Спечелете 3 броя ваучер за почивка за 1000 лв. и 900 плюшени динозаври от Barni


Играта е приключила!

Печеливши: https://bg.barniworld.com/promo/winners

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Стъпка 1: Купи продукти Barni (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването на продукти Barni на общата стойност от не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД и общата сума с ДДС от фактурата на интернет страницата www.bg.barniworld.com/promo.
    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да въведе общата сума от закупените продукти Barni
        да въведе валиден мобилен номер
        да потвърди, че не е робот
        да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайтa www.bg.barniworld.com/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.bg.barniworld.com/promo

Стъпка 3: Избери за спечелването на кой вид награда искаш да участваш чрез бутоните под тях.

Награди:

    Моментни награди - плюшена играчка Тиранозавър Рекс, плюшена игричка Трицератопс и плюшена играчка Бронтозавър, общо 900 броя плюшени играчки Динозаври за периода на Промоцията (Игратa).

    Голяма награда в края на Промоцията – ваучер за почивка на стойност 1000 лв. – 3 бр. за периода на Промоцията (Игратa).

За участие за моментна награда e необходимо потребител да регистрира ЕДНА касова бележка.

За участие в тегленето за голяма награда в края на промоцията, потребител влиза в него с регистрация на ТРИ касови бележки и в случай, че с тях не е спечелена моментна награда.

След успешна регистрация на една касова бележа, при избор за участие за моментна награда, участникът ще разбере веднага дали печели. При избор на потребител да участва за голяма награда в края на промоцията - ваучер за почивка на стойност 1000 лв.., той разбира дали печели след края на промоцията - 29.06.2021г.

Печелившите касови бележки за моментна награда не участват в следващите тегления или в натрупването за голяма награда в края на промоцията.

С регистрацията на три касови бележки,в случай че с тях не е спечелена момента награда, участникът автоматично влиза в тегленето за голяма награда в края на промоцията.

Например:
            Ако участник е регистрирал 4 касови бележки (максимумът за едно денонощие) и не е спечелил моментна награда с някоя от тях, то той участва 1 път в тегленето за голяма награда в края на промоцията.
            Ако участник е регистрирал 3 касови бележки и с 1 от тях е спечелил моментна награда, то той трябва да регистрира нова касова бележка за участие в тегленето за голяма награда в края на промоцията.

Разпределение на наградите

    Моментни награди - Разпределението на наградите ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Промоцията. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления.

Печелившите ще бъдат публикувани до 24 часа от момента на изтегляне нa www.bg.barniworld.com/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Големи награди в края на промоцията – Ваучер за почивка на стойност 1 000 лв. - общо 3 броя за периода на Промоцията (Играта). Тегленето на големите награди в края на промоцията ще се извърша след края на промоцията на 29.06.2021г. сред всички участници, регистрирали минимум 3 касови бележки, които не са били печеливши за моментна награда по време на периода на активността.

Тегленето на печелившите участници на голяма награда в края на промоцията ще се извърши до 24 часа след края на периода на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени нa www.bg.barniworld.com/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.   

Участниците, спечелили ваучер за почивка на стойност 1000 лв. ще получат специален ваучер, чрез който могат да използват наградата спрямо съответните условия:
        Ваучерът е валиден за периода – от 01.08.2021 г. до 31.12.2022 г.;
        Ваучерът не може да бъде осребрен за паричната му стойност;
        Ваучерът може да се използва само веднъж;
        За да използвате този ваучер, трябва да направите предварителна резервация на тел. 02 980 40 01 или 02 980 11 13, или на имейл адрес office@oceantravel.bg;
        Ваучерът е поименен и не може да се използва от трети лица;
        В случай че ваучерът не бъде използван до изтичане срока на валидност, неговата стойност не се възстановява и приносителят губи правото на използване.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/. Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. плюшена играчка Тиранозавър Рекс, 1 бр. плюшена играчка Трицератопс, 1 бр. плюшена играчка Бронтозавър и 1 бр. ваучер за почивка на стойност 1 000 лв.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници за моментна награда ще бъдат известени чрез съобщение на екрана и/или със SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0882618989 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

При първоначалната регистрация на потребител, Организаторът ще изисква валидиране на телефонния номер на участника и за да завърши успешно той своята регистрация, ще получи 6-цифрен код с SMS, като SMS-ът ще бъде изпратен на този телефонен номер, който потребителят е въвел при попълване на регистрационната форма. При проблем с получаването на кода, потребителят може да се обади на 0882618989 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната).

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 4 регистрации в рамките на денонощие. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда. Един участник може да направи максимум 21 регистрации за цялата промоция.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти Barni на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
    Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Краен срок - 28 юни 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара