участника.  
 
Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:
• Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
• Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);
• Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането й.
• Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да
показва еднозначно, че е за покупка на участващите в Играта продукти.
• На снимката трябва ясно да се виждат обектът на Kaufland  България, от който e закупен  продуктът,  датата  и  стойността  на  покупката,  номерът  на  касовата бележка.
 
Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани
за  валидни  и  няма  да  участват  в  разпределянето  на  наградите.
 
Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:
 
а) 1 (един) бр. Play Station 5 на стойност 997,47 лева (деветстотин деветдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки) с ДДС.
б)  3 (три)  бр.  Apple Watch 5,  всеки  на  стойност  997,47 лева  (деветстотин деветдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки) с ДДС.
в) 10 (десет) бр. подаръчни комплекти съдържащи продукти Gillette, H&S & Old Spice, всеки на стойност 75,72 лева (седемдесет и пет лева и седемдесет и две стотинки) с ДДС. 

*Посочените изображения на награди върху  рекламните материали на Играта са с илюстративен характер.

Тегленето  на  печелившите  участници  се  осъществява  от  Организатора  до  14 работни дни  след края на Играта, по предоставен списък на участници от страна на Партньоря, и ще бъде проведено в присъствието на  нотариус. Ще бъдат изтеглени 14 печеливши участници и 14  резервни. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

Същия ден след тегленето, печелившите участници ще получат уведомително (поздравително)  съобщение  във  Instagram, изпратено  от  официалната  Instagram страница  на  Head & Shoulders Bulgaria от  страна  на  Партньора,  като  ще  бъдат информирани за потенциалната награда и че трябва да се свържат с Организатора по телефон за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на тегленето те стават потенциални печеливши  на наградата и ще трябва да подадат необходимите данни и снимка от касовата бележка в 7-дневен (седемдневен) срок след  получаване  на  съобщението  във  Instagram, за  да  могат  да  бъдат
верифицирани като официални победители.  

Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора,  за  да валидират касовата бележка, да заявят валидни данни за доставка на наградата –  две имена, телефон и точен адрес за доставка, както и да предоставят данни, необходими за деклариране на наградата.  

Всеки участник е дължен да проверява редовно съобщенията във Instagram профила си, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Играта. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в определения срок,  участието ще бъде обявено за невалидно,  той/ тя губи правото на награда  и  Партньорът  ще  се  свърже  с  първия  резервен  участник  от  списъка  с  печеливши. Организаторът и Партньорът няма да носят допълнителна отговорност към участника.  

В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди,  допълнителни  резервни  участници  няма  да  бъдат  теглени  и  оставащите награди няма да бъдат раздавани.  Непотвърдените/непотърсените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
 
Един участник може да получи само една от наградите посочени в член 7.1.  Един
участник може да участва в играта с една касова бележка само веднъж. Един участник
може да участва в Играта с неограничен брой касови бележки.  
 
Организаторът  не  носи  отговорност,  ако  спечелил  участник  е  пропуснал  да забележи, че е печеливш в Играта и не е заявил получаване на наградата  в 7-дневния (седемдневен)  срок за  потвърждение  или  не  е  предоставил  валидни  данни  за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при изписването им.

Печелившите  участници  получават  наградите  си само след  като  представят/ касовата бележка или предадат нейно копие на куриера  за закупените  продукти  на Gillette, Head & Shoulders и/или Old Spice от Kaufland България   

ОРГАНИЗАТОРЪТ  УМОЛЯВА  УЧАСТНИЦИТЕ  В  ИГРАТА  ДА  ПАЗЯТ  СТАРАТЕЛНО
КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ –  НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ИМЕТО НА ПРОДУКТА, СТОЙНОСТТА НА ПОКУПКАТА ИЛИ МАГАЗИНА, ОТ КОЙТО Е ЗАКУПЕН ПРОДУКТЪТ.
 
Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет) работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник  адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно  получаването  на  наградата в  рамките  на  10  работни  дни от  съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да  получи  наградата,  като  тя  ще  бъде  използвана  в  бъдещи  активности  на Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара