Спечелете ваучери за Аквапарк в София или Пловдив


Играта е приключила!

Печеливш за София:
А. Х. с поръчка #46747

Печеливш за Пловдив:
И. Ч. с поръчка #15020

Организаторът провежда Играта едновременно и поотделно на двете си подразделения на електронния му магазин, а именно https://tmarketonline.bg/ (за гр. София и околностите) и https://plovdiv.tmarketonline.bg/ (за гр. Пловдив и околностите). По-долу двете подразделения ще бъдат означавани съответно като Tmarketonline София и Tmarketonline Пловдив.

Всеки желаещ да се включи в Играта трябва да направи покупка от Tmarketonline София или Tmarketonline Пловдив на минимална стойност 30 (тридесет) лева с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки).

Ако стойността на поръчката/касовата бележка надвишава един или няколко пъти минималната стойност на покупката, това не увеличава шанса за печалба на участника. Всяка отделна завършена поръчка дава възможност на клиента да се регистрира за участие в Играта. Всяка отделна завършена поръчка дава възможност за нова отделна регистрация.

В периода на Играта всеки участник може да се регистрира за участие всеки път при финализиране на своята поръчка от Tmarketonline София или Tmarketonline Пловдив. За избягване на всякакви съмнения всяка поръчка дава право за участие в Играта (ако участникът се е регистрирал). Всяка една поръчка, с която участник се е регистрирал за участие ще бъде включена в жребия за спечелване на награда.

За да бъде възможно участието в Играта е необходимо клиентът да изпълни едновременно всички изброени по-долу условия:

а) Да направи поръчка от Tmarketonline София или Tmarketonline Пловдив на минимална стойност 30 (тридесет) лева;

б) Преди завършване на поръчката да потвърди, като клинке (маркира) в обозначения за целта бутон, че е съгласен с настоящите Общи условия и участва в Играта;

в) Да направи поръчка/покупка в периода на Играта – от 00:00 часа на 25.05.2021г. до 23:59 часа на 01.06.2021г.;

Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за регистрация за участие с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник.

Организаторът ще връчи награда на един участник измежду всички направили регистрация на Tmarketonline София и един измежду всички участници, направили регистрация на Tmarketonline Пловдив.

Печелившият участник, участвал чрез Tmarketonline София ще спечели 4 (четири) броя ваучери за посещение на Аквапарк Комплекс „Възраждане“, адрес: Гр. София, 1303, ж.к. Зона Б-5, Парк „Възраждане“, ул. „Българска морава“ с период на валидност 15.06.2021г.-31.08.2021г.

Печелившият участник, участва чрез Tmarketonline Пловдив ще спечели 4 (четири) броя ваучери за посещение на Аквапарк "Aqualand", адрес гр. Пловдив ж.к. Тракия, ул. „Теофан Райнов“ №3 с период на валидност 15.06.2021г. – 31.08.2021г.

На 02.06.2021г. Организаторът ще изтегли по един печеливш участник за Tmarketonline София и Tmarketonline Пловдив, както и по 2 (двама) резервни печеливши участника за всяко подразделение на електронния магазин. В тегленията участват всички участници, които са направили поръчка в периода от 00:00 часа на 25.06.2021г. до 23:59 часа 01.06.2021г. и са изпълнили останалите условия за регистрация.

При технически проблем е възможно печелившите участници да бъдат изтеглени със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото.

Тегленето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

На 02.06.2021г. Организаторът ще  обяви по един печеливш участник за Tmarketonline София и за Tmarketonline Пловдив, като това ще е видно на https://tmarketonline.bg/, на https://plovdiv.tmarketonline.bg/, включително на https://tmarketonline.bg/page/otkriy-lyatoto-pravila, в корпоративния сайт на Организатора https://tmarket.bg/page/tomboli, във Facebook страницата https://www.facebook.com/MaximaBulgaria и Instagram tmarket_bulgaria.

При технически проблем е възможно всеки печеливш участник да бъде обявен със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото.

При обявяването ще бъдат публично публикувани инициалите на участника (съгласно име и фамилия, които е използвал при завършване на поръчката), номера на поръчката и онлайн магазина, където тя е направена Tmarketonline София или Tmarketonline Пловдив.

Наградите се получават от удобен за съответния печеливш участник физически магазин T MARKET в гр. София, съответно в гр. Пловдив.  Организаторът ще потърси печелившия участник на телефонния му номер в деня на изтеглянето му, за  уговаряне на удобен за участника ден и час за получаване на наградата. Печелившият участник ще получи и писмено потвърждение по имейл, че е спечелил награда от Играта. Всеки, който е спечелил е длъжен да се яви за получаване на наградата в търговски обект T MARKET съгласно уговореното с Организатора. В случай че съответният печеливш участник не се яви в уговореното време за получаване на наградата, Организаторът ще се свърже с него по телефон за уговаряне на друго удобно за печелившия участник време за получаване на наградата. Ако последният не се яви за получаване на наградата в допълнително уговореното време, то той губи правото си да получи наградата, а Организаторът ще връчи наградата на някой от резервните участници по реда на изтеглянето им.

Ако Организаторът в рамките на 3 (три) работни дни с по 2 (две) прозвънявания на ден не успее да се свърже със съответния печеливш участник и последният не го потърси след получаване на имейл, както е описано по-горе, то участникът губи правото да получи наградата и тя ще бъде връчена на следващия поред резервен участник, като Организаторът ще спази реда, описан по-горе.

Краен срок - 1 юни 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара