Спечелете шоколадов фонтан и кошници за пикник от Baileys

Краен срок - 9 май 2021

Време е за изкушения! Снимай специалните Baileys яйца и спечели неустоими награди. Направи скрийншот с яйцето на Baileys Original и ни го прати като коментар, за да участваш за една от 2 кошници за пикник пълни с изкушения. 

Снимай златното Baileys Chocolat Luxe яйце, изпрати ни го в коментар и ще участваш за уникален шоколадов фонтан за фондю!

За да заяви участие в играта, участникът трябва да осъществи последователно следните действия:
1 Да посети Facebook страницата на Baileys - https://www.facebook.com/BaileysBulgaria/
 
2. Да публикува коментар под посочения видео пост https://fb.watch/4SGf4NEgcz/  публикуван на 14.04.2021 г, който включва снимка (скрийншот) на едно двете Baileys яйца, включващо едно от съответните лога – Baileys Original или Baileys Chocolat Luxe.

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта „Baileys Easter Eggs“ и са коментирали успешно (само веднъж) под поста участват в жребий, който на произволен принцип определя трима победителя . Победителите ще бъдат избрани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат обявени на 12.05.2021г. на Facebook страницата на Baileys: https://www.facebook.com/BaileysBulgaria/ чрез пост, включващ първото им име и инициал на фамилното име.

Жребият се извършва по отделно за всяка награда, като един участник има право да спечели само една награда.

Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите Общи условия („Победители”), имат право да получат  само една от посочените по-долу награди съгласно извършения жребий.

Наградите:
2 броя кошница за пикник – участват потребителите изпратили коментар със снимка на яйце Baileys Original
1 брой шоколадов фонтан - участват потребителите изпратили коментар със снимка на яйце Baileys Chocolat Luxe

Победителите се уведомяват и чрез лично съобщение в профила им във Facebook в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.

Изтеглените победители, които са били уведомени чрез лично съобщение във Facebook, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес office@knoway.eu в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако Победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок до 72 часа след получаване на уведомлението, наградата се печели от изтегления резервен победител.

Изтегленият победител трябва да изпрати имена и ЕГН, за да може дружеството правилно да осчетоводи предоставените награди, както и дължимите данъци в тази връзка.

Изтегленият победител се обявява на Facebook страницата на Baileys -  https://www.facebook.com/BaileysBulgaria/ чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.
Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които Организаторите са осъществили контакт.

Изтегленият победител получава наградите си в срок до 65 дни след потвърждение.

След уведомлението, изтегленият победител трябва да потвърди метод на получаването на наградата:
1 По куриер за сметка на организатора: В този случай личните данни (Име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, съгласието си с което изтегленият победител следва да потвърди писмено по електронна поща.
2. Ако изтегленият победител откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на организатора, на адрес гр. София, ул. „Николай Гогол“ № 28, в работен ден от 11:00 до 18:00 часа (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на Победителя).

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара