Спечелете 900 ваучера за Fashion Days в кампанията на Nestea

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://nestea.tymbark.bg/winners

Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на два продукта по избор с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L, наричани по-долу „продукти“. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка. 

При закупуване на два продукта по избор с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L, потребителят може да участва в томбола за спечелване на наградите, упоменати в т.1, Раздел V от настоящите правила. 

Продуктите Nestea в разфасовка от 1,5L ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти). Регистрирането на касови бонове и участието в играта на www.nestea.tymbark.bg ще бъде възможно само в периода 12.07.2021г, 00:00ч - 29.08.2021 23:59ч.

В играта има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II от настоящите правила, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия: 

1. да закупи продуктите, участващи в Играта, посочени в Раздел III, т.13 от настоящите правила, в периода 00.00 ч. на 12.07.2021 г. – 29.08.2021 г., 23:59 часа (българско време). 

2. да регистрира касов бон с дата от периода 12.07.2021 г, 00:00ч до 29.08.2021г., 23:59 ч., за покупка на два продукта Nestea 1,5L на интернет страницата www.nestea.tymbark.bg., за да участва в томболата за спечелване на наградите, описани в т.1, Раздел V от настоящите правила. 

Всеки участник има право да регистрира не повече от 5 касови бележки в рамките на 1 /една/ календарна седмица. 3. Един и същ номер на касова бележка може да участва само веднъж и може да се регистрира само веднъж за срока на играта.

Всеки участник трябва да пази регистрираните касови бележки, за да докаже участието си в Играта и за да получи наградата си, ако е изтеглен, като спечелил. 

Награди: 

900 броя ваучери за онлайн магазин Fashion Days на стойност 20 лв. всеки. 

За участие в томболата за спечелване на наградите описани в т.1, Раздел V от настоящите правила, е необходимо да се регистрира номера на касовия бон отговарящ на условията на играта. Един участник има право да регистрира максимум 5 касови бележки в рамките на една календарна седмица. 

Наградите описани в т.1, Раздел V от настоящите правила се теглят на томболен принцип на седмична база както следва: - 150 броя за първите две седмици; - 150 броя за всяка следваща седмица. 

Неспечелените награди на седмична база не се прехвърлят за следващ период. 

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника. 

Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет. 

Всеки потребител, спечелил награда по т.1, Раздел V от настоящите правила, ще получи електронно съобщение на електронната поща, с която е направил своята регистрация, при регистрацията на съответния спечелил касов бон.

Всеки спечелил потребител следва да попълни адресните си данни и телефонен номер на специално създадената форма за попълване, която ще получи на електронната си поща, подадена при регистрацията на печелившия касов бон. Данните трябва да се попълнят и изпратят не по-късно от 19.09.2021г. Всеки печеливш участник в тази промоция следва да получи наградата си в рамките на 20 работни дни, считано от 19.09.2021г. 

Ако в рамките на срока, описан в предходната точка, Организаторът не може да се свърже с печеливш участник на посочената от него електронна поща или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, той губи правото си над наградата. 

Наградата се изпраща чрез електронно съобщение /е-мейл/. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен електронен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на телефонния номер, предоставен за връзка. 

Краен срок - 29 август 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара