Спечелете Smart Watch Samsung Galaxy и 50 ваучера по 50 лв. за Kaufland


Играта е приключила!

Печеливши:

5 броя смарт часовници „Samsung Galaxy”
Юлия Стойчева
Мариана Досова
Бистра Белчева
Наталия Николова
Нели Минкова

50 броя ваучери за пазаруване в магазини „Kaufland” на стойност 50 лв. всеки
Цветелина Танева
Ралица Николова
Добромир Йовчев
Диана Митева
Митко Костов
Ивайло Василев
Веселин Колев
Милена Дякова
Цветанка Влахова
Радостина Благоева
Венета Славова
Иван Тонев
Вергиния Стефанова
Красимира Йорданова
Лили Стойкова
Катя Николова
Цветелина Пенева
Стефан Николов
Елена Толева
Ерика Венциславова
Марияна Веселинова
Мирослав Михайлов
Снежана Георгиева
Мартин Любомиров
Георги Смилянов
Живка Грозева
Радостина Петрова
Тенчо Стоев
Маргарита Върбанова
Христина Карамфилова
Анна Дончева
Албена Иванова
Маринела Попова
Цветанка Йорданова
Милена Симеонова
Ренета Христова
Мегалина Патова
Николай Николов
Радостина Тодорова - Янкова
Никола Николов
Валентин Танев
Снежана Йорданова
Таня Клишева
Денка Славова
Милка Тупчиева
Таня Ковачева
Емил Тодоров
Мариана Тошева
Пеньо Пенев
Росица Борисова

За да се включите в Кампанията за спечелването на един от 5 смарт часовника Smart Watch Samsung Galaxy или един от ваучерите за пазаруване в магазини Кауфланд на стойност 50 лева всеки, трябва да посетите електронната страница https://colgatepromo.bg, да предоставите нужните лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу), включително Вашето име, и-мейл адрес, телефон и да впишете кода от касовата бележка („Код“), която сте получили, след закупуване на една или повече пасти с марка Colgate от посочените по-долу и участващи в Кампанията артикули, на обща стойност минимум 3.99 лева. Система на Организатора ще извършва автоматична проверка на уникалността и валидността на кодовете. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на регистрираните кодовете и при нужда да ревизира резултатите от проверката, включително, но не само, да прекрати и/или отложи Кампанията.

Системата на посочения в точка 2.1. сайт ще извършва незабавно проверка на валидността на регистрацията на всеки участник. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на кодовете и при нужда да ревизира резултатите от проверката. Организаторът има правото да прекрати, отложи или спре Кампанията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверка или някакъв друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на Код, системата автоматично включва кода в тегленето за наградите. Един уникален код осигурява едно участие.

Потребителите са задължени да пазят касовата бележка като доказателство за покупка при получаване на награда.

Можете да се включите в Кампанията, като използвате всеки Код само веднъж. С регистриране на един Код може да спечелите само една награда. Допуска се повече от едно участие, ако с всяко участие се въвежда различен Код. Вие декларирате, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Кампанията е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на тази декларация, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Кампанията.

Спечелилите награда се избират на случаен принцип след приключване на Кампанията на 01.06.2021 измежду всички участници, които успешно са се включили в жребия за теглене на награди в рамките на Кампанията, в съответствие с настоящите условия. Тегленето на победителите се провежда в седалището и адреса на управление на Колгейт Палмолив Адриа – София 1592, бул. Христофор Колумб № 64, сграда 1, офис 104, в присъствието на нотариус.

При регистриран уникален и валиден код, системата ще връща имейл, в който информира участника, че кодът му е регистриран за участие и ще го препраща на промоционалната интернет страница https://colgatepromo.bg, където може да се запознае с правилата на Кампанията и където може да научи, кои са печелившите от тегленето на наградите.

В края на Кампанията, системата изработена от Организатора изтегля на случаен принцип и в присъствие на комисия и нотариус, посочена от Организатора, от всички регистрирани уникални и валидни кодове тези, които печелят наградите. Комисията подписва протокол, потвърждаващ спечелилите участници.

Печелившите участници получават поздравителен имейл с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по електронна поща или по телефон (по един от двата начина). Ако Организаторът на Кампанията не успее да се свърже с даден Печеливш след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния Печеливш, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка с дадената Награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно, до валидното изискване на Наградата от участник, който има право да я получи.

В случай, че някой участник, който е спечелил награда бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно клауза 4 по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно, по решение на Организатора

Всеки от спечелилите участници получава или 1 смарт часовник Smart Watch Samsung Galaxy или 1 ваучер за пазаруване от Кауфланд . Организаторът ще раздаде общо 5 смарт часовника Smart Watch Samsung Galaxy и 50 ваучера за пазаруване в магазини Кауфланд на стойност 50 лева всеки като награда на спечелилите участници.

Спечелилият награда ще я получи с куриер за сметка на Организатора в рамките на 10 дни след изтеглянето имената на печелившите. При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, касовата бележка за покупката и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата. Член 3.4 и член 3.5 по-горе се прилагат.

Пазарната стойност на една награда смарт часовника Smart Watch Samsung Galaxy е 399 лв.

Спечелването на награда е обвързано с покупка.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила към 1 януари 2019 г., всякакви парични награди и награди под формата на търговски изделия с пазарна стойност, надвишаваща 100 лв. (сто български лева), получавани от физически лица при игри, състезания и конкурси, които не се предоставят от работодател или възлагаща организация, се облагат с данък. Организаторът издава официална разписка на всички спечелили участници, указваща пазарната стойност на получената награда. Официалната разписка се предоставя на спечелилите участници заедно със самата награда. Спечелилите участници трябва да представят официалната разписка заедно със своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не по-късно от 30 април на годината, следващата годината на придобиването на наградата. За целите на издаването на официалната разписка, спечелилият участник предоставя на Организатора следните лични данни: пълно име, адрес и единен граждански номер. Тези данни се обработват от Организатора в съответствие с Раздел 5 от Правилата на Кампанията по-долу.

Участващи продукти:

00047487 Colgate паста за зъби Max White Exp 75мл
00065297 Colgate паста за зъби Max WhiteExp.Compl.75
00082534 Colgate паста за зъби Max White Ex.Enamel75
00080585 Colgate паста за зъби MaxWhite Ex.Sensit.75
00085061 Colgate паста за зъби Kids 6-9г 50мл
00091644 Colgate паста за зъби за деца 50 мл Digital Print 3+ години
00085060 Colgate паста за зъби Kids 3-5г 50мл
04801301 Colgate паста за зъби Tripple Action 100
04801806 Colgate паста за зъби избелваща 100 мл
04800927 Colgate паста за зъби Antikaries 100 мл
04801302 Colgate паста за зъби Propolis 100 мл
00058063 Colgate паста за зъби TripleAction Fresh 75
00085062 Colgate паста за зъби TripleAction White 75
04805391 Colgate паста за зъби Propolis 150 мл
04805390 Colgate паста за зъби Triple Action 150
04802313 Colgate паста за зъби Triple Action 50
04800925 Colgate паста за зъби Whitening 50 мл
00082503 Colgate паста за зъби Adv.White Charcoal 75
04801807 Colgate паста за зъби Max Fresh cool mint 75 мл
04802312 Colgate паста за зъби Max White 75 мл
04803350 Colgate паста за зъби Max Clean 75 ml
00073226 Colgate паста за зъби Sensation White 75 мл
00080551 Colgate паста за зъби Max White Charcoal 75
00037587 Colgate паста за зъби Max White Optic 75мл
00056378 Colgate паста за зъби Max White White&Protect 75
04804201 Colgate паста за зъби Max White One 75мл
00022477 Colgate паста за зъби Max White Lum 75мл
00072476 Colgate паста за зъби Naturals Charcoal 75
00097229 Colgate паста за зъби Naturals Hemp 75мл
00092396 Colgate паста за зъби Naturals Ginger 75 мл
00075571 Colgate паста за зъби Total Whitening 100мл
00075570 Colgate паста за зъби TotalActiveFresh 100
00075567 Colgate паста за зъби Total Gum Health 75мл
00075566 Colgate паста за зъби Total Deep Clean 75мл
00075569 Colgate паста за зъби TotalEnamelHealth 75
00075565 Colgate паста за зъби Total VisibleProof 75
00085105 Colgate паста за зъби Total Original 100 мл
00090794 Colgate паста за зъби Gum Detox 75мл
00092395 Colgate паста за зъби Gum Revitalise 75мл
00088947 Colgate паста за зъби 75 мл Smile for Good Protection
00088948 Colgate паста за зъби 75 мл Smile for Good Whitening 

Краен срок - 31 май 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара