Спечелете 5 карти за пазаруване с по 200 лв. и 10 броя Оптигрил TEFAL

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 юни 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Maggi за поне 6 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда във всички търговски обекти на  на територията на Република България, предлагащи продуктите за участие.
 
В Играта участват всички продукти под марката MAGGI®, предлагани на територията на България.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо:

- 10 броя Оптигрил TEFAL

-5 карти Edenred всяка карта на стойност 200лв/двеста лева/.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи продукти под марката MAGGI® , на стойност минимум 6лв.(шест лева) в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена  само в периода на Играта, посочен в т. 2 (1).

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефонен номер и номер на фискален/и бон/ове  за закупените продукти, участващи в Играта на интернет адрес www.nestle.bg/maggi_BBQ   („Сайта на Играта“), за да се регистрира за Играта. С регистрацията, участникът приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да се участва еднократно, само в една Игра с продукти MAGGI®, организирана в периода 01.06.2024 г. - 30.06.2024 г.

Фискалният/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един участник може да участва с един фискален  само веднъж. Участникът има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, 60 (шестдесет) дни след края на Играта.  

След приключване на Играта (ще бъде извършено теглене на печелившите чрез специализиран софтуер на случаен принцип и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на 22.07.2024г. на сайта на играта  www.nestle.bg/maggi_BBQ

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация. Спечелилите следва да предоставят чрез имейл ясно четима снимка на фискалния/ите бон/овес регистрацията на който е спечелил, от която снимка ясно се вижда номера на фискалния/ите бон/ове . След проверка на снимката, представител на Организатораще се свърже със спечелилите с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. При съмнение, относно автентичността на фискалния бон, Организаторът запазва правото си да изиска и фискалния бон с цел валидиране.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон/фактура, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара