Спечелете парични награди в конкурс за дизайн на дебитна карта за деца и тийнейджъри

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 3 септември 2021

Конкурс „ДИЗАЙН НА ДЕБИТНА КАРТА ЗА ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ"

MyFin дава възможност на всички на възраст между 7 и 18 год. да се включат в конкурса „ДИЗАЙН НА ДЕБИТНА КАРТА ЗА ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ" с авторска рисунка,колаж или фото изображение. Всеки участник има шанс да спечели една от три парични награди и удоволствието неговата рисунка да стане дизайн на новите ни дебитни карти за деца и тийнейджъри! Очакваме Вашите предложения за дизайн на konkurs@myfin.bg.

Първите три изображения, избрани от жури във всяка от двете възрастови категории /7-13/ и 14-18 г./, печелят парична награда, както следва:

    Първо място – 500 лв;
    Второ място – 300 лв;
    Трето място – 200 лв;

Участници в Конкурса могат да бъдат само деца на възраст от 7 до 13 години (включително) за първа категория и само деца на възраст от 14 до 18 години (включително) за втора категория, с постоянен адрес в Република България, представлявани от свой родител или настойник. Всички права и задължения на децатаучастници се упражняват от техните родители/настойници. 

За да участват в Конкурса, участниците трябва самостоятелно да създадат
Изображение и да го изпратят на Организатора с кратък пояснителен текст на имейл
адрес: konkurs@myfin.bg, чрез своя родител/настойник, както е предвидено в
настоящите правила.

Имейлът за участие в Конкурса следва да съдържа имена и рождена дата на дететоучастник, имена, телефон и имейл за контакт с родителя/настойника и кратко описание
на изображението. С изпращането на имейла родителят/настойникът дава съгласието си
детето да участва в Конкурса.

Участниците в Конкурса могат да изпращат своите изображения от 27-ми юли до 3-
ти септември 2021 година. Победителите ще бъдат избрани от авторитетно жури и
обявени на 10-ти септември 2021 г.  

Всички представени за участие в конкурса Изображения трябва да бъдат съобразени
със следните изисквания:
1. файлови формати, които ще се приемат - .jpg;
2. размер на файла - максимум 5 МВ;
3. допустимо е засилване на контраста на цветовете. Допуска се и изрязване на части
от Изображенията. Всякакви други промени на оригиналните изображения са
забранени и водят до дисквалифицирането им в надпреварата за получаване на награда;
4. с оглед технологията на конкурса изображенията трябва да са в дигитален формат;
5. изображения, изпратени на хартиен носител, няма да се разглеждат и приемат за
участие в Конкурса. Организаторите не носят отговорност и нямат задължение за
изпращане обратно на подателя на получени на хартиен носител изображения;
6. не се допускат до участие в Конкурса изображения, които противоречат на добрите
нрави, съдържат нецензурни и/или обидни текстове, внушаващи и/или изобразяващи
насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и
други подобни. 

Участниците нямат право да бъдат подпомагани от своите родители/настойници или
други трети лица за създаването на изображението си. 

С участие в Конкурса участникът и неговият родител/настойник предоставя
изключителното право за ползване на Изображението на Организаторите за целите
обявени за провеждане на конкурса, което не се ограничава териториално и със срок. 

В конкурсът всеки един участник може да участва само с едно Изображение и само
за категорията, която съответства на неговата възраст към датата на изпращане на
Изображението. В случай че участник е участвал с повече от едно изображение в
Конкурса, журито ще избере само едно от подадените и само то ще бъде оценено.

С участието си в Конкурса всеки участник и неговият родител/настойник
потвърждават, декларират и гарантират че:
1. участникът е автор на Изображението и право на ползването му не е предоставяно
под каквато и да е форма на трети лица.
2. в случай че дадено Изображение бъде определено за победител, се съгласяват с
евентуална редакционна или коректорска намеса в него за целите на Конкурса;
3. изпратеното Изображение е създадено единствено от участника в Конкурса, а не в
съавторство;
4. изображението не нарушава каквито и да е авторски права, права върху търговски
марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост
на трети заинтересовани лица или организации и че никоя друга страна няма каквито и
да е права във връзка с това Изображение; 

Всеки участник в Конкурса предоставя на Организаторите, заедно и/или поотделно
на всеки от тях безвъзмездно изключителното право на ползване - да възпроизвежда,
разгласява, разпространява, да преработва, търгува, ползване на изображението
поотделно и/или в тяхната цялост, безсрочно. Правото на ползване включва правото за
многократно публикуване и възпроизвеждане в неограничен брой и неограничен тираж
на Изображението на хартия и/или в електронен формат, върху пластика за карта, както
и използването им с рекламни и промоционални цели без заплащане, включително и
използването им за изготвяне, създаване и отпечатване на календари и други рекламни
материали на Организаторите, както и използването им за визия върху пластиката на
банкови карти, както и да предоставя правото на ползване на Изображението на трети
лица.  

Участниците, които са предоставили Изображение за участие в Конкурса, имат
право да ползват тези Изображения поотделно и/или в тяхната цялост, само с
некомерсиална цел, например в изложби или в материали, представящи автора на
Изображението. При всяко ползване по предходното изречение участникът е задължен
да указва изрично, че правата върху Изображението принадлежат на Организатора (напр. снимка [наименование] от [име и фамилия на автора], създадена за КОНКУРСА „ДИЗАЙН НА ДЕБИТНА КАРТА ЗА ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ" НА МАЙФИН ЕАД, ОРГАНИЗИРАН ОТ МАЙФИН ЕАД 

Победителите в Конкурса се определят от жури до 10.09.2021г.
катожурито ще избере по 3 Изображения в двете възрастови категории /7-13/ и /14-18
г./, които печелят по една от обявените награди.  

Решението на журито е окончателно и обвързващо за Организатора и участниците в
Конкурса.  

Победителите и техните Изображения ще бъдат публикувани в интернет на адрес:
www.myfin.bg на 10 септември 2021 г., а начинът и мястото на връчването на наградите
ще бъде уговорено допълнително с класираните участници. 

Наградата на всеки един победител представлява парична сума. 

Не е разрешено каквото и да е прехвърляне, възлагане или заменяне на Наградата от
страна на победителя в Конкурса на трети лица; 

Наградите не подлежат на договаряне и правото за получаването им не може да се
прехвърля на трети лица. Не може да се получават пари вместо или срещу награди.
Организаторът си запазва правото да заменя дадена награда с друга или с еквивалента
стойност, по своя преценка, в случай на обстоятелства извън контрола му. Всички и
всякакви евентуално дължими данъци във връзка с наградата са за сметка на
получателя на наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара