Спечелете смарт телевизори, таблети iPad и ваучери по 200 лв от Ferrero Rocher

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 ноември 2021

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба, в които се предлагат Промоционалните продукти.

Участващите продукти са всички продукти с марка Ferrero Rocher в самостоятелна търговска опаковка, които са закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период („Промоционални продукт(и)“). За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват продукти, представляващи комбинирани опаковки (микс), съдържащи Ferrero Rocher и други марки продукти (като например Ferrero Collection).

Участието се осъществява в следните стъпки:

Участникът трябва да закупи Промоционален продукт(и) и да запази касовата бележка от покупката.

    След това участникът трябва да влезе на Сайта http://www.ferrerorocher.com и да създаде свой потребителски профил, като се регистрира, попълвайки форма със следните данни: име, фамилия, български мобилен телефонен номер, имейл и парола.
    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

В профила си участникът трябва да регистрира касовата си бележка от закупения Промоционален продукт(и), прикачвайки ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими следните данни: името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или друг подобен текст, доказващ закупуването на Ferrero Rocher в самостоятелна търговска опаковка); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период); стойността на закупения Промоционален продукт(и). Касови бележки, които не съдържат посочените данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в т. 5.1.9).

Снимките или сканираните копия на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията по т. 4 по-горе и на останалите условия на Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, в случай че качената касова бележка/и не е одобрена за участие в Промоцията.

    В зависимост от стойността на всеки закупен Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка в профила на участника се натрупват точки, като една точка съответства на един пълен похарчен лев, а в случай че има частична стойност, когато се достигне 1 лев, се добавя една точка в профила.

В зависимост от броя на събраните точки в профила си съгласно т. 6 по-горе участникът може да участва за спечелване на една от следните награди:

- един от 50 ваучера за emag на стойност 200 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 5 точки в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 5 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

- един от 10 таблета iPad Air 4 на стойност 1670 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 20 точки в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 20 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

- един от 5смарт телевизора Samsung The Frame 50 инча  на стойност 2300 лв., като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 25 точки в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 25 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

Забележка: За избягване на съмнение общата стойност (от 5, 20 или 25 лева) за закупен/и Промоционален продукт(и), даваща възможност за спечелване на някоя от посочените награди, може да бъде достигната с една или няколко регистрирани и одобрени за участие касови бележки/а.

    Участникът трябва да е регистрирал касовата си бележка(и) от закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 30 ноември 2021 г.
    Касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования). Касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Моля вижте и забележката по-долу.

Касова бележка с един и същи номер може да бъде регистрирана само веднъж. Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка, името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования) и стойността на закупения Промоционален продукт, ще бъдат дисквалифицирани.

Забележка:За избягване на всякакво съмнение, за да се приеме за валидна една касова бележка,  наред с другата изискуема информация, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования) и името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки, и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки, които не съдържат името на Промоционалния продукт (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования) или върху които то е било добавено допълнително ръчно; касови бележки с неуточнени или неясни артикули, както и касови бележки, съдържащи други допълнително добавени надписи, касаещи името на Промоционалния продукт или останалите изискуеми данни (виж т. 4 по-горе).

    Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.
    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

1. Награда вид 1 (ваучер за emagна стойност 200 лв.): чрез софтуер на случаен принцип след края на Кампанията 50 (петдесет) от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 5 точки в профилите си (равняващи се на обща стойност от поне 5 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), могат да спечелят тази награда.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане. В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

2. Награда вид 2 (iPad Air 4 на стойност 1670 лв.): чрез софтуер на случаен принцип след края на кампанията 10 (десет) от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 20 точки в профилите си (равняващи се на обща стойност от поне 20 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), могат да спечелят тази награда.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане. В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

3. Награда вид 3 (Samsung The Frame Smart TV 50 инча на стойност 2300лв.): чрез софтуер на случаен принцип след края на кампанията 5 от участниците, регистрирали валидна касова бележка(и) и събрали поне 25 точки в профилите си (равняващи се на обща стойност от поне 25 лв. за закупен/и Промоционален продукт(и) върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), могат да спечелят тази награда. Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане. В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

Участник с 25 точки в профила си може да участва за спечелване на всеки един от горните три вида награди. Участник с минимум 20 точки в профила си може да участва за спечелване на Награда вид 1 (ваучер за emag на стойност 200 лв.) или Награда вид 2 (iPad Air 4 на стойност 1670 лв.). Участник с минимум 5 точки в профила си може да участва за спечелване на Награда вид 1 (ваучер за emag на стойност 200 лв.). Тегленето на наградите ще се извърши от най-голямата към най-малката, т.е. например е възможно участник с 25 точки в профила си да не бъде изтеглен в томболата за най-голямата награда, но да спечели някоя от по-малките награди. За избягване на съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус в рамките на месец декември 2021 г.

Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда, както и за номера на касовата бележка(и), който са регистрирали, ако е необходимо. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).

При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на регистрираната касова бележка/и в профила на печелившия може да бъде изискано предоставяне на регистрираната касова бележка/и в оригинал за валидирането на печелившия. Такава проверка може да бъде направена и преди тегленето на печелившите.

За всяка от наградите освен печелившите ще бъдат изтеглени и три резерви, в случай че спечелил участник е дисквалифициран, защото не може да валидира участието си, предоставяйки оригинал на регистрираната касова бележка/и в профила си, отговаряща/и на изискванията на Промоцията; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.

В случай че останат неспечелени награди (дори след изчерпване на резервите), следващо теглене за достигане и връчване на пълния брой на предвидените за Промоцията награди няма да бъде организирано.

Наградите в Промоцията са 3 (три) вида, както следва:

    Награда вид 1: Ваучер за emag на стойност 200 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 50 броя награди от този вид.

Може да се използва за стоки, предлагани от emag, както и от техните партньори. Ваучерът е с валидност 12 месеца, като може да бъде използван еднократно само в 1 поръчка. Ако поръчката е с по-ниска стойност от 200 лв., emag не възстановява разликата. Ако поръчката надвишава стойността от 200 лв., може да бъде доплатена с наложен платеж или онлайн плащане.

    Награда вид 2: Таблет iPad Air 4 на стойност 1670 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 10 награди от този вид.

Награда вид 3: Телевизор Samsung The Frame Smart 50 инча на стойност 2300 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 5 броя награди от този вид.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали, са с илюстративна цел.

За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл info.bulgaria@ferrero.com, който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Доставките ще бъдат осъществени в рамките на до 6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа.

Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара