Спечелете 350 хлебопекарни, 135 карти по 100 лв. и 1000 стека с брашно от София Мел

Краен срок - 30 юни 2021

Промоцията стартира на 01.04.2021 г. и продължава до 30.06.2021 г. или до изчерпване на количествата награди (описани в раздел V. Описание на наградите от настоящите правила), което от изброените събития настъпи по-рано.

Наградите, които може да бъдат спечелени при участие в промоцията са:

- Ваучер на стойност 100лв. – 135 броя ваучера за целия срок на промоцията;
- Хлебопекарна „Тефал“ – 350 броя хлебопекарни за целия срок на промоцията;
- Стек брашно „София Мел Класик“ 10 кг – 1000 броя стекове за целия срок на промоцията.

За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят пакет брашно, върху който е поставен специалният стикер, обозначаващ настоящата Промоция.
При покупка на един такъв продукт, участникът получава възможност да потърси вътре в пакета стикер, на който е отпечатан един от трите възможни награди – ваучер, хлебопекарна или стек. Само при наличие на такъв стикер, участникът има право да получи съответната награда.

За да упражни правото си за получаване на спечелен ваучер или хлебопекарна участникът трябва да се регистрира чрез платформата за Промоцията на сайта www.sofiamel.bg и да приложи ясна снимка на стикера, с който печели, както и да въведе точно кода от стикера, своите три имена, ЕГН, адрес за доставка и телефон за връзка.

За да упражни правото си за получаване на спечелен стек брашно участникът трябва да се регистрира чрез платформата за Промоцията на сайта www.sofiamel.bg и да приложи ясна снимка на стикера, с който печели, както и да въведе точно кода от стикера, своите две имена, адрес за доставка и телефон за връзка.

Участникът, който е спечелил награда, е длъжен да въведе необходимите данни за получаване на наградата в срок до 30.08.2021 г. След този срок платформата няма да е активна и всички претенции на потребители във връзка с Промоцията ще са невалидни.

Всеки потребител потвърждава, че е съгласен да предостави свои лични данни в профила за регистриране на участието му в Промоцията.

Всеки потребител се съгласява двете му имена и населеното му място да бъдат обявени в секция „Печеливши“ в сайта www.sofiamel.bg

Наградите са лични. Те не могат да бъдат преотстъпвани или заменени с друга вид награда. Предметните награди не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

При участието си в Промоцията участникът трябва да се увери, че посочената в профила му информация е максимално актуална и достоверна. В случай, че печелившият не е потвърдил достоверността и/или не е допълнил адреса и телефонния номер в профила си, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. В случай, че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка или получаване на наградата, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес, адрес за доставка на наградата и друга необходима информация. В случай, че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора според описаното по-горе, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице от избрания победител.

Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, то това се счита за обстоятелство, в което Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

Всички предметни награди ще бъдат доставени най-късно до 60 (шестдесет) дни от датата на получаване на личните данни в профилите на печелившите в www.sofiamel.bg. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в профила ѝ/му адрес и контакти за доставка, които трябва да е попълнил, за да участва в Промоцията.

До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящите Правила. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация за личните данни, която се изисква от него (участника) при спечелване на награда, съгласно изискването в точка 6.4.. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

Ако предоставените от участника данни за получаване на наградата са неточни и/или непълни, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата.

Приемайки предметна награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че личните им данни – трите пълни имена и ЕГН ще бъдат използвани от Организатора за подаване на справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ към НАП.

Участниците, които са спечелили хлебопекарна Tefal и ваучер на стойност 100 лв. не дължат данък върху стойността на наградата.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара