Спечелете 10 степера и 50 чанти за фитнес от Head & Shoulders


Играта е приключила!

Печеливши:

🏆 10 -ма от Вас печелят степер:
Митко Костов
Асен Иванов
Татяна Георгиева
Полина Мечева
Данаил Стайков
Таня Коларова
Радой Николов
Радка Върбанова
Златина Господинова
Радка Мерджева

🏆 50 от Вас печелят чанта за фитнес
Добромир Йовчев
Йордан Димитров
Йоана Григорова
Стефан Стамов
Деница Иванова
Даянна Георгиева
Диляна Георгиева
Хинна Андреева
Марияна Иванчева
Вирджиния Василева
Елвана Кехайова
Милена Симеонова
Надя Динкова
Джанан Хасан
Десислава Нешева
Лора Василева
Станимира Стоянова
Йоана Манолова
Десислава Асенова
Емил Калинов
Радостина Велинова
Гергана Михова
Апостол Апостолов
Петя Желева
Стефани Нинова
Йоанна Гаджонова
Борислав Миронов
Илеана Иванова
Ралица Първанова
Емилия Стефанова
Михаела Кирова
Стефан Стамов
Диана Иванова
Ива Христова
Емилия Александрова
Ива Чолеева
Антон Андонов
Десислава Асенова
Вера Топалска
Михаела Станева
Теодор Петров
Ралица Анастасова
Николинка Паскова Паскова
Лиляна Борисова
Екатерина Тарасова
Ивелина Маринова
Калина Александрова
Даниела Илиева
Калия Николова
Божидар Божков

Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД.

Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на участие, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора, Партньора и Възложителя, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят повишаване вероятността за спечелване на награда, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
a) 50 чанти за фитнес Head & Shoulders на единична стойност 5.18 лв. без ДДС
b) 10 степера Domyos MS100 (слонова кост/черно) на единична стойност 89.90 лв. с ДДС

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 5 на Официалните правила.

Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукт/и с марка Head&Shoulders на минимална обща стойност 5 лв. с ДДС без значение от размера и разфасовката от който и да е магазин от търговската верига Лили Дрогерие в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: www.shop.lillydrogerie.bg/lilly-games, като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма.

Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 7 (седем) дни след края на кампанията и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 60 (шестдесет) печеливши участници и 60 (шестдесет) резервни.

В рамките на 1 (една) седмица след тегленето на печелившите участници от томболата Организаторът ще се свърже с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия на посочения от него мобилен телефон, след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.

Изпращането на наградите до избрани от печелившите участници търговски обекти на Партньора се изпълнява до 7 (седем) дни след предоставяне на Организатора на всички 

Краен срок - 31 май 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара