Спечелете тротинетки Xiaomi Mi Electric и овлажнители за въздух от Walmark

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.walmark.bg/promo/pechelivshi

Продукти, участващи в Промоцията:
        Валмарк Плюс Селен 0.100 мг 100 таблетки
        Валмарк Плюс Селен 0.100 мг 30 таблетки
        Валмарк Плюс Цинк 15 мг 100 таблетки
        Валмарк Плюс Цинк 15 мг 30 таблетки
        Валмарк Плюс Калмацин Форте 100 таблетки
        Валмарк Плюс Калмацин Форте 30 таблетки
        Валмарк Плюс Антиоксидант стронг 30 таблетки
        Валмарк Плюс Спектрум имунактив 30 таблетки
        Валмарк Експерт Херба Имуно Рапид 30 таблетки
        Валмарк Плюс Витамин D 400 IU спрей
         
Териториален обхват на Промоцията: Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, във всички търговски обекти, в които се предлагат Промоционалните продукти, включително онлайн аптеки и дрогерии.

За да участват за получаване на награда от Промоцията (Играта), участниците са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и, заедно с отрязък от опаковката на закупения продукт с видимо име на продукта.

    Механизъм на Промоцията /Играта/:

1. Купи един или няколко от участващите продукти Валмарк Плюс или Експерт на обща стойност минимум 8.50 лв. Необходимо условие е вписаните на ЕДНА касова бележка участващи продукти да са на обща стойност от не по-малко от 8.50лв.
2. Регистрирай номера от касовата бележка на интернет страницата www.walmark.bg, като попълниш всички задължителни полета в регистрационната форма:
При регистрацията участникът трябва:
•          Да въведе:
а/ име и фамилия;
б/ имейл - Участниците се идентифицират чрез имейл адрес, който трябва да е валиден и действащ;
в/ името на закупения продукт/ продукти;
г/ номер на касовата бележка.
•          Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
а/ ще запази касовата бележка и ще предостави копие от нея при спечелване на евентуална награда;
б/ ще запази опаковката на продукта и ще предостави отрязък от нея с ясно видимо име на закупения продукт при спечелване на евентуална награда;
в/ е съгласен с правилата на играта, приема настоящите условия за участие и правилата за поверителност;
в/ желае или не желае да получава имейли с информация на здравни теми или за нови наши продукти
 
Награди:

- Малка награда – комплект 3 бр предпазни маска с високо ниво на защита ffp2 – по 10 бр седмично или общо 80 броя за периода на Промоцията (Игратa);
- Средна награда – овлажнител за въздух за бюро с USB кабел – по 3 бр седмично или общо 24 броя за периода на Промоцията (Играта);
- Голяма награда – Xiaomi Mi Electric Scooter 1S електрическа тротинетка – по 1 бр седмично или общо 8 броя за периода на Промоцията (Играта).

Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност нито да променят характеристиките и параметрите им.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали са илюстративни.
 
Печелившите ще бъдат изтегляни всяка седмица в продължение на 8 седмици в рамките на периода на промоцията, на случаен принцип и с помощта на софтуер и в присъствието на нотариус.

Заедно с избора на основните печеливши, ще бъдат избрани и по двама резервни печеливши участници за всяка една награда, които могат да получат право на наградата в случай, че първоначално спечелилият участник не се яви в посочения срок за получаване на наградата. В случай, че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за "победител" при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

За участие в седмичните тегления e необходимо потребител да регистрира поне 1 касова бележка. Тегленето на печелившите участници се извършва в първия работен ден от всяка седмица в периода на промоцията и се включват участниците, регистрирани до края на деня предхождащ тегленето. Печелившите участници се публикуват до края на деня на тегленето на уебсайта www.walmark.bg

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Един участник може да участва повече от веднъж като регистрира номерата на различни касови бележки, които отговарят на условията на Промоцията.

Всяка регистрирана и непечеливша бележка автоматично участва в тегленето за следващата седмица, до края на Промоцията.

Участници, които регистрират една и съща касова бележка повече от 1 път ще бъдат отстранявани от базата данни.
 
Единният идентификатор на всеки участник е реален, уникален и активен email адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ email адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един email адрес.

Печелившите участници ще бъдат уведомени за своята награда чрез имейл съобщение от ОРГАНИЗАТОРА на регистрирания от тях имейл адрес.

В 5 (пет)-дневен срок след получаването на имейл съобщението, всеки печеливш трябва да отговори на имейла като предостави име, фамилия, телефонен номер, адрес за получаване на наградата и снимка на касовата бележка и закупения продукт. Снимката на касовата бележка трябва да е четлива и да се вижда ясно номерът, с който участникът е регистриран в играта, пълното наименование на закупения продукт и неговата продажна цена. Снимката на опаковката на продукта трябва да е ясна, с видимо пълното наименование на продукта, партиден номер (L) и срок на годност  (EXP). Ако печелившите не предоставят тази информация в 5 (пет)-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Ако е налице някое от посочените в т. 20 предпоставки, Организаторът има право да откаже предоставяне на наградата.

Наградите ще бъдат доставени до всеки печеливш за сметка на ОРГАНИЗАТОРА с куриер Спиди в срок до 10 (десет) работни дни след предоставяне на телефон и адрес за доставка чрез имейл съобщение. Наградите се доставят на един и същ адрес еднократно. В случай, че участникът отсъства или няма лице, което да получи пратката, същите ще бъдат потърсени на предоставения телефонен номер за контакт за допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 (двадесет) работни дни от съответния куриерски клон/офис. Ако в този срок, участникът не получи наградата си, той губи правото си да я получи наградата в следващ момент. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Печелившите участници получават наградите си след представяне за справка на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените Walmark продукти на куриера, заедно с отрязъка от опаковката на закупения продукт с ясно видимо наименование. Задължително условие е името и марката на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка, по ясен и разбираем начин. Като изключение могат да се приемат касови бележки, на които наименованието на закупения продукт е дописано от фармацевта в съответния обект.

Наградите се получават само срещу представен документ за самоличност и обратна разписка за нейното получаване. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия и посочи това в приемо-предавателния протокол.

НАГРАДИ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СРЕЩУ УНИЩОЖЕНИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО СА ИЗВЪРШЕНИ ПОДПРАВКИ И/ИЛИ НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА, КАКТО И АКО НЕ СЕ ПРЕДСТАВИ ОТ ОПАКОВКАТА ИЛИ ОТРЯЗЪК ОТ ОПАКОВКАТА С ПЪЛНОТО НАИМЕНОВАНИЕ И МАРКА НА ПРОДУКТА! ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА Е ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ОПАКОВКАТА НА ПРОДУКТА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ.

За избягване на всякакви съмнения, Организаторът не носи отговорност, в случай, че участник не е получил и/или прочел изпратеното на посочената електронна поща съобщение, включително и ако съобщението попадне в Spam, както и в случай, че предоставеният електронен адрес е не валиден, непълен и неточен. Съобщението се счита за доставено в деня, в който е било изпратено до посочения от участника електронен адрес, като срокът за потвърждение по т. 14, започва да тече от следващия ден.

Краен срок - 7 ноември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара