Спечелете телевизор Samsung, 55 инча и 31 футболни топки

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 12 юли 2021

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години с постоянен адрес в Република България, което:

1. в периода на участие посети Сайта, на който се провежда Играта,

2. регистрира се за участие в специално създадената форма за участие, достъпна на Сайта като попълни в нея две имена (име и фамилия), мобилен телефон за връзка, населено място и декларира, че има навършени 18 години,

3. приеме настоящите Правила,

4. гласува за най-добър гол от вече излъчена футболна среща от Европейското първенство по футбол 2020.

За нуждите на Играта в рамките на периода на участие на Сайта ще бъде създадена специална подстраница, където ще се извършва регистрация за участие. Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от тези Правила могат да се регистрират за участие в Играта и да участват, като гласуват за най-добър гол от вече излъчена футболна среща от Европейското първенство по футбол 2020 при следните условия:

Всеки участник има право да участва, гласувайки за най-добър гол за съответния ден.

Гласуването ще може да се осъществява от 01:00 часа на деня, следващ деня, в който са изиграни срещите, за головете от които се гласува. В един игрови ден от Първенството ще има от 1 (една) до 4 (четири) футболни срещи. При положение, че двубоите са повече от един, на следващия ден се гласува за най-добър гол от всички футболни срещи през предходния ден.

Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в Играта е безплатно.

Награди:

Брандирани футболни топки MAX Sport - 31 бр.

Телевизор, марка Samsung, 55 инча - 1 бр.

Участниците в Играта, които печелят награда се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

Тегленията на наградите по т. 6.1.1. се извършва на дати, както следва:

    Теглене на 1-ва награда на 13.06.2021 г. след игровия ден на 11.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 12.06.2021 г.

    Теглене на 2-а награда на 14.06.2021 г. след игровия ден на 12.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 13.06.2021 г.

    Теглене на 3-а награда на 15.06.2021 г. след игровия ден на 13.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 14.06.2021 г.

    Теглене на 4-а награда на 16.06.2021 г. след игровия ден на 14.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 15.06.2021 г.

    Теглене на 5-а награда на 17.06.2021 г. след игровия ден на 15.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 16.06.2021 г.

    Теглене на 6-а награда на 18.06.2021 г. след игровия ден на 16.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 17.06.2021 г.

    Теглене на 7-а награда на 19.06.2021 г. след игровия ден на 17.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 18.06.2021 г.

    Теглене на 8-а награда на 20.06.2021 г. след игровия ден на 18.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 19.06.2021 г.

    Теглене на 9-а награда на 21.06.2021 г. след игровия ден на 19.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 20.06.2021 г.

    Теглене на 10-а награда на 22.06.2021 г. след игровия ден на 20.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 21.06.2021 г.

    Теглене на 11-а награда на 23.06.2021 г. след игровия ден на 21.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 22.06.2021 г.

    Теглене на 12-а награда на 24.06.2021 г. след игровия ден на 22.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 23.06.2021 г.

    Теглене на 13-а награда на 25.06.2021 г. след игровия ден на 23.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 24.06.2021 г.

В дните без футболни срещи – 24.06.2021 г. и 25.06.2021 г., ще има гласуване за най-добър гол съответно от минали мачове (игрови дни) и съответно теглене на награди – 14-а и 15-а награда

Елиминационна фаза

    Теглене на 16-а награда на 28.06.2021 г. след игровия ден на 26.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 27.06.2021 г.

    Теглене на 17-а награда на 29.06.2021 г. след игровия ден на 27.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 28.06.2021 г.

    Теглене на 18-а награда на 30.06.2021 г. след игровия ден на 28.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 29.06.2021 г.

    Теглене на 19-а награда на 01.07.2021 г. след игровия ден на 29.06.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 30.06.2021 г.

Дни без футболни срещи – 30.06.2021 г. и 01.07.2021 г., ще има гласуване за най-добър гол съответно от минали мачове (игрови дни) и съответно теглене на награди - 20-а и 21-а награда

Четвърт-финали

    Теглене на 22-а награда на 04.07.2021 г. след игровия ден на 02.07.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 03.07.2021 г.

    Теглене на 23-а награда на 05.07.2021 г. след игровия ден на 03.07.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 04.07.2021 г.

Дни без футболни срещи – 04.07.2021 г. и 05.07.2021 г., ще има гласуване за най-добър гол съответно от минали мачове (игрови дни) и съответно теглене на награди - 24-а и 25-а награда

Полу-финали

    Теглене на 26-а награда на 08.07.2021 г. след игровия ден на 06.07.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 07.07.2021 г.

    Теглене на 27-а награда на 09.07.2021 г. след игровия ден на 07.07.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 08.07.2021 г.

Дни без футболни срещи – 08.07.2021 г., 09.07.2021 г. и 10.07.2021 г., ще има гласуване за най-добър гол съответно от минали мачове (игрови дни) и съответно теглене на награди - 28-а, 29-а, 30-a награда

Финал

    Теглене на 31-а награда на 13.07.2021 г. след игровия ден на 11.07.2021 г. и гласуване за най-добър гол, проведено на 12.07.2021 г.

Наградата по т. 6.1.2. ще бъде изтеглена на 13.07.2021 г. като в тегленето ще участват всички участници в Играта през периода на Кампанията.

След определяне на всеки печеливш участник се изтеглят по още 5 (пет) резервни печеливши участници за всяка награда. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в срока по т. 8.1. от тези Правила.

Печелившите Участници ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването й чрез телефонно обаждане Организатора на телефона, посочени от съответния Участник в регистрацията му за участие в Играта. В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на до 3 (три) обаждания на посочения телефон за победител се счита първият резервен печеливш участник, на който се изпраща съобщение по реда тази точка. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се счита вторият резервен печеливш участник, на който също се праща съобщение. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се счита третият резервен печеливш участник, на който също се праща съобщение. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се счита четвъртият резервен печеливш участник, на който също се праща съобщение. В случай, че и той не отговори в срока по тази точка, за победител се счита петият резервен печеливш участник, на който също се праща съобщение. В случай, че и той не отговори, наградата остава неразпределена и ново теглене не се организира.

За да получи своята награда съответният печеливш участник следва да удостовери пред Организатора, че е на възраст над 18 години.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара