Спечелете 100 награди - 6 бр. Finish Quantum за цяла година

Краен срок - 20 май 2021

Умни съдомиялни с най-нови технологии + качествени препарати = перфектния тандем за чисти съдове! 

Попълнете подходяща дума в изречението и 50 от вас ще спечелят Finish Quantum за цяла година!

Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица с настоящ адрес в Република България (наричани по-нататък в текста: Участници), които изпълнят следните необходими условия за участие в играта:
* Да харесат поне една от двете публикациии, анонсиращи играта, публикувани между 22.04.2021 г. и 20.05.2021 г. във фейсбук страницата на Bosch Home.
* Да споделят своето предложение с коментар под публикацията за липсващата дума в изречението „Винаги _____ резултати“, което описва перфектния тандем за чисти съдове между Bosch & Finish.

Служители на дружеството БСХ Домакински уреди България ЕООД и членове на техните семейства (съпруг/а, деца, включително и осиновени, внуци, братя, сестри и осиновители на служителя) нямат право да участват в играта.

Всеки участник, който изпълни условията и напише коментар под поне 1 от двете публикации, свързани с играта участва в томбола за 100 награди - 6 бр. Finish Quantum за цяла година. За всяка от двете публикации ще бъдат избрани по 50 победители на лотариен принцип.

Един участник има право само на една награда.
Организаторът си запазва правото да не присъди награди, ако:
- се появи оправдано съмнение в автентичостта на данните на участника или
- се установи, че печелившият не изпълнява условията, посочени в тези правила или
- в случай, че след изпращане на наградата по куриер, победителят не се яви на посочения от него адрес, за да получи наградата си.

Печелившите нямат право да изискват различни по вид и количество награди от тези, посочени в настоящите правила. Наградите не могат да бъдат обменяни за парична равностойност и не могат да бъдат пренасяни на трети лица. Организаторът не поема никаква отговорност във връзка с използването и употребата на наградите.

Печелившите ще бъдат уведомени чрез публикация във Фейсбук.
Ако печелившият не се свърже с Организатора в срок от един месец след обявяването, то организаторът не е длъжен да му предостави наградата. В такъв случай печелившият също няма право да получи каквато и да е друга компенсация.

Организаторът не носи отговорност за евентуални щети, които участникът би могъл да понесе заради логистични пречки, технически и други проблеми. Също така организаторът не носи никаква отговорност за каквито и да било щети, които биха възникнали заради получаването и използването на наградата, с което участникът, чрез включването си в играта, се съгласява изрично. Организаторът не участва в спорове за собствеността на спечелените награди. Организаторът не носи отговорност за нефункционирането или непълното функциониране на електронната поща на участника.

Организаторът на играта си запазва правото да променя правилата на играта, ако това е необходимо по технически или търговски причини или заради други причини от публичен характер. Всички евентуални промени и новини ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на организатора https://www.facebook.com/BoschHomeBulgaria/. Потребителите могат да задават всякакви въпроси, свързани с играта с награди, на следния електронен адрес на организатора: office@smarkethink.com 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара