Спечелете ваучер на стойност 500 лв. за пазаруване във Fashion Days

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: @vili9104

Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда в приложението TikTok чрез официалното аудио на Играта -  “Fashion Days #followmyself Challenge”.

Право на участие в Играта в TikTok имат всички физически лица, на възраст над 18 години, чрез своя собствен профил в TikTok. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участници. . Нямат право на участие служители на Организатора, служители на свързани лица на Организатора, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

След края на играта ще бъде дадена следната награда:

1 x електронен ваучер за пазаруване в платформата Fashion Days на стойност 500 лв.

За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:

- Да публикува видео в своя TikTok профил, в което да покаже ежедневна ситуация, в която се облича за себе си;
- Чрез ефект “transition” да покаже разликата между това как се очаква от нея/него да е облечен и как всъщност е облечен;
- Да използва само официалното аудио на Играта - “Fashion Days #followmyself Challenge”;
- Да използва #followmyself в описанието към видеото си.
- Да публикува видеото си до 15.07.2021

Тегленето на наградата ще се извърши на 16.07.2021 г. Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип , чрез платформата randomwinners.com. За целите на тегленето, Организаторът няма да предоставя каквито и да било лични данни на тази платформа във връзка с тегленето на наградите.

Организаторът ще изпрати само на спечелилия участник съобщение в профила му в Тик Ток в деня на изтегляне на наградата, с който иска съгласието му, имената му да бъдат публикувани на страницата на Организатора: (www.fashiondays.bg), където са публикувани и настоящите Правила на Кампанията, както и да предостави имейл адрес за кореспонденция. В отговор на полученето по предходното изречение съобщение, участникът трябва да изпрати отговор, в който да изрази изричното си съгласие за това. Ако спечелилият участник не отговори на изпратеното му от Организатора съобщение в рамките на 3 календарни дни от изпращането му, давайки съгласието си, така както се изисква в настоящата клауза, то наградата няма да му бъде изпратена и ще се премине към изтегляне на друг победител.

Печелившият ще бъде обявен публично на сайта на Fashion Days и имената му ще останат на нея в продължение на 5 (пет) работни дни. Победителят трябва да предостави три имена, телефон и имейл адрес посредством лично съобщение към организаторите на играта. Предоставянето на тези данни от спечелилия участник, ще бъде единствено и само за целите на предоставяне на наградата на спечелилия Участник, и, в случай, че това се налага, за целите на счетоводното и данъчно отчитане при спечелване на непарични награди съгласно приложимото законодателство. В случай, че за Организатора съществуват или бъдат наложени и други законови задължения за отчитане на предоставените съгласно Играта награди, Оргнизаторът си запазва правото да изиска от спечелилия участник и други данни, в изискуемия от закона вид и обем.  Ако в рамките на 3 календарни дни от полученото съобщение от Организатора за предоставяне на данни,печеливш участник не подаде нужните данни за предоставяне на ваучера, то той загубва правото си да получи наградата. В този случай ще бъде направено ново теглене и ще се избере нов победител.

Организаторите имат право да изискат личните данни на победителя – име и адрес  за публичното обявяване на печелившия. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградата.

Наградата Ваучер, на печелившия участник ,се получава по имейла (електронна поща), предоставен от спечелилия, в рамките на 3 работни дни, след като спечелилия участник е представил необходимата информация за получаване на наградата. Ако обявеното за печелившо лице не получи ваучера на електронната си поща от Организатора в този срок, то следва да изпрати имейл на fashion@fashiondays.bg не по-късно от 3 работни дни след това, за да получи необходимата информация във връзка с получаването на наградата от кампанията. В случай, че Организаторът не получи съобщение от това лице, то ще се счита, че то е получило ваучера успешно.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда от страна на спечелил участник.

Ваучерът не може да се прехвърля на трети лица.

Използването на ваучера става, след като кодът му се въведе при регистрацията на нова поръчка на указаното за това място в Платформата.

Ако покупката, към която се прилага ваучера  е на по-висока стойност от тази на ваучера, то разликата следва да се доплати от Участника. В случай, че поръчката, към която се прилага ваучерът, е на стойност по-ниска от тази на ваучера, то спечелилият участник губи разликата.   

Поръчка, към която се прилага ваучерът, следва да се направи само чрез Платформата.

Ваучерът може да се използва само за една поръчка. Ваучер, получен в резултат на провеждане на Кампанията не може да се комбинира с какъвто и да е друг ваучер/код за отстъпка, независимо от основанието за получаването му.

Ваучерът може да бъде използван за следваща поръчка в период от 6 месеца, считано от датата на получаване на ваучера.

В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини, извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност. 

Краен срок - 15 юли 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара