Спечелете iPhone 12, часовници Tommy Hilfiger и продуктови пакети EveryDay

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.everyday.bg/bg/winners

Как да участвате в Играта “Носи Увереност, и печели с EveryDay“

Закупите продукти (дамски и ежедневни превръзки) за поне 2,99 лв. с ДДС по избор с марка EveryDay като при плащане трябва да запази касовия бон, който ще получи от търговския обект. Касовият бон трябва да е с дата между датите 28.06. 2021 г., 00:00 ч. и 8.08.2021 г. 23:59 ч.

Всеки участник следва да регистрира касовия бон на интернет страницата www.promo.everyday.bg. За да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promo.everyday.bg, участникът трябва да въведе трите си имена, населено място, имейл адрес и телефонен номер, както и идентификационен номер на касова бележка и посочената в нея стойност на закупените/ния продукт/и/, получена при закупуване  на продукт/и. За да завърши своята регистрация на касов бон, участникът трябва да маркира полето Съгласен съм с „Условия за ползване на уеб страница и ОБЩИ УСЛОВИЯ на играта “Носи Увереност, и печели с EveryDay“.  Участникът няма право да направи нова регистрация само с нов имейл и същия телефонен номер.

При закупуване на продукти за поне 2,99 лв. с ДДС и регистрацията им на www.promo.everyday.bg потребител участва в томбола за малки и средни награди. за

При закупуване на продукти за над 17 лв. с ДДС (може да бъде чрез повече от 1 касова бележка, стойността на касовите бележки с изключение на тези, които вече са спечелили малка или средна награда, се натрупва като обща стойност през профила, регистрирани чрез имейл и телефон) и регистрацията им на www.promo.everyday.bg, потребителя участва в тегленето за голяма награда, в края на кампанията.

НАГРАДИ    

    120 бр. малки награди, всяка от които включва комплект продукти EveryDay. Всеки комплект е на обща стойност  20.51 лв. с ДДС.
     24 бр. средни награди, всяка от които включва часовник Tommy Hilfiger стойност 290 лв. с ДДС всеки.
    1 бр. голяма награда смартфон iPhone 12 на стойност 1699 лв. с ДДС.

ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

    Наградите, които се теглят на седмична база, веднъж в седмицата, са както следва:

    20 бр. комплекта продукти EveryDay, общо 120 за целия период на играта.
    4 бр. часовник Tommy Hilfiger, общо 24 за целия период на играта.

    24  печеливши участници – за 20 малки и 4 средни награди, и 24 заместника (резерви) ще бъдат  изтеглени  чрез жребий на случаен принцип всяка неделя от  28.06.2021г. до 08.08.2021г. включително (общо 6 тегления), като тези от изтеглените участници, които не са получили награда, автоматично участват в следващото теглене, както следва:

    Печеливши от седмицата 28.06.2021. до 04.07.2021 ще бъдат изтеглени на 04.07.2021.
    Печеливши от седмицата 05.07.2021. до 11.07.2021 ще бъдат изтеглени на 11.07.2021.
    Печеливши от седмицата 12.07.2021. до 18.07.2021 ще бъдат изтеглени на 18.07.2021.
    Печеливши от седмицата 19.07.2021. до 25.07.2021 ще бъдат изтеглени на 25.07.2021.
    Печеливши от седмицата 26.07.2021. до 01.08.2021 ще бъдат изтеглени на 01.08.2021.
    Печеливши от седмицата 02.08.2021. до 8.08.2021 ще бъдат изтеглени на 08.08.2021.

    1 печеливш участник и 7 заместника (резерви) за голямата награда, ще бъдат изтеглени чрез жребий на случаен принцип измежду всички участници, регистрирали касови бележки на обща стойност над 17 лв. на 08.08.2021.
    Наградите са лични предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.
    Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ

    Имената на печелившите участници за наградите ще бъдат публикувани до 5 работни дни, на www.promo.everyday.bg и ще бъдат уведомени по имейл до 3 работни дни след избирането им, като за да се свърже с тях Организаторът ще използва информацията, въведена от тях при регистрацията, т.е. електронната поща с която е направил своята регистрация, при записването на съответния спечелил касов бон.

    Печелившият участник трябва да отговори чрез имейл до 2 работни дни след обявяването му и да посочи адрес, на който да бъде изпратена наградата.

    Ако печелившият участник не отговори в срока по т.38, или ако се окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, участникът губи правото си на награда и наградата се връчва на първия избран заместник (резерва).

    Всеки спечелил потребител следва да попълни данните си на специално създадената форма за попълване на лични данни. Тази форма ще получи на електронната си поща, която е въвел при регистрация на касовия бон, с който е спечелил. Данните трябва да се попълнят и изпратят не по-късно от 7 дни след получаване на формата.

    Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането ѝ на посочения от него адрес на територията на Република България, чрез куриер до 30 дни, считано от изпращането на имейла до Организатора. Печелившият участник, ще следва собственоръчно да подпише обратна разписка, че е получил наградата.  Възможно е куриерът да поиска документ за удостоверяване самоличността на печелившия.  При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се предоставя.

    Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният го уведомява посредством бележка на вратата или обаждане на телефонния номер за адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и за срока, в който може да си я потърси там. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора. Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 2 седмици след края на Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

    Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при доставката.

    Наградата се връчва в рамките на работното време на куриерската фирма.  

    Според ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които са над 100 лв.  Печелившият участник получава наградата след изплащането на данъка от Организатора.

    Организаторът е длъжен да декларира и внесе съответния данък. Изпращането на наградите е за сметка на Организатора.

Краен срок - 8 август 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара