Спечелете билети за UEFA EURO 2020™ и нас 4000 ваучера за Takeaway

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 20 юни 2021

 За да участва в Кампанията, Участникът трябва:
        да направи успешна и завършена поръчка чрез Платформата с минимална стойност на поръчката от 10 лв. по време на периода на Кампанията;
        да постави отметка в обозначеното поле, налично на страницата за плащане на поръчката, с което Участникът се абонира да получава имейли, свързани с Кампанията и други маркетингови съобщения от JET;
        да кликне върху линка за участие в имейла, където ще бъде препратен към специална уеб страница;
        да въведе всички необходими лични данни на страница и да “завърти” колелото.

Участниците, изпълнили всички условия, посочени в точка 5 имат шанса да спечелят една от наградите. Печелившите участници се избират на случаен принцип чрез жребий с компютърен алгоритъм.

Участниците могат да участват в Кампанията най-много два пъти за всеки 24-часов период.

    JET не начислява никакви разходи за комуникация за участие в Кампанията.
    JET си запазва правото да преустанови, отмени или удължи Кампанията по всяко време и може да направи това по свое усмотрение.
    Участници
    За да можете да участвате, трябва да имате българско жителство.
    При спазване на точка 10 в Кампанията може да участва всеки, с изключение на служителите на JET, дружествата от групата на JET и трети страни, ангажирани от JET за провеждането на Кампанията.

За участие в Кампанията се изисква минимална възраст от 18 години.
    JET може да откаже или да изключи участниците по свое усмотрение, без да посочва причина и без да носи отговорност за каквито и да било вреди на участника.

Присъдените награди са:
        за България
            3 пъти по два (кат. 2) билета за финала в Лондон на 11.07.2021 г. на стойност шест хиляди шестстотин двадесет и един лв (6.621 лв).

Ваучери - 4 165 ваучера
                2,940 ваучера x 6 лв - което прави 60 ваучера на ден
                980 ваучера x 10 лв - което прави 20 ваучера на ден
                245 ваучера x 20 лв - което прави по 5 ваучера на ден

    JET може да реши по своя преценка да определи определени дни през периода на Кампанията, в които всички Участници, които не са спечелили някоя от горепосочените награди, да получат ваучер 6 лв. като подарък.

    Когато наградата е 2 билета за UEFA EURO 2020 ("Билетите"), се прилагат и следните условия:
        ако това е изрично посочено в имейла за потвърждение на наградата, изпратен от нашия партньор за продажба на билети (SPORTFIVE), билетите могат да включват 2 нощувки за двама души в 4- или 5-звезден хотел, подарък за добре дошли JET и напитка ("пакет за гости").
        пътуването не е включено, освен ако в имейла за потвърждение на наградата, изпратен от нашия партньор за продажба на билети (SPORTFIVE), не е изрично посочено, че то е включено.
        JET не носи отговорност за никакви разходи, свързани с награди, които не са изрично и конкретно включени в наградата, включително, но не само, за храна, лични разходи, застраховки и пътни разходи.
        победителити в конкурса за билети:
            трябва да имат право да пътува през периодите, съвпадащи със съответната дата на събитието;
            ще носят отговорност за всички свои (и на придружителя им) пътни приготовления (включително всички приложими застраховки);
            също така ще носят отговорност за това, че всички пътни приготовления, които правят във връзка с билетите, са в съответствие с всички актуални местни и национални държавни закони, разпоредби и указания; и
            ще бъдат свързани с нашия партньор за продажба на билети (SPORTFIVE), за да предоставят някои допълнителни детайли (включително необходимите лични данни) и дадат определени гаранции за получаване на Билетите.
        Билетите и пакетът за гости са предмет на условията на доставчика(ците) на съответните услуги, включени в наградата. Например доставчиците на хотелско или друго настаняване, организаторите на събитието и правилата и разпоредбите на събитието, по-специално условията на УЕФА за продажба на билети и разпоредбите на стадиона, които са достъпни тук: https://support.tickets-euro2020.uefa.com/hc/en-us

Ако броят на Участниците е по-малък от броя на наградите, които ще бъдат раздадени, излишъкът от награди ще бъде анулиран.

Наградите не могат да се разменят за пари в брой, кредити, други стоки или услуги. В случай на отказ от наградата и/или невъзможност тя да бъде получена, наградата остава собственост на JET.

Билетите се предоставят за предварително определени мачове; печелившите Участници нямат право да избират мача, който биха искали да посетят.

На победителите е строго забранено да продават наградата си на трети лица.

С включването си в Кампанията Участникът потвърждава и се съгласява, че броят на налични билети за Кампанията зависи от броя на билетите, отпуснати от УЕФА на JET. JET може, по свое усмотрение, едностранно да промени броя на билетите за UEFA EURO 2020, които ще бъдат предоставени в рамките на Кампанията или във връзка с нея, ако UEFA реши да промени броя на билетите, които ще бъдат отпуснати. JET не носи отговорност за загуби, разходи или щети, произтичащи от или свързани с такава промяна.

Наградите са предназначени за лична употреба и не могат да бъдат прехвърляни на трети лица.

Ваучерите JET не могат да бъдат връщани или заменяни за други ваучери и не могат да се комбинират с други ваучери от какъвто и да е вид. При използване на ваучера се прилагат условията, посочени във ваучера, и общите условия на JET.

След завъртане на колелото в съответствие с клауза 5, буква г) участникът незабавно получава изскачащо съобщение, в което се посочва дали е спечелена награда. В рамките на 72 часа печелившите Участници ще получат имейл с повече информация и следващи стъпки, за да получат наградата си.

Печелившите Участници се избират на случаен принцип чрез жребий с компютърен алгоритъм.

В края на Кампанията една допълнителна награда от 2 билета за UEFA EURO 2020 ще бъде изтеглен на томбола с всички Участници, участвали през целия период на Кампанията.

Спечелилите от UEFA EURO 2020 ("Билетите") ще получат допълнителен имейл от нашия партньор за продажба на билети (SPORTFIVE) с молба да предоставят някои допълнителни детайли (включително необходимите лични данни) и дадат определени гаранции за получаване на Билетите. От момента на получаване на този имейл печелившите Участници разполагат с 48 часа, за да представят исканите данни.

Ако печелившият Участник не отговори или не предостави по подходящ начин всички поискани данни и гаранции в рамките на 48 часа от уведомяването му съгласно точка 29, Участникът загубва правото си да получи наградата и JET има право да избере друг Участник, като се позове на точка 31 по-долу.

За всеки печеливш Участник на билети за UEFA EURO 2020 ще бъдат определени няколко резервни Участници, в случай че наградата не бъде получена от основния спечелил в съответствие с клаузи 29 и 30.

Победителите в Кампанията гарантират, че личната информация, предоставена на JET и на партньора за продажба на билети, е вярна, истинска и пълна.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара