Спечелете 3 фотоапарата Fujifilm и 50 комплекта Ариана Радлер

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Инстантен фотоапарат Instax Mini печелят:

Вероника Бекярова
Живка Петрова
Антония Стоилова

Starter pack на свежарката печелят:

Весела Станева
Йордан Андонов
Светлана Тенева
Сергей Сергиев
Гергина Митева
Анелия Ангелова
Деница Милева
Гергана Tодорова
Тихомир Иванов
Румяна Тодорова
Соня Сергеева
Ваня Адърска
Георги Станев
Тодорка Димитрова
Цанко Цанков
Лиана Цакова
Илияна Дадарова
Десислава Шарабова
Добринка Николаева
Анета Лазарова
Василка Величкова
Валентина Войвода
Яна Иванова
Gyoknur Gursel
Ванеса Борисова
Десислав Атанасов
Християна Георгиева Георгиева
Полина Димитрова
Надя Тодорова
Стефан Стефанов
Вероника Стефанова
Umani Mehmedova
Емилия Григорова
Ивайло Иванов
Александрина Тагарова
Мирослав Илиев
Виктория Бонева
Алина Ангелова
Petya Veselinova
Силвана Въжарова
Боряна Богданова
Красимира Димитрова
Камелия Аврамова
Красимир Милев
Атина Петрова
Павлина Дерменджиева
Мая Георгиева
Цветелина Жаркова
Гергана Събевска
Атанас Шишков

Регистрирането за участие се извършва на специално създадената за целта страница в Интернет
http://ariana.bg/radler, като в периода 23.06.2021 г. до 24.00 часа на 28.07.2021г. включително всяко желаещо да участва лице се регистрира със своите две имена и адрес на електронна поща (имейл адрес).

Участието в играта се осъществява, като участникът качи своя свежа снимка в мобилния уебсайт
на Ариана Радлер на страницата http://ariana.bg/radler, получи отговор с видео поздрав и след това се регистрира за участие в периода от 23.06.2021 г. до 24.00 часа на 28.07.2021г. включително.

Участието в играта става посредством снимки, за които потребителят има ексклузивни права и не ползва снимки, които са обект на авторски права.

Участникът няма право да качва снимки на хора, без тяхното лично позволение.
Снимките, които се качват трябва да отговарят на следните критерии:
- да са собственост на лицето, което участва в кампанията;
- лицето, което качва снимката и е фокус на анализ от алгоритъма, заедно с всички други лица,
които могат да присъстват на снимката и са фокус на анализ, трябва да са над 18 години;
- да не присъстват елементи на агресия / хейт / расизъм / вулгарност / нецензурни или неетични
модели на поведение;

Възложителят и Организаторът не пазят и /или запазват тези снимки на свой сървър. Качените
снимки от потребител се използват само като обект на анализ и възможност за предоставяне на
видео поздрав и се унижощават веднага след качването им.

Всеки участник има право да качва неограничен брой снимки в периода на кампанията от
23.06.2021 г. до 24.00 часа на 28.07.2021г. включително.

По всяко време от провеждането на играта, всеки участник има право да се откаже от участие в
играта. Искането се отправя на имейл адреса, посочен на страницата http://ariana.bg/radler и в
тридневен срок от постъпването му, участието на лицето в играта се преустановява, като събраните до момента лични данни ще бъдат унищожени.

След края на кампанията, в рамките на 3 работни дни ще бъдат определени 53 (петдесет и три)
печеливши, заедно с 5 (пет) резервни участници, изпълнили условията на играта. Наградите са:
- 3 бр инстантен фотоапарат Fujifilm Instax Mini 11
- 50 броя Свежарски Ариана комплект: Уникален Ариана Радлер 0.0% хамак, заедно с комплект от 2 бр. чаши Ариана Радлер 0.0% и 6 бр. Ариана Радлер 0.0% Ягода и мента кен 0,33л.

Печелившите участници се определят на случаен принцип измежду всички успешно извършили
регистрацията си участници чрез използване на компютърна конфигурация от тричленна комисия, назначена от Организатора. Комисията ще се събере чрез конферентна връзка – представител на Организатора и представител на Оператора. Имената на всички спечелили участници от всяко теглене ще бъдат публикувани на Интернет страницата http://ariana.bg/radler.

Наградата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност.
Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването ѝ.

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Оператора за правото да получи наградата си
чрез изпращане на електронно писмо на вписания в регистрационната форма на участника имейл адрес.

В срок от 5 (пет) работни дни от датата на изпращане на съобщението на имейла, посочен от
печелившия в регистрационната му форма, той следва да се свърже с Оператора, като му
предостави трите си имена, телефонен номер и точен пощенски адрес, на който да бъде доставена наградата.

За потребители, които печелят награда Инстантен фотоапарат - участникът трябва да посочи
личните си данни – адрес и телефонен номер, както и три имена и ЕГН, които са необходими за
изпълнение на задължението по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В случай, че печелившият участник не желае да предостави информацията, наградата няма да може да му бъде връчена.

Ако в този срок печелившият участник не изпрати посочените свои лични данни, той губи
правото си да получи наградата и тя се предоставя на първия от резервните печеливш. Ако и
първият резервен печеливш не посочи данните си в срок от 5 (пет) работни дни от датата на
изпращане на съобщението на имейла, посочен от участника в регистрационната му форма, той
също губи правото си да получи наградата и тя се предоставя на втория резервен печеливш при
съответно приложение на настоящите Правила и така се процедира до изчерпване на всички
петима резервни печеливши. В случай че и петият резервен не изпрати в срок личните си данни,
не удостовери самоличността си при получаване на наградата или откаже да я получи, наградата не се връчва.

Никой печеливш (редовен или резервен) не може да получи повече от една награда.

В случай че определеният за печеливш участник, не отговаря на изискванията по чл.5 или спрямо него има ограничение за участие по чл.6 от настоящите Правила, наградата му се предоставя на резервен печеливш по реда на чл.17.3 от настоящите Правила.

Наградата ще бъде предадена на печелившия участник чрез доставяне на посочения от него
адрес, чрез куриер за сметка на Организатора. Доставката ще се направи в рамките на 30 (тридесет) дни след получаване на коректна информация за печелившия участник. Ако пратката не бъде получена от печелившия участник в рамките на 20 (двадесет) дни от датата на изпращането ѝ, се приема, че участникът се е отказал от наградата и тя се предоставя на резервен печеливш по реда на чл.17.3 от настоящите Правила. 

Краен срок - 27 юли 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара