Спечелете карти за 5000 лв., хладилник, лаптопи, телевизори и 50 000 ваучера от Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.kaufland.bg/moyat-kaufland/igri.html#kaufla-la-land

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 30 (тридесет) лева, в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на Република България.

За всеки 30 лв. от стойността на покупката, участникът може да поиска на каса по една скречкарта.

Ако покупката на участника е на обща стойност най-малко 100 лв., той може да поиска  в допълнение към скречкартите, които ще получи за всеки 30 лв. от своята сметка, и само ЕДНА Мега скречкарта.

Пример: За сметка от 240 лв., участникът може да получи осем скречкарти и в допълнение една Мега скречкарта.

На касата, след заплащане на покупка на съответната минимална стойност, Участникът може да поиска съответните скречкарти, които дават възможност за участие, както следва:

Скречкарта, получена при покупка от 30 лв., дава възможност за спечелване на:

а) една от 5 0000 бр. моментни награди - ваучер за еднократно пазаруване в хипермаркети Kaufland на стойност 3, 5, 10 или 15 лв.

или

б) седмична предметна награда. Всички скречкарти, които не са печеливши за моментни награди, съдържат буквено-цифрен код, с който участникът може да се регистрира в онлайн игра за спечелване на предметна награда. За участие в тегленето на предметните награди участникът трябва да регистрира кода, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес kaufland.bg/kaufla-la-land. Всеки код участва в тегленето на награди за седмицата, в която е регистриран.

Мега скречкарта, получена при покупка на обща стойност най-малко 100 лв. дава възможност за спечелване на голяма награда – карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5000 лв.

Всяка Мега скречкарта съдържа буквено-цифрен код, с който участникът може да се регистрира в онлайн игра за спечелване на карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5000 лв. Участникът трябва да регистрира кода, изписан под скречполето, както и да попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес kaufland.bg/kaufla-la-land. Всеки код участва в тегленето на награда за седмицата, в която е регистриран.

Всеки уникален код може да бъде регистриран в онлайн платформата на играта само веднъж и участва в тегленето за награди САМО за седмицата, в която е регистриран.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от различни скречкарти, но в рамките на Играта може да спечели само една от предметните награди и една карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5000 лв.

В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път за предметна и/или голяма награда, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

За участие в тегленето за разпределение на големите награди е необходимо обработването на лични данни на участника съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“. Задължителните данни, които Участникът трябва да попълни, са: две имена (име и фамилия), населено място и телефонен номер.

С попълването на онлайн формуляра, участникът дава съгласието си неговите две имена и населено място да бъдат публикувани на страницата на www.kaufland.bg за срок от една година, в случай че участникът спечели една от наградите в онлайн игрите.

С цел да бъде изключено участието на „ботове“ или други автоматизирани средства за събиране на информация се използва въвеждането на допълнителен код за сигурност.

НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Всеки участник, който е спазил условията за участие по т. 3.1 / 3.2 / 3.3  от предходния раздел III от настоящите Условия, има право да получи съответния брой скречкарти.

Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда, както следва:

Награди от скречкарти за 30 лв. покупки.

А) Общият брой и видът на моментните награди - ваучер за еднократно пазаруване, е:

-    25 000 награди по 3 лв.;
-    15 000 награди по 5 лв.;
-    5 000 награди по 10 лв.;
-    5 000 награди по 15 лв.;

Наградите са под формата на скречкарта, която може да бъде използвана като еднократно разплащателно средство при следващо пазаруване в хипермаркети Kaufland.

Скречкартите, служещи като разплащателно средство, не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

При покупка под стойността на наградата, остатъчната сума не може да бъде разменена за паричната си равностойност.

Участниците, спечелили моментните награди - ваучер за еднократно пазаруване, могат да я използват в избран от тях търговски обект на Kaufland България не по-късно от 20.12.2021 г.

Б)  предметни награди - наградите са общо 217 броя, като на седмична база ще бъдат теглени:

1 хладилник Liebherr 43X13

10 лаптопа Acer Nitro 5 AN515-56-54EA

10 телевизора Samsung 43" Crystal UHD 4K Smart

10 прахосмукачки робот Rowenta RR7245WH

Награди от Мега скречкарти, получени при покупка най-малко 100 лв.

Общо 7 броя карти за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5000 лв. ще бъдат изтеглени за периода на кампанията. На седмична база ще бъде теглена по 1 карта за многократно пазаруване на стойност 5 000 лв.

Картата на стойност 5 000 лв. служи като разплащателно средство за многократно пазаруване в хипермаркети Kaufland. Оставащата по нея сума се отразява на фискалния бон от последната покупка. Картата е с валидност 12 месеца от датата на активиране.  За активиране спечелилият следва да потвърди получаването на картата до 30.11.2021 г. при условията по т. 4.11 по-долу.

Коректно попълнените формуляри за участие в теглене на седмичните големи награди (предметни награди и карти за многократно пазаруване Kaufla-la-land) следва да бъдат отчетени чрез онлайн платформата на Играта най-късно до неделя в 23:59 часа на съответната седмица. Формуляри, изпратени след този час, няма да участват в тегленето на наградите за съответната седмица, а ще бъдат включени в тегленето на награди през следващата календарна седмица.

Предметните награди и картите за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5000 лв. ще бъдат теглени на случаен принцип на седмична база, в присъствието на Комисия, съставена от представители на следните отдели в Кауфланд: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“, която удостоверява резултатите от тегленето.

Тегленията ще се проведат, както следва:

Теглене на 4.10.2021 г.
Теглене на 11.10.2021 г.
Теглене на 18.10.2021 г.
Теглене на 25.10.2021 г.
Теглене на 01.11.2021 г.
Теглене на 08.11.2021 г.
Теглене на 15.11.2021 г.

Участниците, спечелили една от предметните награди или карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land, ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане или при невалиден номер - по e-mail, в случай че са предоставили такъв, до 2 (два) работни дни след тегленето на наградите.

Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт посредством външен партньор на Организатора - „Алба център“, ЕИК 203534666, телефонен номер 02/4240700, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Участниците, спечелили предметна награда, ще получат наградата си по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда печелившият участник задължително следва да предостави печелившата скречкарта и да подпише приемо-предавателен протокол, обратна разписка или транспортен лист, удостоверяващ, че наградата е доставена успешно.

Участниците, спечелили карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land на стойност 5,000 лв. ще получат наградата си по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда, карта за многократно пазаруване Kaufla-la-land, печелившият участник задължително следва да предостави печелившата скречкарта и да подпише приемо-предавателен протокол, обратна разписка или транспортен лист, удостоверяващ, че наградата е доставена успешно. След получаването на Kaufla-la-land картата, печелившият участник следва да потвърди, че е получил картата и желае тя да бъде активирана не по-късно от 30.11.2021 на адрес bg-voucher@kauflang.bg или на телефонен номер 02/4240700. Срокът за активация е до 3 работни дни след потвърждение от страна на клиента. Валидността на картата е 12 месеца от деня на активация.

За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, печелившите участници предоставят доброволно, информирано и свободно следните лични данни в рамките на разговора си за информиране, че са печеливши – три имена и ЕГН. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица. 

Краен срок - 14 ноември 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара