Спечелете 52 парични награди по 100 лева

Краен срок - 4 юли 2021

Кампанията се организира, провежда и важи за всички офиси от структурата на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД на територията на България.

Право на участие в кампанията има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице (нав. 18 години) - Клиент, изпратил паричен превод чрез Уестърн Юниън в офис от структурата на ФК „Кеш Експрес Сървис’ ЕООД за посочения период на кампанията. В Кампанията нямат право да участват служители на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД и техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството.  Избраните победители ще бъдат наградени само веднъж. Преводи, които не отговарят изцяло на тези условия, ще бъдат дисквалифицирани.

Участниците в кампанията ще намерят информация за това как да участват и видовете награди в тези Общи условия. Всеки Клиент може да участва в кампанията неограничен брой пъти (толкова пъти, колкото пъти e изпратил паричен превод чрез Уестърн Юниън в офис от структурата на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД в рамките на продължителността на кампанията).

Участието в кампанията е изцяло доброволно и безплатно, няма задължаващ характер и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Клиентите.

Участието се осъществява чрез следния механизъм:

Всеки участник, който изпраща парични преводи от офисите  на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД в България по време на периода на кампанията,  и се регистрира на интернет страницата http://www.wunagradi.bg/ като посочи три имена,  актуален телефон, e-mail (по желание) и последните четири цифри от MTCN от направения превод.

Клиентът участва в тегленията само тогава, когато е използвал услугата (наредил паричен превод) в срока на кампанията от офис ФК „Кеш Експрес Сървис” и е изпълнил всички условия по регистрация.

За бъде приета за валидна регистрацията, всеки клиент трябва изрично да се съгласи, че приема настоящите Общи условия, както и Политиката за защита на личните данни на Организатора.

Използването на Услугата повече пъти в конкретния месец от кампанията увеличава шанса за печалба, но Печеливш може да бъдe само Клиент на Организатора, който е изпълнил всички изисквания на настоящите общи условия. - Преводите направени в определен месец и  вече участвали в томбола за разпределение на награди  не участват в последващите тегления.

Тегленето на печелившите участници в кампанията ще се осъществи както следва:

- За регистрирани участници в периода 05.04.2021 – 11.04.2021г. тегленето ще се извърши   на 13.04.2021;

- За регистрирани участници в периода 12.04.2021 -18.04.2021г. тегленето ще се извърши на 20.04.2021;

- За регистрирани участници в периода 19.04.2021 – 25.04.2021г. тегленето ще се извърши на 27.04.2021;

 - За регистрирани участници в периода 26.04.2021 – 02.05.2021г. тегленето ще се извърши на 05.05.2021;

- За регистрирани участници в периода 03.05.2021 – 09.05.2021г. тегленето ще се извърши на 11.05.2021;

- За регистрирани участници в периода 10.05.2021 – 16.05.2021г. тегленето ще се извърши на 18.05.2021;

- За регистрирани участници в периода 17.05.2021 – 23.05.2021г. тегленето ще се извърши на 25.05.2021;

- За регистрирани участници в периода 24.05.2021 – 30.05.2021г. тегленето ще се извърши на 01.06.2021;

- За регистрирани участници в периода 31.05.2021 – 06.06.2021г. тегленето ще се извърши на 08.06.2021;

- За регистрирани участници в периода 07.06.2021 – 13.06.2021г. тегленето ще се извърши на 15.06.2021;

- За регистрирани участници в периода 14.06.2021 – 20.06.2021г. тегленето ще се извърши на 22.06.2021;

- За регистрирани участници в периода 21.06.2021 – 27.06.2021г. тегленето ще се извърши на 29.06.2021;

- За регистрирани участници в периода 28.06.2021 – 04.07.2021г. тегленето ще се извърши на 06.07.2021;

- Печелившите от всяко теглене ще бъдат определени в присъствието на съставена за целта комисия, чрез провеждане на жребий на адреса на управление на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, които позволяват да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на Наградите.

- За всяка от изтеглените награди освен Печелившия, при тегленето ще бъде изтеглен и 1 (един) резервен клиент.

Печелившите участници ще бъдат уведомени директно по телефона от Организатора в рамките на 5 дни след датата на теглене. Имената на  Победителите ще бъдат споделени и на страницата на профила във Facebook - https://www.facebook.com/CESWU/, както и на корпоративния уебсайт: www.cashexpress.bg.

В случай, че Печелившият откаже получаването на Наградата или свързването с него се окаже невъзможно в рамките на 5 работни дни, считано от деня на теглене на жребия за Наградата, последната ще бъде предоставена на Резервния Клиент. Организаторът не носи отговорност за предоставени от Клиентите неверни или непълни данни за контакт.

Резултата от тегленето, както и данни на Спечелилия ще бъдат отразени в протоколи, които ще се съхраняват съгласно изискванията на българското законодателство.

Организаторът не носи отговорност за мрежови, компютърни, хардуерни или софтуерни повреди от какъвто и да е вид, които могат да ограничат или забавят участието. Преводи, които не следват инструкциите или са непълни, сгрешени или невалидни, няма да се броят.

Всички преводи трябва да бъдат действителни и валидни и не трябва да нарушават авторските права или други права на интелектуална собственост на трета страна. С влизането си в Кампанията, участниците се съгласяват да спазват тези общи условия и всички законови разпоредби. Организаторът има право (но не е длъжен) да използва данните от всеки превод, подадени в тази кампания, под каквато и да е форма за всички цели и във всички медии и да адаптира или използва данните по какъвто и да е начин в бъдеще, в съответствие с раздел VII от настоящите Общи условия.

Наградите в кампанията са, както следва е:

    52 (петдесет и две)  награди по 100 (сто) лева;

На всяко от тегленията съгласно т5.5 от настоящите Общи условия ще се разпределят по следния брой награди:

    Теглене 13.04.2021 -4 награди по 100 (сто) лева
    Теглене 20.04.2021- 4 награди по 100 (сто) лева
    Теглене 27.04.2021- 4 награди по 100 (сто) лева
    Теглене 05.05.2021- 4 награди по 100 (сто) лева
    Теглене 11.05.2021- 4 награди по 100 (сто) лева
    Теглене 18.05.2021- 4 награди по 100 (сто) лева
    Теглене 25.05.2021- 4 награди по 100 (сто) лева
    Теглене 01.06.2021- 4 награди по 100 (сто) лева
    Теглене 08.06.2021- 4 награди по 100 (сто) лева
    Теглене 15.06.2021- 4 награди по 100 (сто) лева
    Теглене 22.06.2021- 4 награди по 100 (сто) лева
    Теглене 29.06.2021- 4 награди по 100 (сто) лева
    Теглене 06.07.2021- 4 награди по 100 (сто) лева

Всички обявени суми са в български лева (BGN)

Победителите могат да вземат своите награди директно от основния адрес на организатора или от офис представител на организатора на територията на България.

Организаторът си запазва правото да замени обявената Награда с друга, ако това се налага поради причини извън неговия контрол освен ако не е уговорено друго в писмен вид, наградата не е възстановяема и е невъзможно да бъдe прехвърлянa на други лица.

Резултати от тегленията проведени от Организатора са окончателни и задължителни за всички участници. Всеки участник в Кампанията безусловно и неотменимо се съгласява, че резултатите от тегленията са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да e основание.

В случай, че Печелившият откаже получаването на Наградата, Организаторът ще процедира съгласно нормите установени в настоящите Общи условия. Организаторът не носи отговорност за Награди, които не са получени поради обстоятелства извън неговия контрол. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара