Спечелете 30 броя 55’’Smart телевизора с марка Samsung

Краен срок - 30 юни 2021

В периода от 15.04.2021 – до 30.06.2021 г.: Закупи продукти с марка Moment на обща стойност 20 лв. с ДДС, регистрирай касовите бележки на www.promomoment.bg и участвай за 30 бр. 55’’Smart телевизор с марка Samsung.

Как да участвам?
1. Купи продукти с марка MOMENT и запази касовите бележки.
2. Регистрирай касовите бележки, като въведеш номер и час, заедно със сумата на покупката на продукт/и с марка MOMENT на www.promomoment.bg
3. При регистриране на касови бележки за обща сума 20 лв. участваш в теглене за награди 30 бр. 55’’Smart телевизор с марка Samsung.

Всеки участник се задължава да пази касовите бележки до края на кампанията и да ги предостави в оригинал или копие за валидация в случай, че спечели награда.

Участниците могат да се включат в кампанията и с регистриране на фактури в оригинал или копие. Всички точки в Официалните правила на кампанията, в които се споменава касова бележка, важат и за участие с фактури.

Участието в играта е обвързано с покупка.

Кампанията „Качество във всеки MOMENT” се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, в които можете да намерите продукти Moment и които издават касова бележка с описание на закупените артикули или касови бележки, съпътствани със стокова разписка за съответните продукти, издадена от компютър. Търговски обекти, издаващи фактури за закупени продукти с описанието на закупените артикули.

Наградите по кампанията са 30 броя 55’’Smart телевизор с марка Samsung – модел 55" Crystal UHD 4K Smart TV TU8072 (2020).

Участващи продукти в играта са всички продукти с марка Moment:
    • Moment Universal Classic контактно лепило
    • Moment Shoe Glue прозрачно контактно лепилo
    • Moment двукомпонентно епоксидно лепило
    • Moment FIX Profi универсално монтажно лепило
    • Moment FIX Décor монтажно лепило без разтворители
    • Moment FIX Super монтажно лепило без разтворители
    • Moment FIX Extreme Power монт. лепило без разтворител
    • Moment FIX Power Pressure pack лесно за употреба монт. лепило
    • Moment FIX Express бързосвързващо монтажно лепило
    • Moment OneForAll Universal монт. лепило Flextec
    • Moment OneForAll High Tack монт. лепило Flextec
    • Moment OneForAll Express бързосвързващо монт. лепило Flextec
    • Moment OneForAll Crystal монт. лепило Flextec
    • Moment свръхздрава лепяща лента сребърна
    • Moment Fix двойнолепяща монтажна лента
    • Moment Wood Standard лепило за дърво
    • Moment Wood Express бързосвързващо лепило за дърво
    • Moment Wood Waterproof водоустойчиво лепило за дърво
    • Moment акрилен уплътнител за стени и тавани 280 мл
    • Moment универсален силикон прозрачен 280 мл
    • Moment универсален силикон бял 280 мл
    • Moment санитарен силикон прозрачен 280 мл
    • Moment санитарен силикон бял 280 мл
    • Moment монтажна полиуретанова пяна 650 мл
    • Moment монтажна пистолетна полиуретанова пяна 700 мл

Участието в кампанията се осъществява след покупка/и на продукти с марка Moment на обща стойност минимум 20 лв. с ДДС и попълване на информация на интернет страницата www.promomoment.bg.

Потребителят може да регистрира касови бележки на различна стойност до достигане на минималната сума от 20 лв. с ДДС. Информация от касовите бележки от покупка на продукт с марка Moment (номер, дата и час) на продуктите с информация за стойността на покупката трябва да бъдат предоставени при участие.

При регистрация/и на стойност над 20 лв. с ДДС участникът участва толкова пъти, колкото е достигнал сумата от 20 лв. с ДДС. (Пример: регистрация на касови бележки за 76 лв. с ДДС е равна на три участия в томболата).

Механизъм за участие на уебстраница www.promomoment.bg:

1. Участникът купува продукти с марка MOMENT и посещава интернет страницата www.promomoment.bg, за да се включи в кампанията. Участникът попълва регистрационна форма, в която се съдържа информация за следните данни:
    • Име
    • Фамилия
    • Телефонен номер
    • Имейл
За успешна регистрация всеки участник трябва да се съгласи с Общите условия на кампанията, с Политика на поверителност на Хенкел България ЕООД и с това, че ще пази оригинал или копие на касовата бележка за валидиране на участието си в кампанията до изтеглянето и обявяването на печелившите.

2. Регистрира касовата бележка, като въведе номер, час и дата, заедно със сумата на покупката на продукт/и с марка MOMENT (пример: номер – 2564; час - 12:45; дата – 15/04; стойност на продукти Moment – 15,60 лв.)
Примерна регистрация за участие*:

 
*Данните в примерната регистрация не са реални, а са само с демонстрационна цел.

3. При регистриране на касови бележки на обща стойност минимум 20 лв. участва в томбола за награди – 30 бр. 55’’Smart телевизор с марка Samsung.

Участието в кампанията се осъществява единствено онлайн на www.promomoment.bg.

Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката/покупките от регистрираните касови бележки в www.promomoment.bg. Клиентът има право да получи само една награда за участие – без значение с колко e-mail адреса/телефонни номера регистрира касови бележки.

Тегленето на наградите ще се състои на 16 юли 2021 г., в присъствието на представители на Организаторите чрез онлайн платформа MS teams.
Тегленето ще бъде извършено чрез платформа за теглене на случаен принцип Random name winner.
Ще бъдат изтеглени 30 печеливши участници за наградите 30 бр. 55’’Smart телевизора с марка Samsung. Ще бъдат изтеглени и 20 бр. резервни печеливши.
Печелившите от играта ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон и e-mail на страницата www.promomoment.bg.Организаторите ще се свържат в рамките на 3 работни дни с печелившите участници.
За да разберете дали печелите, можете да свържете с организаторите на: e -mail: info@promomoment.bg или на телефон: +359 893 893 978.

След получаване на информация на печеливш участник той е длъжен да предостави копие/снимка на касови бележки за продукти Moment на стойност над 20 лв. с ДДС, закупени в периода на кампанията, най-късно до 27 юли 2021 г. При липса на касови бележки или неполучени документи, печелившият участник се дисквалифицира. Наградите от дисквалифицираните участници се разпределят между резервни печеливши по реда на тяхното изтегляне.
Организаторите ще направят верификация на предоставените документи до 30 юли 2021 г. При дисквалифициране на печеливш участник, Организаторите се свързват с резервните печеливши по реда на тяхното изтегляне.
Резервните печеливши трябва да предоставят копие/снимка на касови бележки към организатори най-късно до 10 август 2021 г. Организаторите ще направят верификация на предоставените документи до 13 август 2021 г. При дисквалифициране на резервен печеливш на този етап, наградите няма да бъдат разпределяни към резервен печеливш.

Наградите се получават по куриер най-късно до 31 август 2021 г.
При получаване на награда по куриер спечелилият се задължава да попълни Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и Декларация за получаване на награда (виж част 11).
При отказ да попълни Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и Декларация за получаване на награда (виж част 11), печелившият участник ще бъде дисквалифициран и няма да получи награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара