Спечелете 1300 чадъра и 9750 пакета Bruschette Maretti

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 октомври 2021

Играта се организира и провежда в търговски обекти, обазначени с рекламен плакат на Играта.

В настоящата Игра участват всички продукти с търговска марка „Bruschette Maretti”.

Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение. Играта ще бъде обявена във Facebook и чрез рекламни плакати в участващите търговските обекти.

През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва дa закупят от някой от участващите търговските обекти, съгласно т. 2.3., поне два продукта с търговска марка “Bruschette Maretti” 70 г или един продукт с търговска марка “Bruschette Maretti” 140 г, да вземат скреч карта от касата в обекта и след изтриване на скреч зоната на картата веднага ще разберат дали печелят една от наградите, посочени в т. 6.1 по-долу.

Всеки участник има право на многократно участие в Играта. В случай че в една касова бележка е отразена покупката на повече от два продукта, участващи в Играта, участникът има право да получи брой скреч карти по т. 5.1, както следва:
- за всеки два закупени продукта с търговска марка “Bruschette Maretti” 70 г се предоставя по една скреч карта;
- за всеки закупен продукт с търговска марка “Bruschette Maretti” 140 г се предоставя по една скреч карта.

Служителят на каса в съответния търговски обект маркира касовата бележка, срещу която е/са даден/и съответният полагащ се брой скреч карти със знак „Х“ и/или негов подпис. Касова бележка, върху която е поставен подпис или знак „Х“, не може да бъде използвана повторно за получаване на нова/и скреч карта/и.

В случай че участникът изтегли печеливша скреч карта, той трябва да я запази с оглед получаването на наградата при условията на т. 6.2. от настоящите Правила.

За да спечелят награда по т. 6.1.1 или 6.1.2 участниците в Играта трябва:
1. да закупят от някой от участващите търговски обекти, съгласно т. 2.3., поне два продукта с търговска марка „Bruschette Maretti” 70 г или един продукт с търговска марка „Bruschette Maretti” 140 г, участващи в Играта и посочени в т. 4.1.
2. да представят на касата в обекта,  в който са направили съответната покупка, касовата си бележка и да поискат своята/своите скреч карта/и;
3. да изтрият скреч зоната на картата/ите и в случай че тя/те е/са печеливша/и, да я/ги предоставят на касиера, за да получат наградата/ите си при условията на т. 6.4.

Наградите в Играта са следните:
1. Чадър –  общо 1 300 бр.
2. Пакет Bruschette Maretti 70g – общо 9 750 бр.

Наградите в Играта са разпределени в търговските обекти, участващи в Играта и посочени в т. 2.3.

Наградите, показани в рекламните материали на Играта, са илюстративни и илюстрациите могат да се различават визиуално от реалнино предоставените награди.

Спечелилите награда по т. 6.1.1. или  6.1.2. получават наградата си веднага от търговския обект, от който са закупили продуктите и са изтеглили печеливша/и скреч карта/и срещу показване на печелившата/ите карта/и. Скреч катрите, срущу които вече са получени награти, се унищовават, перфорират или се обозначават по друг подходящ начин, с цел да не могат да бъдат използвани за последващо неправомерто получаване на награда.

В случай че картите и/или наградите по т. 6.1.1. и 6.1.2. бъдат изчерпани преди края на Играта /31.10.2021 г./ в някой или във всички търговски обекти, участващи в Играта и изброени в т. 2.3, то тя (Играта) ще бъде прекратена от Организатора предсрочно за съответния обект/и, за което ще бъде публикувано съобщение на следната интернет страница: https://m.facebook.com/maretti.bulgaria. В случай че след изтичане периода на Играта, т.е. след 31.10.2021 г. в участващите търговски обекти са останали неспечелени награди, същите ще бъдат върнати на Организатора.

Не се допуска подменянето на спечелени награди срещу паричната им равностойност, както и други замени.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара