Спечелете 12 Gift Cards по 200 лв. от Durex

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 август 2021

Всички продукти Durex са включени в Кампанията.

Следните награди могат да бъдат спечелени в рамките на Кампанията:;

- седмични награди: 12 Gift Cards - по една за всяка седмица от Кампанията. Една награда включва 1 Gift Card - карта за пазаруване на стойност 200 лв. За целите на награждаването ще бъдат налични общо 12 ( дванадесет ) броя карти, по една за всяка седмица от Кампанията. Един участник има право да спечели само една награда. GiftCard е предплатена, непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard и VISA.

За да можете да спечелите една от седмичните награди, трябва да изпълните всяка от следните стъпки:

1. Да закупите продукт(и) на Durex за минимум 15,00 лв. с включен ДДС;

2 Да влезете на http://durexbulgaria.com и да регистрирате код от касовата бележка/ фактура на закупените продукти Durex за минимум 15,00 лв. с ДДС. Регистрирайки кода от касовта бележка/ фактура за Кампанията, Вие потвърждавате, че приемате тези Правила;

3. Да запазите регистрираната си касова бележка / фактура за удостоверяване на вашата покупка в случай, че спечелите;

Всеки участник може да се регистрира в Кампанията с повече от една касова бележка / фактура за продукти Durex, при условие че всяка от тях е за продукти Durex в размер на минимум 15,00 лв. с ДДС. Една касова бележка / фактура дава право само на една регистрация, независимо от стойността на касовата бележка / фактурата. За да се избегнат всякакви съмнения, един участник в Кампанията може да спечели само една награда, независимо от броя на регистрираните от него касови бележки / фактури за продукти Durex.

Всяка регистрирана касова бележка / фактура, която не е спечелила награда, участва в лотарията за награда до края на Кампанията.

Печелившите седмични награди ще се теглят веднъж седмично през периода на Кампанията чрез специализиран софтуер измежду всички Участници, регистрирали валидни касови бележки / фактури по време на Кампанията. Печелившите ще получат email с инструкции как да получат наградата си.

За да се избегнат всякакви съмнения, наградите могат да бъдат предоставени само на участници, определени от Организатора като печеливши в съответствие с всяко едно от изискванията и условията съгласно настоящите правила.

Номер на касова бележка / фактура може да бъде регистриран веднъж.

В периода 6-10 септември 2021 г. също ще бъде изтеглени 3-ма резервни печеливши, ако някои от посочените за печеливши не са се свързали за получаване на наградите си. Процедурата за контакт с него е описана в чл. 17 от настоящите правила.

От печелившите в Кампанията ще се изисква да предоставят: снимка на регистрираната касова бележка / фактура при получаване на наградата, За удостоверяване на личните им данни: лична карта / равностоен документ за самоличност

Седмичните награди ще бъдат изпратени на печелившите не по-късно от 15.09.2021 г. за сметка на Възложителя. Възложителят няма задължението да предоставя награди, потвърдени след тази дата.

Кампанията е отворена за участие за всички лица на 18 или повече години, които пребивават на адрес в Република България („Участник“), с изключение на персонала на Аксон България АД и SC Рекит Бенкисер (Румъния).

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в Кампании, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

– В настоящата Кампания, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

– За тази цел всеки печеливш получава от Организатора приемо-предавателен протокол. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН и адрес, да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера.

– Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

– Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара