Спечелете сешоари, подаръчни комплекти и ваучери за подаръци от Krispa

Краен срок - 13 юни 2021

Кампанията е отворена за участие за всички физически лица, граждани на България, с изключение на служителите на „Триада Маркет енд Дистрибюшън“АД, дистрибуторите и партньорите на „Триада Маркет енд Дистрибюшън“АД, както и членове на семействата на изброените по-горе лица (деца, родители и съпрузи).
Раздел 3. Продължителност на играта

Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците в промоцията трябва да закупят минимум 2 (два) бр. сапуни „Криспа“ / еднакви или различни/, дистрибутирани от организатора. Необходимо условие е закупуването на минимум 2 бр. продукти „Криспа“ да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Участникът трябва да се регистрира на страницата на играта, като за целта попълни регистрационната форма и качи снимка на касовата бележка. На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка/фактурата, както и да присъстват минимум 2 (два) бр. от участващите в промоцията продукти.

Предоставянето на касова бележка от покупката е необходимо условие за получаване на наградата, в случай че участникът е изтеглен сред печелившите. Номерът от касовата бележка трябва да бъде регистриран на страницата на промоцията в уебсайта krispa.triada-market.com.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж и да спечели само една награда. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, обвързани с покупка на продукт от Приложение 1. Тегленето на печелившите ще се извърши на случаен принцип с помощта на софтуер – част от уебсайта.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на krispa.triada-market.com, като всеки от тях ще получи съобщение на имейл адреса, с който се е регистрирал в играта.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Печелившите получават наградите си на предоставения от тях адрес по куриер до 30 работни дни след получаването на потвърждение, че са спечелили и предоставят на Организатора адрес за доставка.

Разходите за куриерски услуги са за сметка на Организатора. Награди получават само участници, които са изпълнили условията на Промоцията. Наградата се изпраща по куриер на посоченият адрес, след потвърждение на адрес и телефон от печелившия по имейл. Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 работни дни на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в промоцията, награда не се предоставя. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес.

Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. За да получи своята награда от промоцията, победителят трябва да запази касовата бележка и да я предостави на куриера.

В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законен представител на същият. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, само ако удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара