Спечелете спортна гривна Samsung Galaxy Fit2 или безжични слушалки Philips TAT2205 BT TWS

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 15 септември 2021

Знаеш ли кое е супер? Да си застрахован. А знаеш ли кое е още по-супер? Да спечелиш и награда заради това, че си застрахован. 

Активирай безплатно застраховка при пътуване в чужбина Смарт Турист през МyTelenor Bulgaria до 15 септември и можеш да спечелиш спортна гривна Samsung Galaxy Fit2 или безжични слушалки Philips TAT2205 BT TWS.

Активирай безплатно застраховка при пътуване в чужбина Смарт турист в периода на кампанията от 15.07.2021 до 15.09.2021, през приложението MyTelenor или в обозначените със стикер магазини на Теленор, и участваш за награда.

Теглим x5 печеливши всяка седмица.

В Кампанията могат да вземат участие физически лица между 18 и 64 г. включително, които са нови и съществуващи клиенти на Теленор по абонаментни планове за мобилни услуги (страни по договор за предоставяне на мобилни услуги от Теленор), и които отговарят на условията, предвидени в настоящите правила.

В Кампанията не могат да вземат участие абонати на Теленор, които са юридически лица и са потребители на електронни съобщителни услуги съгласно сключен договор с Оператора, клиенти на Теленор по предплатени планове, както и служители на Организатора.

В периода на Кампанията Участник, който е инсталирал и обновил мобилното приложение MyTelenor Bulgaria до версия 2.6.0 или по-нова, както и има регистрация в него, трябва да влезе в Приложението и да провери за банер с послание на Кампанията в раздел „Актуално“. След като избере и кликне на банера на Кампанията, Участникът бива насочен към екран с информация за участие, на който с натискане на активен бутон „Активирай тук“ ще бъде отведен на екран на услугата, на който може да я активира, т.е. да сключи застраховка. Друга възможност за участие в Кампанията е активиране на услугата в обозначен магазин на Теленор.

За да участва в Кампанията, всяко лице, което отговаря на условията по т. V и настоящата т. VI, следва да е активирало услугата „Смарт Турист“ в периода на Кампанията по т. IV. За целите на Кампанията всяка активна застрахователна полица ще бъде идентифицирана с уникалния номер на полицата, а Участниците в Кампанията като физически лица се идентифицират по смисъла на това, че са титуляр по договор за мобилни услуги.

За да бъдат включени в тегления за награди, които ще се провеждат на описаните в т. VIII дати, всички Участници следва да имат активна услугата „Смарт Турист“ като застраховащи лица, страна по застрахователна полица за услугата. Съществено и определящо условие за участие в Кампанията е всеки участник да има активна услуга „Смарт Турист“, която е активирана в периода на Кампанията по т. IV и е останала активна поне до изтичане на периода на Кампанията по т. IV. Участник, който активира и деактивира услугата с цел множество участия в Кампанията, няма да бъде включен в тегленето на награди на томболен принцип.

Потребител на Теленор, който отговаря на правилата и условията на Кампанията, в това число изпълнява механизма на Кампанията, се съгласява да участва в предвидените томболи за изтегляне на наградите, като предоставя доброволно своето съгласие за настоящите правила и условия, в т.ч. се информира за Политиката за лични данни при провеждане на кампании.
Всяка една активация на услугата „Смарт Турист“, която отговаря на правилата и условията на Кампанията, еднократно се регистрира за участие за изтегляне на предвидените награди. Потребител на Теленор, Участник в тази Кампания, може да спечели само веднъж и само една от предвидените награди в Кампанията. Когато Участник спечели една награда на дадена дата за теглене на награди, той няма възможност да продължи участието си в следващите томболи за награди и автоматично бива изключен от списъка с Участници, който ще бъде зададен за следващо теглене. Списъкът с Участници, който бива зададен за следващо теглене се определя от всички застрахователни полици за услугата „Смарт Турист“, активирани в периода на Кампанията.

Предвидените награди, които ще бъдат раздадени на томболен принцип според правилата и условията на Кампанията, са 2 модела устройства, както следва:
- 20 броя смарт гривна SAMSUNG Galaxy Fit2; и
- 25 броя безжични слушалки PHILIPS TAT2205 BT TWS.

Печеливши Участници (и резерви) в Кампанията ще бъдат теглени на посочените дати, както следва:
- На 22.07.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя безжични слушалки PHILIPS TAT2205 BT TWS;
- На 29.07.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя смарт гривна SAMSUNG Galaxy Fit2;
- На 05.08.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя безжични слушалки PHILIPS TAT2205 BT TWS;
- На 12.08.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя смарт гривна SAMSUNG Galaxy Fit2;
- На 19.08.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя безжични слушалки PHILIPS TAT2205 BT TWS;
- На 26.08.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя смарт гривна SAMSUNG Galaxy Fit2;
- На 02.09.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя безжични слушалки PHILIPS TAT2205 BT TWS;
- На 09.09.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя смарт гривна SAMSUNG Galaxy Fit2;
- На 16.09.2021 г. ще бъдат изтеглени 5 броя безжични слушалки PHILIPS TAT2205 BT TWS.

Тегленето на печеливши веднъж седмично се провежда според условията, описани в т. VI, VII и VIII от настоящите Правила и условия, на адреса на управление на Организатора в гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6, в присъствието на представители на Организатора. Петима от Участниците в томболите, предвидени на посочените дати в периода на Кампанията, ще бъдат изтеглени като печеливши и десетима от Участниците ще бъдат изтеглени като резерви.

Организаторът уведомява Участник, спечелил награда от томболата, не по-късно от 5 (пет) календарни дни след датата на изтегляне лично по телефона чрез свой представител, за да се уточнят детайлите по доставката на спечелената награда от томболата в удобно време за спечелилия Участник. Печелившият участник следва да предостави следната информация на служителя от Центъра за обслужване на клиенти на Теленор:
• Потвърждение, че отговаря на всички условия за участие, посочени в настоящите Правила;
• Информация за имената си по документ за самоличност, както и за адрес на територията на България, където да получи спечелената награда. Доставката на наградата се извършва за сметка на Организатора.

В случай че спечелил награда от томболата Участник не отговори на обаждането от Центъра за обслужване на клиенти в рамките на три обаждания и съответно не потвърди информацията по предходния параграф, същият губи правото си на награда. В тези случаи Организаторът пристъпва към уведомяване на съответните резерви по реда на тяхното изтегляне и съответно се следва описаната в предходните параграфи на настоящия раздел процедура, за всяка една от резервите.

Наградата от томболата се получава с приемо-предавателен протокол. При получаване на наградата си участникът следва да попълни приемо-предавателен протокол за предоставената награда в 2 (два) екземпляра – един за Участника и един за Организатора. При получаване на наградата печелившият трябва да представи на куриера документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на неговата самоличност. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира от страна на куриера на доставката. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с целесъобразно за получаване на наградата нотариално заверено пълномощно.

Печеливш Участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си, или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези правила, губи правото си да получи наградата. Участник губи правата си върху наградата от томболата, ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара