Спечелете кафе машини Delonghi, кафеварки Bialetti и чаши Nova Brasilia

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://novabrasiliapromo.bg/#winners

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта по т.3.1. е:

    Закупило на територията на Република България продукт/и с марка „Nova Brasilia“ на обща стойност минимум 5 (пет) лева. Покупката на продукт/и на посочената стойност трябва да е отразена в един касов бон. С цел избягване на всякакво съмнение, покупката на продукт/и на по-висока стойност от посочената не дава предимство на съответния участник при определянето на победител или правотото да участва повече от един път при определянето на победител и да получи повече от една награда срещу регистрирания от него касов бон.
    Попълнило регистрационната форма за участие на страницата по т.2.1.,

Всеки участник може да участва в Играта за разпределение на наградите с регистриран от него еднократно касов бон, който удостоверява покупката на продукт/и марка „Nova Brasilia“, на обща стойност минимум 5 (пет) лева. Касов бон, който е регистриран от участник в Играта не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация и участие в разпределението на наградите. В Играта няма ограничение за брой регистрирани от едно лице касови бонове, при условие, че с всеки един от тях е извършена отделна покупка съобразно условията на т.6.1.

С цел избягване на всякакво съмнение всяка една регистрация на касов бон се включва в тегленето на наградите през целия период на Играта, освен в хипотезата на т.7.7.

При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия, всеки от Участниците има възможност в периода по т.3.1. да спечели една от общо 3330 награди срещу всеки регистриран от него касов бон.

Наградите, които ще бъдат раздадени в периода на Играта са:

– 30 бр. кафе машина Delonghi

– 300 бр. кафеварка Bialetti

– 3000 бр. чаши Nova Brasilia

През всяка една от общо шестте седмици в периода на Промоцията ще бъдат определяни победители и раздавани награди както следва:

–  чаши Nova Brasilia  – по 500 награди от посочения вид за всяка една от шестте седмици в периода от 18.10.2021 до 28.11.2021 вкл.

–  кафеварки Bialetti – по 50 награди от посочения вид за всяка една от шестте седмици в периода от 18.10.2021 до 28.11.2021, вкл.

–  кафе машини Delonghi – по 5 награди от посочения вид за всяка една от шестте седмици в периода от 18.10.2021 до 28.11.2021 вкл.

Не се допуска замяна на посочена награда от Играта с друга предметна награда или с получаването на паричната й равностойност.

Изборът на победители за съответната седмица от Играта се извършва на случаен принцип, чрез жребии. Жребият се осъществява чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип от лице определено от Организатора. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от лицето определено от Организатора. Определянето на победителите за съответните седмични награди се извършва по реда на изтеглянето им по следния ред:

    Избор на съответния брой победители за съответната седмица за награда чаша Nova Brasilia.
    Избор на съответния брой победители за съответната седмица за награда кафеварка Bialetti.
    Избор на съответния брой победители за съответната седмица за награда кафе машина Delonghi.

Награди, които не са раздадени при тегленето на победители, поради недостатъчен брой участници, които са се регистрирали не се прехвърлят като награда в следваща седмица от Играта и същите остават нераздадени.

Изборът на победители и съответно имената им се обявяват в срок до 3 работни дни след изтичане на всяка една от шестте седмици в периода по т.3.1. Победителите се обявяват на страницата по т.2.1.

На всеки победител, в срока по т.7.5. се изпраща и лично съобщение на email-а, който е посочен от Победителя при регистрацията му за участие в Играта. В срок до 3 (три) работни дни от съобщението на Организатора Победителят трябва да предостави необходимите данни за получаване на наградата (три имена, телефон за контакт, адрес за доставка на наградата и ЕГН за наградите на стойност над 100 лв. – кафе машина Delonghi.). Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.4. друг победител сред останалите участници.

Всеки участник има право да участва в Играта и шанса да спечели една награда, с всеки един регистриран от него касов бон като изпълни изискванията за участие. С цел избягване на всякакво съмнение срещу един регистриран касов бон, участник може да бъде избран еднократно за победител за съответната награда и да получи само една награда за съответния регистриран касов бон.

Наградата се изпраща до адреса посочен от победителя, чрез куриер. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта или от пълномощник с писмено пълномощно, който трябва да е пълнолетно лице. За получаване на наградата Победителят/пълномощникът представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, регистрирания касов бон, с който е спечелена наградата и пълномощното. Наградите се изпращат в срок до 30 дни, считано от датата на предоставяне от Победителя на данните по т. 7.6.

Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

При получаването на облагаема награда, всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя и декларира доброволното предоставяне на лични данни свързани с изпълнение на данъчните нормативни актове относно облагане на наградите, за които това изискване е приложимо.

Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора.

Краен срок - 28 ноември 2021

ЛИНК за участие

8 Коментари

 1. имах желание да регистрирам касов бон за закупено кафе 4.99 лв. но нещо се обърка и се отказвам,защо не е като със стреч картите ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Закупеното кафе трябва да е на стойност над 5 лв.

   Изтриване
 2. Здравейте,

  Не мога да открия чрез страницата ви печелившите участници от играта до 28.11.21. Моля за съдействие!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ние ги публикуваме като е приключила играта. Иначе може да ги следите на страницата на организатора: https://novabrasiliapromo.bg/#winners

   Изтриване
 3. Здравейте,

  Видях, че печеля чаша и въпросът ми е, кога ще получа съобщение на мейла си?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всички въпроси във връзка с провеждането на Играта се изпращат писмено на следния адрес: office@all-channels.com

   Изтриване
 4. Спечелих кафеварки,получих съобщение на имейла,написах си адреса за получаване,но още не съм получила Наградата ми е от 15.11.2021 до 22.11.2021 г.съобщението
  ми е от Александра Илиева от 23.11.2021 г.
  Кога ще си получа наградата?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всички въпроси във връзка с провеждането на Играта се изпращат писмено на следния адрес: office@all-channels.com

   Изтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара