Спечелете телевизор Sony Android 55'' и кутии с Milkiss softcakes


Играта е приключила!

Печеливши:
Телевизор - Адиле Чобанова 🥳
Кутии с най-вкусните кейкчета "Milkiss":
✔️Теодора Николова
✔️ Анна Янкова
✔️ Радостина Динкова
✔️ Габриела Василева

Баба ти подарява телевизор Sony 4К HDR 55”! Коя? Избираш ти! 

Последвай линка по-долу и гласувай за любимата си Milkiss баба. На 12 април един от всички гласували, ще спечели огромен телевизор! Време е за избори! 😋 Да ти е сладко! 😉😍❤️💙

За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадената лендинг страница

Всеки, желаещ да участва в Предизвикателството на Ови и Сари ще бъде приканен да отговори най-късно до 12.04.2021 г., 23:59 ч. на предизвикателството, публикувано във Facebook страницата на възложителя на 12.03.2021 г. За да участва в играта, всеки участник трябва да попълни имена, актуален e-mail адрес  и телефон в създадената лендинг страница и да гласува за своя любим герой. Участникът ще има право да гласува НЕ ПОВЕЧЕ от един път.

Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментарите или снимките, които е публикувал.

С предоставяне на личните данни, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Бригада енд Ко ООД и Ови и Сари ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Лицата на възраст до 16 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 16 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Възложителят си запазва правото да одобрява чрез организаторa публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5. Организаторът има правото еднолично или след нареждане от страна на възложителя да премахне от Facebook страницата https://bit.ly/33UtPu5  всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

В Предизвикателството ще бъдат раздадени:

-Първо място ще спечели телевизор Sony Android 55”. Той ще бъде даден на един от всички включили се в Предизвикателството

– Утешителни награди - По 12 кутии „Milkiss“ softcakes на 4ма от участниците включили се в Предизвикателството.

Oрганизаторът на Предизвикателството ще избере общо 5 (пет) победителя. Един участник ще спечели  телевизор Sony Android 55”, а останалите 4-ма ще спечелят по 12 кутии “Milkiss” softcakes.

След края на периода на Предизвикателството (12.03.2021 – 12.04.2021 г., 23:59 ч.). Един участник ще спечели  телевизор Sony Android, а останалите 4ма ще спечелят по 12 кутии “Milkiss” softcakes. Печелившите ще бъдат избрани в рамките на 5 работни дни след края на Предизвикателството (12.04.2021, 23:59 часа, включително) и непосредствено оповестен във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/33UtPu5

Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез лично съобщение към профила на участника във Facebook или чрез емайл, който е подаден от нея/него при попълване на данните за участие в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com/ в рамките на 10 работни дни след края на Предизвикателството, който е на 12.04.2021 г., 23:59ч.

Наградите ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на e-mail или лично съобщение в страница до печелившия на наградата. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com/ имена, телефон и емайл адрес, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Краен срок - 12 април 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара