Спечелете 2 GiftCard™ на стойност 100 лв. и 10 кутии с Морени


 

Краен срок - 1 юни 2021

🎁 ИГРА! 🎁 Имаш нужда от свежарски сили? ☀️ #Морени има #СвежарскоПредизвикателство за теб!

Включи се за прилив на свежарски емоции и награди! 🌳

Супер лесно е!
👉 Последвай @moreni.bg в Instagram;
👉 Направи скрийншот на този пост, за да видиш какво е твоето свежарско предизвикателство.
👉 Напиши какво ти се падна в коментар!

Свежарското предизвикателство продължава до 01.06.2021 г. Победителите ще изтеглим на случаен принцип и ще обявим в коментар под поста и на Story до 24 часа след края. 😜 2 свежарки ще получат GiftCard™ на стойност 100 лв., а 10 свежарки – кутия Морени.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!

За да е валидно участието, участникът трябва дословно да предаде в коментар предизвикателството, което му се е паднало. Допускат се и допълнителни текстове, тагове и т.н., но текстът с предизвикателството задължително трябва да присъства в коментара на участника.

Всички участници, коментирали под поста от т. VIII в периода на Играта (18.05. - 01.06.2021 г.), отговарящи и на условията по т. VII, VIII, IX и X, и последвали профила на Морени в Instagram, ще бъдат включени в теглене за разпределение на предвидените награди.

Тегленето на печелившите ще се състои до 24 часа след края на играта. Печелившите участници ще бъдат обявени с коментар под оригиналния пост, публикуван на 02.06.2021 г., както и със Story в профила на Морени в Instagram (@moreni.bg). Всеки печеливш ще бъде обявен с таг под поста-игра и на Story.

Печелившите участници, коментирали под поста-игра, ще бъдат известени с таг и лично съобщение в Instagram и ще им бъде предоставен телефон, на който могат да предоставят данните си за доставка на наградата. В случай, че печелившите участници не забележат личното съобщение, то следва да се свържат допълнително на лично съобщение с профила на Морени в Instagram (@moreni.bg). В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил необходимите данни за получаване на наградата.

За целия период на Играта, един участник (едно физическо лице) може да спечели максимум една награда (от вид).

За периода на Играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 12 бр. малки и големи награди:
·        Малка награда: кутия Морени (общо 10 за целия период на Играта)
·        Голяма награда: GiftCard™ за пазаруване на стойност 100 лв. (общо 2 за целия период на Играта).

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара