Спечелете професионални газови скари за барбекю от Maggi и Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 4 юли 2021

Играта се провежда в магазините на търговска верига „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти под марката Maggi® предлагани на територията на България.        

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 6 професионална газова скара за барбекю.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор от участващите продукти MAGGI® от магазини Kaufland, на стойност минимум 6.50 лева (шест лева и петдесет стотинки) в един фискален бон .

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефон и номер на фискален бон/ове, снимка на фискалния бон на интернет адрес: www.nestle.bg/BBQmaster („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да се участва само в една Игра с продукти MAGGI, провеждаща се в периода от 21.06.2021 г. до 04.07.2021 г.

Приложете касовия бон със закупените продукти.

След това участникът въвежда номера на фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, като задължително прикрепя снимка на фискалният/те бон/ове. Снимките на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалният/те бон/ове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност от 6.50 лева, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове  могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.  

След приключване на Играта (23.59 ч. на 04.07.2021 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 6 (шест) печеливши и 3 (трима) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите ще бъдат публикувани на 08.07.2021 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/BBQmaster.

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта. За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и имейл адрес и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара