Спечелете ваучер на стойност 5 000 лв. от магазини Photosynthesis


Краен срок - 24 август 2018

Пиринско вярва, че най-хубавият офис е под открито небе...
... най-добрият климатик - дебелата горска сянка...

..., а най-нужният офис консуматив – фотоапарат, който да улови незабравимите мигове в планината.

Ако и ти мислиш така, включи се в конкурса за работа на Пиринско и може да бъдеш назначен на наистина висока позиция: платен турист в Рила и Пирин за един месец, в който да заснемеш природни кадри, а в замяна ще получиш ваучер за фототехника по избор и парично възнаграждение.

А ако нямаш фотоапарат или здрави туристически обувки, просто подкрепи кандидатите и гласувай за твоя фаворит.

Играта стартира на 25.07.2018 г. и ще завърши на 24.08.2018 г., като етапите й са следните:

1 етап: Регистрация на участника в секция “Участвай”, с която се съгласява с настоящите ОП, с Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни. Всеки участник ще предостави следните лични данни при регистрация, а именно: име, фамилия, телефон, имейл и 3 лично заснети фотографии с планински изглед / пейзаж и без изображения на хора. В този етап предоставените лично заснети фотографи ще бъдат качени на следния адрес www.pirinskopivo.bg/konkurs и ще бъдат публично видими, така че да може да бъде гласувано за тях. За да избегнем риска от измами, гласуването е ограничено до един глас от един IP адрес за целия период на играта. Гласуването за снимките ще продължи от 25.07.2018 г. до 20.08.2018г.

2 етап: обявяване на 10-та финалисти, което ще стане на 21.08.2018г.

3 етап: излъчване на победител - журито ще излъчи победител в рамките на 3 работни дни, т.е. не по-късно от 24.08.2018 г.

Играта НЕ е обвързана с покупка на продукт.

Наградата, която се предоставя на избрания победител е следната:

Ваучер за верига магазини Photosynthesis на стойност 5 000 лв. (пет хиляди лева).

При желание от страна на спечелилия, Организаторът му предлага възможност за сключване на Договор за създаване на произведение по фотографски или аналогичен начин с Организатора с възнаграждение от 3 000,00 лв.

За участие в играта е необходимо участниците да се регистрират в предоставената форма. Когато всички полета са попълнени и участникът е приел настоящите правила, Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни, се появява потвърждение за регистрация.

Всеки регистриран участник трябва да качи на страницата на играта на Пиринско, а именно www.pirinskopivo.bg/konkurs 3 броя снимки, заснети лично от него на природни пейзажи, които да не съдържат образ на физически лица и които да са с големина до 2MB.

В срок от 26 дни, но не по-късно от 21.08.2018 г. ще бъдат обявени 10 финалисти, които ще бъдат класирани от феновете на страницата на Пиринско чрез гласуване на база на 3-те качени от тях пейзажни снимки.

Победителят ще бъде избран измежду 10-те обявени финалисти от тричленно жури. Журито ще се състои от по един представител на Организатора и на Агенцията, както и победителят в играта през 2014г.

Победителят ще бъде обявен на Фен страницата на Пиринско в период от 3 работни дни след обявяването на 10-мата финалисти и ще бъде уведомен чрез имейл, изпратен от следния адрес: konkurs@pirinskopivo.bg на посочен от него във формата за регистрация имейл. Печелившият, с когото не може да бъде осъществена връзка в период от 10 работни дни след уведомлението по имейл, губи правото си да получи съответната награда.

Наградата – ваучер за верига магазини Photosynthesis на стойност 5 000 лв. (пет хиляди лева) ще бъде предоставена лично на спечелилия участник. Ако спечелилият участник подпише и договор за създаване на произведение по фотографски или аналогичен начин, паричната сума по договора ще бъде изплатена в срок от 14 дни от края на месеца на предаване на фотографиите по договора и тяхното одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За избягване на всякакво съмнение, обявеният победител губи правото да получи сумата по договора в случай, че откаже да подпише горепосочения договор или не получи одобрение за изработеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

С получаването на награда спечелилият участник се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. За тази цел е необходимо да предостави на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за изготвянето и предоставянето на Служебна бележка по образец № 4 по чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Участникът декларира, че ще обяви в данъчна декларация за доходите си, получени през календарната 2018г и плати данък за получената награда, съгласно разпоредбите на закона. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и предостави на Организатора или негов подизпълнител Декларация за информираност по чл. 35 от ЗДДФЛ. Образецът на Декларацията се предоставя от Организатора или негов подизпълнител, който осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване на Декларацията.

По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, печелившият участник се задължава, като необходимо условие за получаване на наградата, да предостави информация относно своите три имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на печелившите участници.

Победителят има право да подпише и договор за заснемане на минумум 500 снимки, максимум 1000 фотографии и 50 броя видеа с продължителност до 15 секунди, на основание чл.42 ЗАПСП, на природата на планините Рила и Пирин с качество, което да е подходящо за използване в онлайн комуникация, както и печатни материали. Победителят се задължава да започне изпълнението на договора не по-късно от 3 работни дни от подписването му.

Авторските права върху фотографиите, създадени на основание чл.42 ЗАПСП ще възникнат за и ще принадлежат изцяло на Организатора. Организаторът има право да използва, разпространява и публикува снимките, където намери за добре, в това число, но не само с рекламна, маркетингова, развлекателна цел, за създаване на карти, страници в интернет и за всичко друго, което намери за добре, без да дължи допълнително възнаграждение на автора за такова ползване, освен изрично уговореното по договора.

Победителят трябва да разполага със собствена фотографска техника, отговаряща на нуждите и целите на заданието.

Пълното съдържание на договора, можете да отриете на линка по т.7.2. от тези ОП.

Всеки потребител има право да участва в играта с един потребителски профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие профила с по-късна дата.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара