Спечелете ваучери за 100 лв, 50 лв и 25 лв. за бензин

Краен срок - 14 юни 2021

Награди всяка седмица

Зареди гориво със своята карта benzin.bg family* за поне 20 лв. в срок от една седмица и можеш да спечелиш ваучер за гориво на стойност 25 лв., 50 лв. или 100 лв.

В продължение на 2 месеца всяка седмица ще бъдат раздавани по 6 броя награди!

Победителите ще бъдат изтегляни на случаен принцип, a екипът на Benzin.bg ще се свърже с всеки от победителите.

За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни следните условия: 

1. Да се регистрира чрез създаване на профил на интернет адрес https://benzin.bg/register чрез своя e-mail адрес: - В случай, че пълнолетно лице не притежава benzin.bg Family карта, а желае да участва в томболата, може да заяви такава, като се регистрира на интернет адреса https://benzin.bg/register и заяви своята карта. - Заявените карти за зареждане и отложено плащане на горива могат да се получат лично на място в офиса на benzin.bg или на посочен адрес за сметка на получателя.

2. Да регистрира своята benzin.bg Family карта чрез номера й, като по този начин свързва профила си и с картата, която притежава. 

С регистрацията, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, притежаващи benzin.bg Family карта с отстъпка за горива. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Информацията, въведена в регистрационната форма от участниците следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява участниците. Организаторът има право да не приема въведена информация за валидна по негово усмотрение в случай на нарушение на горните изисквания или тези Официални правила.

За да участва в томболата, всеки участник с регистрирана benzin.bg Family е нужно просто да зареди количество гориво без значнеие от неговия вид (бензин или дизел) в търговски обект - партноьр на „МОТОБУЛ” ЕАД за сумата от 20,00 лв.

Зареденото количество, отговарящо на сумата от 20,00 лв., може да се зареди и на два пъти в рамките на календарна седмица.

Всяка седмица във вторник,за периода на действие на настоящата томбола, на случаен принцип ще бъдат изтегляни по шестима победители, отговарящи на условията за участие от параграф I и параграф II, т. 1 до т. 4

Наградите в играта “Benzin.bg” са общо 48, като играта приключва след изтеглянето на последната награда. Участникът е допуснат само след валидно въвеждане на личните му данни и номера на картата benzin.bg, която притежава.

* 24 награди х 1 бр. дебитна карта за гориво, заредена с 25 лв., която сума може да използва за всички видове горива в бензиностанции, част от търговксите вериги на партньорите на „МОТОБУЛ” ЕАД 

* 16 награди х 1 бр. дебитна карта за гориво, заредена с 50 лв., която сума може да използва за всички видове горива в бензиностанции, част от търговксите вериги на партньорите на „МОТОБУЛ” ЕАД 

* 8 награди х 1 бр. дебитна карта за гориво, заредена с 100 лв., която сума може да използва за всички видове горива в бензиностанции, част от търговксите вериги на партньорите на „МОТОБУЛ” ЕАД 

*Наградите включват разноски за куриерски услуги, като всеки изтеглен победител в томоболата може да избере да получи своята карта за зареждане на гориво на стойност 25 лв., 50 лв. или 100 лв. на посочен от него адрес, или да я получи лично в офиса на benzin.bg, находящ се в гр. София, р-н „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 43, бизнез център „Еврохолд”.

Заявки за куриерски услуги могат да бъдат изпращани към e-mail info@benzin.bg. След проверка от Организатора, наградата ще бъде изпратена към адрес на Участника. 

Невзети и/или непотърсени награди до 5 работни дни след спечелването им ще бъдат преотстъпвани на други Участници, а невзети от куриер – ще бъдат връщани отново за преотстъпване до получаването на всички награди от Участниците. 

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара