Спечелете подаръчни карти GiftCard за 500 и 200 лв. от МЕТРО

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 1 септември 2021

В периода на провеждане на Промоцията, всяко лице, коeто направи покупка, от който и да е Участващ обект, на една МЕТРО единица марка Gillette, Old Spice, H&S, Pantene, Venus и Always, на минимална стойност 10 лева, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД има възможност да участва в томбола за спечелване на една от посочените награди, подробно описани в Раздел V от настоящите правила. Всеки клиент може да се регистрира на https://www.metro.bg/pg, като въведе своите име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, клиентски номер и номер на фактурата, удостоверяващ покупката на продукт/и марка Gillette, Old Spice, H&S, Pantene, Venus и Always, на минимална стойност 10 лева, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД. За участие в Промоцията се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Промоцията, личните му данни да бъдат обработвани от Метро за целите на Промоцията. Участникът отговаря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Всяко лице може да участва в Промоцията неограничен брой пъти, като всяка покупка на поне една МЕТРО единица от продукт с марка Gillette, Old Spice, H&S, Pantene, Venus и Always, на минимална стойност 10 лева, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД се счита за едно участие. Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие.

Всяко лице, което правомерно участва в Промоцията, участва в теглене за следните награди:
(а) 5 (пет) броя подаръчни карти GiftCard, всяка на стойност 500 лв.
(б) 10 (десет) броя подаръчни карти GiftCard, всяка на стойност 200 лв.

Наградите се доставят само на територията на Република България.
Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество към описаното по-горе.

Гореописаната награда е със стойност над 100 лв. и печелившият се определя чрез теглене на жребий от вътрешна комисия.

Тегленето на Наградите ще се проведе не по-късно от 10.09.2021. от комисия, съставена от представители на Организатора като печелившите Участници („Печеливш“) ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол и публикувани на www.metro.bg/pg, който ще се съхранява в централния офис на Метро за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето. При тегленето ще бъде изтеглени 15 Печеливши, както и 15 резервни Участници.

Всички Печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им регистрира на metro.bg/pg до 7 дни след изтеглянето им. В случай, че Печелившите откажат получаването на Наградата или не бъде открити на предоставените данни за контакт в период от 3 (три) седмици от деня на теглене на Наградата, тя ще бъде предоставена на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на Наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на Участника, или упълномощено от него лице. Метро може да изиска от законния представител на Печелившия, или упълномощеното от него лице да потвърдят тяхната самоличност, чрез представяне на необходимите документи.

Организаторите и лицата, свързани с провеждането на Промоцията не носят отговорност за евентуални вреди, причинени при ползване на Наградата. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, Организаторите могат по взаимно съгласие да прекратят Промоцията.

Наградата ще бъде получена на място в обект на Метро срещу попълнен и подписан от Печелившия Приемо-предавателен протокол за получаване на Наградата. Печелившият ще бъде информиран на предоставените от него контакти при издаване на МЕТРО карта кога и от кой обект на Метро може да получи Наградата си.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара