Спечелете велосипед Cross, пуфове, хамаци и плажни чанти от BioGaia


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.biogaia.promo/ - меню Печеливши

Участниците трябва да закупят един или повече продукти BioGaia. Продуктите са:

    BioGaia Protectis таблетки – всички вкусове
    BioGaia Protectis капсули
    BioGaia Protectis капки
    BioGaia Prodentis

Регистрация на една касова бележка/номер на онлайн поръчка за участие не изключва възможността за участие с други касови бележки/номера на онлайн поръчка. Участието в играта е обвързано с покупка.

Механизмът за всяко участие в играта е както следва:

Стъпка 1: Купете участващи в Играта продукти с марката “BioGaia” в периода на играта;

Стъпка 2: Регистрирайте касовата бележка на специално генерираната промо страница на www.biogaia.promo:

- Снимайте и качете касовата бележка, на която се вижда датата, номера и закупените продукти BioGaia;

- Въведете номера на касовата бележка;

- Въведете име, фамилия и мобилен номер;

Стъпка 3: Потвърдете (чрез отбелязване на съгласие в чек-бокс), че желаете да участвате и сте съгласни с Общите Условия на Играта, както и че ще съхраните и предадете на куриера регистрираната печеливша касова бележка.

Продуктите на BioGaia следва да бъдат отразени на една касова бележка. От касовата бележка  следва да е видно, че са закупени BioGaia продукти, включени в настоящата Игра. Достатъчно доказателство е изписването на имената на продуктите на касовата. Ако от издадената касова бележка не е ясно видимо закупуването на BioGaia продуктите, участващи в Играта (пример – стоките са описани единствено с кодове), Организаторът ще приеме и касова бележка, върху която търговецът, продал продуктите, обозначи допълнително имената на закупените BioGaia продукти, придружено с подпис и печат на търговеца върху съответната касова бележка.

Една касова бележка, която отговаря на посочените в настоящия абзац условия, дава право на едно участие в Играта и съответно на една възможна печалба от Играта.

Не се разрешава участие с касови бележки, с дата извън датите на Промоцията. Регистрация и участие с такива касови бележки няма да се вземе предвид при тегленето на печелившите.

Всеки участник може да се регистрира повече от веднъж за участие, стига към всяка регистрация да предостави различен уникален документ за покупка.

Участниците, които преминат успешна валидация на регистрацията си, участват в томбола с награди.

Правила за получаване на Наградата:

Етап 1: Участниците които са регистрирали покупка в периода и успешно са преминали валидация, ще участват в томбола.

Етап 2: В специално организирана томбола на 13 юли, ще бъдат изтеглени 57 участници и още 20 на брой резерви, които ще спечелят една от следните награди:

А) Голяма награда - 1 бр. градски велосипед Cross

Б) 3 бр. ПУФ ГОЛЯМА КРУША BioGaia

В) 3 хамака BioGaia

Г) 50 плажни чанти BioGaia

Наградата ще бъде изпратена на Участника по куриер за сметка на Организатора. Организаторът не носи отговорност в случай, че предоставеният от участника имейл адрес, мобилен телефон или адрес за доставка не е достоверен.

Куриерът ще посети адреса един път. Ако първият път печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер. Ако по време на посещението печелившият не може да бъде намерен на посочения адрес, той / тя може да получи своята награда на адреса, посочен от куриера в съобщението (офис на куриера).

В случай, че спечелил Участник е направил невалидна регистрация; или Организатора или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

Тегленето на печелившите Участници ще се извършва от специално разработен за нуждите на Играта софтуер на случаен принцип. Тегленето се осъществява със съдействието на рекламна агенция “МЕДИЯБАСКЕТ ООД”.

Резултатите от тегленето на печелившите се отразява надлежно в протокол, в който се записват имената на спечелилите Участници в последователността на изтеглянето им.

Тегленето на всички обявени награди ще се проведе на 13 юли 2021 година.

Всеки печеливш ще бъде уведомен чрез обаждане на мобилния номер, посочен при регистрацията си, и ще бъде обявен на сайта. При обявяване на печелившите, последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта. Целта ни е да осигурим на всички Участници спокойно и сигурно участие в играта. Печелившите Участници ще бъдат оповестени на сайта ни в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от приключването на тегленето.

Молим всички Участници да попълват внимателно информацията в бланката при участие в играта, особено телефонен номер. Участниците разбират и се съгласяват, че без правилно и коректно въведен телефонен номер, Организаторът не може да се свърже със съответния Участник и да изпълни задължението си да предаде съответната награда. Следователно, Организаторът няма да бъде отговорен при никакви обстоятелства за неизпълнение на задълженията си при неправилно изписване на данните при регистрация на касовата бележка или пълната им липса. 

Краен срок - 10 юли 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара