Спечелете 60 дебитни карти заредени с 99 лв. от Merci


Краен срок - 31 май 2020

Избери любим вкус
Попълни формата за регистрация и имаш шанс да спечелиш една от общо 60 дебитни карти, всяка от които захранена с 99 лв.

Кампанията ще бъде проведена на 2 отделни периода:

    Период 1 – от 16.03 – до 30.04.2020г.
    Период 2 – от 01.05 – до 31.05.2020г.

За всеки отделен период, ще бъдат раздавани различни награди, описани по-долу в раздел 5.

Всички лица, избрали любим вкус и регистрирали се на специално изградената за целите на кампанията онлайн платформа – www.merci-promo.bg  участват в тегленията за месечна награда – 1 от общо 60 на брой награди за всеки един от месеците/периодите на Кампанията.

За целите на регистрацията Участникът следва да въведе своите данни – имена, и-мейл адрес, телефонен номер във формата за регистрация на адрес  www.merci-promo.bg

Регистрацията трябва да се е случила в един от периодите на кампанията.

Избирането на печелившите („Печеливш/и“) и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

НАГРАДИ – Период/Месец 1 – от 16.03 – до 30.04.2020г.

    Месечни награди:

Всички лица,  избрали любим вкус и регистрирали се на специално изградената за целите на кампанията онлайн платформа – www.merci-promo.bg могат да участват в тегленията за месечна награда  за периода –  подаръчна дебитна карта захранена със сума от 99 лв. В рамките на периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 на брой за всеки един от периодите или общо 60 на брой за двата периода на кампанията!

НАГРАДИ – Период 2 – от 01.05 – до 31.05.2020г.

    Месечни награди:

Всички лица,  избрали любим вкус и регистрирали се на специално изградената за целите на кампанията онлайн платформа – www.merci-promo.bg могат да участват в тегленията за месечна награда  за периода –  подаръчна дебитна карта захранена със сума от 99 лв. В рамките на периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 30 на брой за всеки един от периодите или общо 60 на брой за двата периода на кампанията!

Всеки Участник има правото на един брой регистрация общо за двата периода на кампанията, като с дадената регистрация той има право да участва само в тегленията за съответния период в рамките, на който е извършена регистрацията.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посочените имена, телефонен номер и  имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес или телефонен номер, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице – Участник.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Кампанията, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да предостави съгласието за целите на директния маркетинг.

Печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип в присъствието на нотариус.

Промоционалните периоди и датите за тегленията на месечни награди са както следва:

    Период 1 – от 16.03 – до 30.04.2020г. – Дата на теглене – 04.05.2020г.

    Период 2 – от 01.05 – до 31.05.2020г. – Дата на теглене – 03.06.2020г.

Освен Печелившите Участници на всяка дата на теглене ще бъдат изтегляни и по 5 резервни печеливши, в случай че някой (някои) първоначално изтеглен Печеливш не може да бъде открит, за да получи наградата си.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда – информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

Всички месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 дни след получаване на коректен адрес за доставка на наградата.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит в рамките на 72 часа, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Стойността на наградите раздавани в периода на Кампанията не надвишава 100 лв. с ДДС.

ЛИНК за участие

3 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара