Спечелете 30 Bluetooth колонки JBL GO 3 RED

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Ивайло Велков
Кирил Тетимов
Екатерина Граменова
Емилия Добрева
Емил Стоянов
Николай Пенчев
Нурай Юнуз
Кирилка Цонова
Костадин Кръстев
Теодора Андреева
Ирена Колева
Петър Андасаров
Надежда Иванова
Мартин Ралчовски
Нели Димова
Мариана Мигдалова
Иванка Чоканова
Милена Костадинова
Димитрия Резашка
Мирослав Найденов
Богомила Монева
Мирослав Николов
Даниела Илиева
Силвия Тодорова
Николай Демирев
Изабел Кърцанова
Мария Райчева
Борис Минков
Атанас Митов
Христина Георгиева

Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
• 30 Bluetooth колонки JBL GO 3 RED, 4.2 W, всеки на стойност 79.99 лв. с ДДС

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.

Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи 1 продукт с марка Old Spice без значение от вида от който и да е магазин от търговската верига Лили Дрогерие в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.

Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 7 (седем) дни след края на кампанията и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 30 (тридесет) печеливши участници и 30 (тридесет) резервни.

В рамките на 1 (една) седмица след тегленето на печелившите участници от томболата Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия на посочения от него мобилен телефон, след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.

Изпращането на наградите до избрани от печелившите участници търговски обекти на Партньора се изпълнява до 7 (седем) дни след валидиране на печелившите и предоставяне на Организатора на всички данни, необходими за доставката.

Краен срок - 30 юни 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара