Спечелете 400 награди от 'Аз ям!' - кърпи и дъски за рязане

Краен срок - 30 април 2021

Играта се провежда в уебсайта на Broshura.bg и е достъпна само от територията на България.

За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта (01.04 - 30.04.2021 г.):
1. Да закупи произволно количество продукт/и с марката “Аз ям!” без значение от техния вид, без изискване за минимална сума на покупката, както и без значение от търговската верига, в която е извършена покупката.
2. Да запази касовата бележка, на която ясно и недвусмислено е отбелязан закупеният продукт/и с марката “Аз ям!”.
3. Да попълни съответната информация в предвидените за тази цел полета: име и фамилия, имейл адрес, телефон за контакт, както и да качи снимка, на която е отбелязан закупеният продукт с марката “Аз ям!”. Снимката трябва да е с големина до 3 MB и може да е във формат JPEG, PNG, PDF. В случай, че участникът изпитва затруднения с качването на снимката, то той може я да изпрати на имейл azyamgame@gmail.com, като посочи неговите 2 имена, имейл и
телефон за контакт.

Всеки участник има право на повече от едно участие, стига да качи уникална касова бележка, на която има закупен продукт с марката “Аз ям!”. Всеки участник може да спечели повече от една награда, в случай, че е качил повече от една касова бележка, отговаряща на условията и бъде изтеглен като печеливш. Във всички случаи, участникът ще спечели или брандирана кърпа, или брандирана дъска с марката “Аз ям!”.

В случай че Участникът бъде изтеглен като победител, ще бъде известен чрез имейл на посочения електронен адрес в срок до 21.05.2021 г.

В томболата за изтегляне на печеливши за наградите имат право да участват само попълните коректно формата за участие. Печелившите участници в играта ще са 400 (четиристотин). Всеки от тях ще бъде определен на случаен принцип чрез инструмента за произволно теглене https://random-ize.com/pick-from-list/ (или подобен такъв).

Наградите са:
1. 100 (сто) брандирани кърпи “Аз ям!”
2. 300 (триста) брандирани дъски за рязане “Аз ям!”

Наградите не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност или да бъдат преотстъпвани на трети лица.

В периода 01.05.2021 до 21.05.2021 г. представител на “Градус 1” ЕООД ще се свърже само със спечелилите участници чрез предоставения във формата за регистрация имейл адрес. При невъзможност Възложителя да се свърже със спечелил участник или в случай че не получи обратна връзка за предоставянето на наградата, то участникът губи правото си за получаване на наградата и ще бъде изтеглен друг печеливш на негово място.

Печелившият Участник следва в срок до 5 (пет) работни дни (но не по-късно от 31.05.2021 г. включително), считано от датата на получаване на имейл, уведомяващ за спечелването на Наградата, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за получаване. Потвърждението става през изпращане на отговор до получения имейл и/или по време на телефонен разговор.

Наградата ще бъде изпратена от “Градус 1” ЕООД, до 30 работни дни след получаване на обратна връзка от печелившия. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Възложителя. Възложителя не носи отговорност за невъзможност и/или забавяне при предоставяне на описаните награди, поради независещи от него обстоятелства (забавяне на доставка, проблем с куриерска фирма, грешно изписани или непълни данни за доставка и т.н.).  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара