Спечелете 10 забавни комплекта за немирници от Бочко


Играта е приключила!

Печеливши:

astralllabvbg@***
ivona.ivanova3@***
taskata_kolev@***
niiki4ka@***
denitsa.d.atanasova@***
v_leo15@***
ani2201@***
ivankaantova@***
marieta_kk@***
mota77@***

Участникът ще посети страницата https://www.bochko.bg/sigurna-zashtita-s-bochko/ 

След посочване на отговор към зададения въпрос, всеки Участник следва да се регистрира в интернет на адрес https://www.bochko.bg/sigurna-zashtita-s-bochko/ чрез използване на бутон с надпис РЕГИСТРАЦИЯ, като попълни съответни данни и даде изрично съгласие за тяхното събиране, съхраняване и обработване за посочените в Част 10. по-долу цели, както и да даде съгласието си да се включи в Играта. Данните, които следва да се предоставят за регистриране и участие са: две имена, електронен адрес и телефон. 

За всеки етап, описан по-горе, ще има изведен един въпрос, на които следва да отговори участникът, посочвайки кой от продуктите Бочко отговаря на описанието. Участникът се регистрира, за да участва за спечелването на награда. Участниците, спечелили награда, е необходимо да предоставят следните допълнителни данни:  адрес за доставка. 

Участникът има право да се регистрира само веднъж за всеки от етапите, за да участва в играта за награди. В случай, че Участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Играта, Организаторите имат правото да го отстранят от участие.

Регистрацията за участие и самото участие в Играта, както и спечелването и получаването на награди от Играта, не е обвързано с покупка на продуктите на Възложителите от Участниците и/или печелившите участници.

В Кампанията ще бъдат раздадени общо 10 награди.

Стойностите на наградите е до 30 лв. без ДДС. Участниците, които спечелят награда на стойност над 100 лв. без ДДС са задължени на основание Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) да декларират спечелената награда с подаване на годишна данъчна декларация. Печелившите участници нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

Пълният списък с печелившите по т. 5.1.1 и т. 5.1.2 ще бъде обявяван и достъпен на уеб-страницата на кампанията https://www.bochko.bg/sigurna-zashtita-s-bochko/ в секцията Печеливши, като ще бъде изтрит в рамките на 60 дневен срок след приключване на играта. Данните на спечелилите участници ще бъдат обявени по начин, не позволяващ тяхното идентифициране, като ще се посочват само началото на имейл адреса и домейна ще бъде посочен със звездички.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип между участниците, отговарящи на изискванията за участие в кампанията и попълнили регистрационна форма. Механизмът на теглене се програмира от Изпълнителя в софтуер, който разпределя наградите за периода на кампанията, и на принципа на случайните числа „тегли“ печеливши от целия период на кампанията.

Всеки Участник, който отговаря на условията, описани в настоящите Официални правила, има право да участва в Играта. Организаторите си запазват правото да не дадат награда на участник, който не е попълнил коректно всички полета, които се изискват при регистрация.

Спечелилите награда предоставят данни за доставка по описания в т. 4.1 механизъм. При стойност на наградата над 100 лева без ДДС от участника се изисква да предостави данни за единен граждански номер.

Наградата се получава по куриер за сметка на Възложителя чрез посочения от печелившия Участник, телефон за контакт и адрес за доставка. Печелившият Участник следва да осигури и уговори удобен ден и час за доставка на наградата. Във всички случаи доставката следва да бъде направена от 09:00 до 17:00 часа в рамките на 3 работни дни, считано от уговарянето на удобен ден и час за доставка между куриерската фирма и печелившия Участник, само на територията на Република България.

Ако печелившият Участник е предоставил неточен или некоректен телефон за контакт и адрес за доставка и/или не бъде открит на посочения от него адрес при посещение на Куриера, Организаторите не носят отговорност за недоставяне на наградата.

За избягване на съмнение се уточнява, че Организаторите нямат задължение да предоставят спечелени награди, които поради невъзможност да бъде осъществен контакт със спечелилото лице не са били доставени в рамките на 7 дни, считано от крайната дата на Играта/Кампанията. 

Краен срок - 13 юни 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара