Спечелете чифт обувки по избор от новата колекция на Humanic


Играта е приключила!

Печеливш: @breathgeorgieva

👠 Участвай и спечели с Humanic и Сердика Център! 👠

Имаш ли любима тенденция при обувките тази пролет? Избери я от линка, който ще откриеш в био, изпиши я в коментар под този пост и тагни приятелка, която е луда по обувките! Последвай профила на @serdikacenter, ако вече не си.

🎁 На 25 май 2021 г. ще изтеглим 1 победител, който ще спечели чифт обувки по избор от колекция пролет-лято в Humanic на стойност до 200 лв.

Право на участие в томболата имат всички физически лица на възраст над 18 г. (осемнадесет) години, които не са поставени под запрещение. Малолетните (под 14г.) имат право да участват само, ако се представляват от свой родител/ попечител/ настойник.

Не могат да участват в събитието: служителите на ОРГАНИЗАТОРА, както и всички трети лица заети с дейности свързани с реализацията на събитието и членове на техните семейства (включително, но не само: „Нитрам Комюникейшънс“ ООД, "ДИДЖИТАЛ АЙ ДИ" АД, „АПРА“ ООД), служители на представените в МОЛА магазини, техни представители и членове на семействата им.

Участието в Играта не е обвързано с покупка.

НАГРАДАТА за спечелилия участник е 1бр. ваучер на стойност 200,00 лв., за пазаруване от магазин HUMANIC, предоставен от магазин “HUMANIC”. 3.2. НАГРАДАТА се тегли на томболен принцип, еднократно на 25.05.2021 г. и се предоставя само на участника, изпълнил условията на 2.5. по-горе – печеливш.

Спечелилия участник се обявява в деня на тегленето чрез публикуване в официалния Instagram профил на МОЛА и на интернет страницата на Сердика Център.

Всяка спечелена награда на стойност над 100,00 лв. представлява облагаем доход за СПЕЧЕЛИЛИЯ към датата на получаване на печалбата, който доход се облага с 10% данък върху пазарната стойност на предметната печалба, на основание чл. 12 и чл. 35 ЗДДФЛ във връзка с чл. 13, ал.1, т. 21.

Всеки печеливш ще бъде поканен да подпише Служебна бележка, издадена от „НЕПИ Проджект уан“ ЕООД, с което ОРГАНИЗАТОРЪТ декларира, че ще заплати дължимите и законовоизискуеми данъци.

СПЕЧЕЛИЛИТЕ са длъжни да впишат получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като доход за 2021г. В случай че СПЕЧЕЛИЛИТЕ са малолетни/непълнолетни лица, данъчната декларация се подава от родителите, съответно настойниците или попечителите.

Ако СПЕЧЕЛИЛИЯ избере артикул/и на стойност по-малка от номиналната стойност, разликата не се възстановява, а ако СПЕЧЕЛИЛИЯ избере артикул/и на стойност по-голяма от номиналната стойност, разликата се доплаща от СПЕЧЕЛИЛИЯ.

Краен срок - 25 май 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара