Спечелете електромобил, електрически мотопеди и 350 парични награди от банка ДСК

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://dskbank.bg/70#register-anchor

В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, кoeто изпълнява следните условия („Участник”):
спазва сроковете и условията на настоящите Правила;
навършилo е 18 години преди 13 септември 2021 г.;
в периода на кампанията се е регистрирало за участие на специално създадената за целта форма на сайта на Банка ДСК на следния адрес: https://dskbank.bg/70 или през специалния бутон в мобилното банкиране на Банка ДСК – DSK Smart;
е клиент на Банка ДСК към 13 септември 2021 г. или не е клиент на Банката към посочената дата. Лица, които са станали клиенти на Банка ДСК по време на нейното провеждане, не могат да участват в кампанията.

Участието в кампанията на изброените по-горе лица не създава за тях задължение за и не представлява условие за ползване или покупка на банкови продукти или услуги.
Управителите и служителите на Организатора и на всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства (съпруг/съпруга и деца), нямат право да участват в Кампанията.

За участие в кампанията желаещите лица с право на участие трябва да се регистрират на адрес: https://dskbank.bg/70 чрез въвеждане на следните данни:
Име, презиме и фамилия;
Телефонен номер;
Е-mail адрес
ЕГН.
Или в мобилното банкиране на Банка ДСК – DSK Smart. Регистрацията в DSK Smart се извършва чрез специален бутон, който се намира на началната страница на приложението и е достъпен за всички клиенти на Банка ДСК, които са свалили последната версия на DSK Smart към датата на старта на кампанията.

При завършване на регистрацията всеки участник трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите официални правила на Кампанията. В този момент, участниците-неклиенти на Банка ДСК, единствено в случай че желаят, имат възможност да дадат съгласие Банка ДСК да се свързва с тях  за маркетингови цели. Приемането на Правилата, както и съгласието за маркетингови цели се извършва чрез поставяне на отметки в съответното квадратче или чрез бутон за съгласиe в мобилното приложение DSK Smart. В случай че Участник не постави отметка за съгласие за маркетингови цели, регистрацията може да бъде завършена и съответно лицето може да бъде регистрирано като Участник в Кампанията. В случай че Участник не постави отметка за запознаване и приемане на официалните правила на Кампанията, регистрацията не може да бъде завършена и съответно лицето не може да бъде регистрирано като Участник в Кампанията.

С регистрацията за участие в Кампанията, съответното лице придобива качеството на участник в Кампанията („Участник“).

През https://dskbank.bg/70 лицата могат да се регистрират само веднъж за цялата кампания, а през DSK Smart – по веднъж всеки календарен ден на кампанията.

Кампанията се организира в 70 (седемдесет) еднодневни периода:
Първият ден е 27.09.2021 г.
Вторият ден е 28.09.2021 г.
Третият ден е 29.09.2021 г.
Четвъртият ден е 30.09.2021 г.
Петият ден е 01.10.2021 г.
Шестият ден е 02.10.2021 г.
Седмият ден е 03.10.2021 г.
Осмият ден е 04.10.2021 г.
Деветият ден е 05.10.2021 г.
Десетият ден е 06.10.2021 г.
Единадесетият ден е 07.10.2021 г.
Дванадесетият ден е 08.10.2021 г.
Тринадесетият ден е 09.10.2021 г.
Четиринадесетият ден е 10.10.2021 г.
Петнадесетият ден е 11.10.2021 г.
Шестнадесетият ден е 12.10.2021 г.
Седемнадесетият ден е 13.10.2021 г.
Осемнадесетият ден е 14.10.2021 г.
Деветнадесетият ден е 15.10.2021 г.
Двадесетият ден е 16.10.2021 г.
Двадесет и първият ден е 17.10.2021 г.
Двадесет и вторият ден е 18.10.2021 г.
Двадесет и третият ден е 19.10.2021 г.
Двадесет и четвъртият ден е 20.10.2021 г.
Двадесет и петият ден е 21.10.2021 г.
Двадесет и шестият ден е 22.10.2021 г.
Двадесет и седмият ден е 23.10.2021 г.
Двадесет и осмият ден е 24.10.2021 г.
Двадесет и деветият ден е 25.10.2021 г.
Тридесетият ден е 26.10.2021 г.
Тридесет и първият ден е 27.10.2021 г.
Тридесет и вторият ден е 28.10.2021 г.
Тридесет и третият ден е 29.10.2021 г.
Тридесет и четвъртият ден е 30.10.2021 г.
Тридесет и петият ден е 31.10.2021 г.
Тридесет и шестият ден е 01.11.2021 г.
Тридесет и седмият ден е 02.11.2021 г.
Тридесет и осмият ден е 03.11.2021 г.
Тридесет и деветият ден е 04.11.2021 г.
Четиридесетият ден е 05.11.2021 г.
Четиридесет и първият ден е 06.11.2021 г.
Четиридесет и вторият ден е 07.11.2021 г.
Четиридесет и третият ден е 08.11.2021 г.
Четиридесет и четвъртият ден е 09.11.2021 г.
Четиридесет и петият ден е 10.11.2021 г.
Четиридесет и шестият ден е 11.11.2021 г.
Четиридесет и седмият ден е 12.11.2021 г.
Четиридесет и осмият ден е 13.11.2021 г.
Четиридесет и деветият ден е 14.11.2021 г.
Петдесетият ден е 15.11.2021 г.
Петдесет и първият ден е 16.11.2021 г.
Петдесет и вторият ден е 17.11.2021 г.
Петдесет и третият ден е 18.11.2021 г.
Петдесет и четвъртият ден е 19.11.2021 г.
Петдесет и петият ден е 20.11.2021 г.
Петдесет и шестият ден е 21.11.2021 г.
Петдесет и седмият ден е 22.11.2021 г.
Петдесет и осмият ден е 23.11.2021 г.
Петдесет и деветият ден е 24.11.2021 г.
Шестдесетият ден е 25.11.2021 г.
Шестдесет и първият ден е 26.11.2021 г.
Шестдесет и вторият ден е 27.11.2021 г.
Шестдесет и третият ден е 28.11.2021 г.
Шестдесет и четвъртият ден е 29.11.2021 г.
Шестдесет и петият ден е 30.11.2021 г.
Шестдесет и шестият ден е 01.12.2021 г.
Шестдесет и седмият ден е 02.12.2021 г.
Шестдесет и осмият ден е 03.12.2021 г.
Шестдесет и деветият ден е 04.12.2021 г.
Седемдесетият ден е 05.12.2021 г.

Всеки Участник участва в тегленията с толкова регистрации, колкото е направил към деня на тегленето.

Всеки Участник може да спечели само една от дневните награди в кампанията.

Всички Участници, без значение дали са спечелили или не дневна награда, участват в тегленето за големите награди в края на кампанията, като всеки може да спечели само една от големите награди.

В случай на установена злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от Участник (като например регистрирането на едно и също лице, но с посочени различни данни за контакт или с букви на кирилица и латиница; или едно и също лице се опита да манипулира системата за записвания, въвеждайки своите данни многократно чрез различни електронни способи и др.), Организаторът има право да го дисквалифицира. 

В случаите на прекратяване на Кампанията и/или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

Всяка седмица през периода на Кампанията, общо 10 (десет) седмици, се теглят по 5 (пет) награди дневно, общо 350 (триста и петдесет) награди, представляващи паричната равностойност на 1 (една) вноска по потребителски, жилищен, ипотечен или стоков кредит или вноска за лизинг от ДСК Лизинг или ОТП Лизинг. Всяка награда може да бъде на стойност не повече от 2 000 лева.

Стойността на една вноска по потребителски, жилищен, ипотечен или стоков кредит или лизинг се определя по следния начин:

Ако спечелилият участник е клиент на Банка ДСК или ДСК Лизинг и ОТП Лизинг само с 1 кредит взет съответно от банката (за потребителски, жилищен, ипотечен или стоков) или съответно лизинг, то наградата представлява паричната равностойност на една вноска по неговия кредит или лизинг.

Ако спечелилият участник е клиент на Банка ДСК или ДСК Лизинг и ОТП Лизинг и има повече от един текущ кредит (потребителски, жилищен, ипотечен или стоков) и лизинг, взет от банката или лизинговите дружества, то наградата представлява паричната равностойност на една вноска по този негов кредит или лизинг, по който месечната му вноска е с най-голяма стойност.

Ако спечелилият участник не е клиент на Банка ДСК или ДСК Лизинг или ОТП Лизинг или е клиент на Банка ДСК или ДСК Лизинг или ОТП Лизинг, но не използва кредитен и лизингов продукт, то той печели ваучер „Една вноска по договор за кредит или лизинг“. Този ваучер му дава право, ако в периода от изтеглянето му като печеливш до края на 2022 г. участникът кандидатства и бъде одобрен за кредит или лизинг, да получи стойността на една вноска от Банка ДСК по изтегления от него кредит (потребителски, жилищен, ипотечен или стоков, изтеглен от Банка ДСК) или лизинг (изтеглен от ДСК Лизинг или ОТП Лизинг).

В края на кампанията се теглят следните предметни награди, измежду всички регистрирани в Кампанията:
1 брой електро автомобил Mini Cooper SE
6 броя електро мотопеди Motoretta D1 Plus

Предметните награди не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

Печелившите ще бъдат определяни на случаен принцип чрез специализиран софтуер. Кампанията започва на 13.09.2021 г., а тегленията на наградите започват след 27.09.2021 г., съгласно графика, посочен по-долу, като всяка седмица ще се теглят наградите за предходната седмица. При всяко теглене ще се определя съответният брой печеливши за периода, без да се определят резервни печеливши. Резервни печеливши ще бъдат изтеглени само за предметните награди.

Тегленията ще се провеждат в рамките на посочените по-долу периоди, както следва:
04.10.2021 г. – 06.10.2021 г. – за регистрациите, получени до 03.10.2021 г. вкл.
11.10.2021 г. – 13.10.2021 г. – за регистрациите до 10.10.2021 г. вкл.
18.10.2021 г. – 20.10.2021 г. – за регистрациите до 17.10.2021 г. вкл.
25.10.2021 г. – 27.10.2021 г. – за регистрациите до 24.10.2021 г. вкл.
01.11.2021 г. – 03.11.2021 г. – за регистрациите до 31.10.2021 г. вкл.
08.11.2021 г. – 10.11.2021 г. – за регистрациите до 7.11.2021 г. вкл.
15.11.2021 г. – 17.11.2021 г. – за регистрациите до 14.11.2021 г. вкл.
22.11.2021 г. – 24.11.2021 г. – за регистрациите до 21.11.2021 г. вкл.
29.11.2021 г. – 01.12.2021 г. – за регистрациите до 28.11.2021 г. вкл.
06.12.2021 г. – 10.12.2021 г. – за регистрациите до 05.12.2021 г. вкл.

В периода 06.12.2021 г. – 10.12.2021 г. ще бъдат изтеглени печелившите, които печелят предметните награди, както и следните резервни печеливши:
3 (три) резервни печеливши за наградата Mini Cooper SE
10 (десет) резервни печеливши за наградите Motoretta D1 Plus

Участник, който спечели награда 1 вноска по договор за кредит или лизинг, и към момента на спечелването на наградата, има текущ потребителски ипотечен, жилищен или стоков кредит или лизинг, следва до момента на спечелването на наградата да е погасявал редовно погасителните вноски по всички свои текущи кредити или лизинги към Банка ДСК, ДСК Лизинг или ОТП Лизинг. Ако участникът не е погасявал редовно вноските по ползваните кредити или лизинг, то правото за получаване на наградата отпада и не се предоставя на резервен участник.

Участникът, който спечели награда, ще бъде информиран за това на телефонния номер, който е предоставил за регистрация в кампанията. 

Организаторът има правото в рамките на 5 работни дни от изтеглянето на печелившия участник да извърши до 5 опита за връзка с него.

Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 5 опита за връзка, участникът губи право на наградата, като наградата се анулира и тя:
не се предоставя на резервен участник - за наградата 1 вноска по договор за кредит или лизинг;
се предоставя на резервен участник – за предметните награди.

Участниците, които спечелят награда 1 вноска по договор за кредит или лизинг, но към момента на спечелването не са клиенти на Банка ДСК, ДСК Лизинг или ОТП Лизинг или са клиенти на описаните дружества, но не ползват потребителски, жилищен, ипотечен или стоков кредит или лизинг, ще получат своята награда под формата на ваучер, който ще им бъде изпратен по куриер на посочен от спечелилия участник адрес.

Участниците, спечелили големите предметни награди, допълнително ще бъдат уведомени как и при какви условия физически ще получат наградата си. 

Печеливш участник с договор за кредит или лизинг спечелил дневна награда получава наградата си чрез превод по сметката, чрез която се обслужва съответният кредит или лизинг в срок до 30 работни дни след спечелване на наградата. 

Организаторът не носи отговорност за непредоставяне на награда, в случаите, в които печелившият участник е предоставил неверни или чужди данни или не може да се идентифицира с нужния документ за самоличност, за да получи наградата си, или банката не може да се свърже с него. 

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), наградите над необлагаемия законен праг от 100.00 лв. подлежат на облагане с окончателен данък по реда чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ, който ще бъде деклариран и внесен от Банка ДСК АД и за нейна сметка.    
Информация за Кампанията може да бъде получена на имейл call_center@dskbank.bg или чрез обаждане на телефон 0700 10 375/*2375 (Цена на обаждането според индивидуалния Ви тарифен план) 

Краен срок - 5 декември 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара