Спечелете страхотни торти от bTV Cinema

Краен срок - 3 май 2021

Радио N-JOY и bTV Cinema стартират вълнуваща игра за почитателите на киното и хубавата музика.

Включи се в сладката напревара и се наслаждавай на качествено кино всяка вечер в Месец на Оскарите по bTV Cinema.

 В рамките на няколко седмици трима късметлии ще имат възможност да покажат познанията си за „седмото изкуство“ и да спечелят страхотна торта от bTV Cinema.

Всяка седмица в сайта на радио N-JOY ще задаваме въпрос, обвързан с един от премиерните за българския ТВ ефир филми, които попадат в селекцията „Месец на Оскарите“ на bTV Cinema. Всички дали правилен отговор колко златни статуетки е получил съответния филм, ще стане част от томболата за вкусна награда. Три големи торти ще отидат при трима късметлии по време на съвместната ни игра.

Отговори на новия въпрос: Колко награди Оскар е спечелил филмът „Роди се звезда“ от 2019 г.?

В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което в рамките на срока на
Играта се регистрира за участие чрез попълване на регистрационна форма с данни за контакт –
име, фамилия, имейл и телефон за връзка, на http://www.njoy.bg/bg/games/ и отговори на
зададения въпрос. Въпросът ще се сменя всяка седмица (всеки понеделник).
Лица, които не извършат регистрация, не могат да отговарят на въпросите, респ. регистрации,
неотговарящи на изискванията, включително, но не само, при непълни данни, се приемат за
неосъществени и не участват в разпределението на наградите.

През срока на Играта ще бъде публикуван по един седмичен въпрос, обвързани с филмовото
съдържание в програмата на bTV Cinema на тема “Месец на Оскарите“, като всеки желаещ да се
включи в Играта може да отговаря на актуалния седмичен въпрос от публикуването му в
понеделник до понеделник на следващата седмица в 12:00 часа. С изключение на първата
седмица, когато въпросът ще бъде публикуван в сряда – 14.04.2021г., а срокът за отговор ще
бъде до 12:00 часа в понеделник (19.04.2021 г.). Събота и неделя са почивни дни, в които Играта
не е активна.

Всеки желаещ да се включи в Играта може да отговаря на седмичния въпрос само след
извършване на регистрация за отговор на съответния въпрос. За всеки нов въпрос/за всеки нов
отговор се изисква нова регистрация.

Награди: Три торти с визия на bTV Cinema и „Месец на Оскарите“.

Тегленето на седмичните наградите се извършва от представители на Организатора всеки
понеделник в срока на Играта, респективно на 19.04.2021 г., 26.04.2021 г., 03.05.2021 г. Тегленето
на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички дали отговор на
въпроса за съответната седмица. За всеки един въпрос се избира по един печеливш участник,
дал отговор на съответния въпрос. Имената на трима печеливши участници се обявяват в ефира
на радио N-JOY между 14 и 15 часа и се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/.
Печелившите участници се обявяват чрез съобщаване на името им, с което същите са се
регистрирали за участие в Играта.

Посочените при регистрацията телефонен номер и имейл адрес служат като идентификация
за конкретен участник. Второ име/участник, регистриран със същия номер или имейл, се
отстранява от играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на
жребия.

Радиото се свързва с печелившите участници за уточняване начина на получаването на
наградите по телефона, посочен в регистрационната форма на участника . Ако в срок до 10-
работни дни печеливш участник не е получил обаждане от радио N-JOY, той може да провери
причината за забавянето на тел. 02/ 803 90 90.

Наградите на печелившите участници се изпращат по куриер (до населено място на
територията на Република България) но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след
приключване на Играта. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ
за самоличност пред служител на съответния куриер.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара