Спечелете фотоапарати Fujifilm, брандирани сакове и мицеларни води от Avene

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 октомври 2021

Всички продукти от серията Avene Cleanance следва да се считат, че участват в Промоцията.

Механизъм на участие в Промоцията

За да участва за спечелването на една от малките и средни награди, както и на голяма награда, участникът трябва да изпълни всяко едно от
следните условия:
1. Да закупи продукт(и) от серията на Avene Cleanance;
2. Да влезе на https://avene-exclusive.bg/game/ и да регистрира своята покупка като посочи своите имена, телефон за контакт, имейл адрес и номера на касовия бон/фактура за закупените Avene Cleanance продукти;
3. Да регистрира своята покупка в Периода на Промоцията, посочен по-горе в т. 4.;
4. Да запази касовата бележка, която ще се изиска, ако регистрацията бъде обявена за печеливша.

Участието в Промоцията е доброволно и не изисква никакви допълнителни разходи от страна на участниците, освен за закупуване на продукт/и от серията Avene Cleanance и евентуални допълнителни разходи за интернет на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

Всеки участник може да се регистрира в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за продукти Avene Cleanance, при условие, че всяка от тях (касова бележка/фактура) доказва покупка на продукти Avene Cleanance. Една касова бележка/фактура дава право само на една регистрация.

Регистрация на направената покупка през уебстраницата на Промоцията ще се счита за невалидна и участникът няма да бъде включен в разпределението за наградите в следните случаи:
1. Ако регистрацията съдържа грешен уникален номер на касова бележка/фактура;
2. Ако регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата бележка/фактура;
3. Ако регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура, който вече е бил регистриран;
4. Ако регистрацията е направена след изтичане срока на Промоцията, а именно след 23:59:59 ч. на 30-ти октомври 2021 г. или преди нейното начало, а именно преди 00:00:00 ч. на 15-ти септември 2021 г.
5. Ако с регистрираната касова бележка/фактура не се удостоверява закупуването на продукти от серията Avene Cleanance.
6. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш;

Всеки валидно регистриран номер на касова бележка/фактура дава равноправно право за участие при разпределението на наградите в Промоцията – малки, средни и големи.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:
1. Големи награди: 3 бр. – Фотоапарати Fujifilm Instax 11 mini на обща стойност 507 лв., с вкл. ДДС;
2. Средни награди: 10 бр. – Брандирани спортни сака;
3. Малки награди: 50 бр. – Cleanance Мицеларна вода 100 мл. (мини продукт).

За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (големи, средни и малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

Печелившите на малките, средните и големите награди ще се теглят на случаен (лотариен) принцип чрез специализиран софтуер измежду всички лица, които са направили валидна регистрация в Периода на Промоцията.

Тегленето ще се извърши след края на периода на промоцията, а именно от 01.11.2021 г. до 03.11.2021 г.

Печелившите участници ще бъдат уведомени на посочения от тях e-mail адрес и/или с обаждане на предоставения при регистрацията телефонен номер не по-късно от 05.11.2021 г.

Потвърждаването на наградата от печеливш участник става чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон/фактура в отговор на
получения e-mail за обявяването му като Печеливш, не по-късно от 10.11.2021г.

При потвърждаване на наградата чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон/фактура от страна на спечелилия участник,
Организаторът ще предостави информация относно начина на получаване на спечелената награда. Начинът за получаване на наградата може да включва вземането й от специално указано място, в който случай съответните разходи по получаване на наградата ще бъдат за сметка на съответния печеливш участник.

Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана за участие в разпределението на наградите само веднъж.

В периода 01-03.11.2021 г. ще бъдат изтеглени и 5 резерви, съответно с 64- то, 65-то, 66-то, 67-мо и 68-мо тегления. Редът за свързване с резервите е уточнен в точка 17 по-долу от настоящите правила.

Победителите в Промоцията, потвърдили спечелената от тях награда и в случай че желаят получаването ѝ, следва да предоставят:
– регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за покупката, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата.

– техни лични данни: три имена, дата на раждане, както и номер на ЛК, които биха се изисквали за процедурата по получаване на наградата от
куриер, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Малките, средните и големите награди ще бъдат изпратени за сметка на Организатора не по-късно от 15.11.2021, освен в случаите, посочени ч т. 12.4 по-горе. Наградите се потвърждават от спечелилите участници до 10.11.2021 г., а Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, потвърдена от печеливш участник след тази дата.

В случай че победителят не потвърди наградата си до 10.11.2021 г., на 11.11.2021 г. 

Организаторът се свързва първо с предварително изтеглена резерва от 64-то теглене, съгласно точка 14, за победител за съответната непотвърдена награда. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. Резервният победител трябва да потвърди наградата си до 5 календарни дни от деня, в който е уведомен. В случай че съответната резерва не потвърди спечелената награда, Организаторът се свързва с резервата от следващото теглене до изчерпване на резервите или до получаване на потвърждение за наградата. В случай че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, последната няма да бъде предоставена. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара