Спечелете смартфон Xiaomi Redmi 9T 64 GB


Играта е приключила!

Печеливш: Дима Йосова

СПЕЧЕЛИ цветния Xiaomi Redmi 9T 64 GB, като намериш пътя до неговия другар - Mi Global Home Air Purifier. Премини през лабиринта по правилния цветен път и събери двете устройства в пакет. 

Напиши отговора си в коментарите до 28.04 и стискай палци да си победителят, който ще получи Xiaomi Redmi Note 9T. 

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от Теленор.

Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице с валидна регистрация във Facebook, с постоянно жителство в България, което:

- в периода от 25.04.2021 г. до 28.04.2021 г. е публикувал коментар към публикация (една на брой) на Организатора, който съдържа отговор на зададен в съответната публикация въпрос или загадка, която публикация на Организатора ще бъде публикувана на дата 25.04.2021 г. във Facebook профила му: https://www.facebook.com/TelenorBulgaria и ще бъде означен с наименованието на Играта.

- разрешили техният Facebook профил да бъде публичен за целия период на Кампанията. Изискването за публичен Facebook профил е с цел Организаторът да може да се свърже със съответния участник на лични съобщения, изпратени през Facebook, в случай че той/ тя е избран за победител или резерва в настоящата кампания.

Няма ограничение в броя на коментарите, публикувани от всеки участник. Независимо от броя направени коментари от всеки участник под поста на Организатора, всеки участник участва в томболата по т..5.3. за спечелване на награда еднократно (само с един коментар). За спечелване на награда не участват лица, коментирали с дума, различна от посочените в поста на Теленор. 

Един от участниците, спазили условията по т. 5.1. и 5.2. ще бъде избран на случаен принцип чрез томбола, която ще се проведе не по-късно от 3 работни дни след периода на Кампанията, посочен в т. 3“

Допълнително при същите условия и на същата дата ще бъде изтеглен 1 (един) от участниците като резерва.

Всеки Участник играе от свое име и следва да получи наградата лично, ако бъде избран.

Всеки участник в Играта може да бъде избран за победител само веднъж в рамките на периода на Играта.

В играта ще бъде раздадена общо 1 (една) награда – смартфон Xiaomi Redmi 9T 64 GB.

Тегленето на 1 (единия) печеливш и 1 (една) резерва в Играта, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се проведе не по-късно от 3 работни дни след периода на Кампанията, посочен в т. 3“ , чрез томбола на случаен принцип, на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора и ще бъде обявен в коментар под поста на Играта.

Победителят няма право да получава паричната равностойност на наградите.

Печелившите участници в Играта, следва да бъдат уведомени, че печелят награди чрез изпращане на лично съобщение до тях във Facebook от Организатора в срок до 36 часа от изтеглянето на печелившия участник съгласно предходния раздел.

За да получи наградата си, в срок до 24 часа от уведомяването по предходната точка, но не по-късно от 05.05.2021 г., печелившият участник следва да изпрати като отговор на съобщението по предходното изречение, свои лични данни – три имена, телефон и адрес. При неспазване на този срок, съответния печеливш участник губи правото за награда и се заменя от първата по ред резерва, която се уведомява по реда, описан по-горе.

Наградата се изпраща до печелившия участник чрез куриерска фирма в срок до в срок до 3 работни дни след получаване на необходимата информация съгласно т. 7.2. от изтегления печеливш участник или резерва“, като получаването му е в зависимост от сроковете, определени от съответната куриерска фирма.

Краен срок - 28 април 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара