Спечелете 9 подаръка за рождения ден на Edna.bg


Играта е приключила!

Печеливши:
Теодора Йотова
Виолета Кръстанова Василева
Веселка Любенова Дамянкина
Татяна Томова
Мария Янкова
Виждан Ахмед
Светлана Димитрова
Теодора Вълканова
Дани Недялкова-Теодосиева

Играй и можеш да спечелиш Серум за стимулиране растежа на мигли Bonilash и пакет с козметични тестери

Отговори с няколко изречения на въпроса „Кои са нещата, за които съм благодарна/благодарен през изминалата година?“. Вярваме, че ако се замисли, всеки може дори да се изненада колко много от тях може да изброи. Да гледаш към светлата страна на живота, особено в мрачни времена, е и посланието, което искаме да отправим в първите месеци на 2021, за която се надяваме да е по-добра.

Изпрати ни текста си на edna@netinfo.bg и добави твоите имена и телефон. Можеш да спечелиш един от 9 на брой комплекта, които съдържат серум за мигли Bonilash и пакет с козметични тестери.

Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка. Участието в Играта е безплатно.

Всеки Участник има право да участва еднократно в рамките на периода на участие.

Имейли, които съдържат произволни думи, букви и др. под. няма да дават право на участие в тегленето на наградите.

Описание на наградата -  серум за мигли Бонилаш + пакет козметични тестери

Общ брой награди от съответния вид за целия Период на Играта  -  9 (девет)

Участниците в Играта, които печелят награда се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Тегленето ще се извърши на 12.03.2021 г. след 12:00 ч.

Печелившите участници ще бъдат обявени в отделен материал (статия), на официалната страница на Edna.bg на адрес: www.edna.bg.

В случай, че изтеглен печеливш участник е изпратил съобщение по електронната поща (имейл) с необходимите данни, посочени по-горе, но след това в рамките на 3 (три) работни дни с него не може да бъде осъществен контакт на посочения телефон от „Натурпродукт“ ООД, за да се уточни начинът на изпращането и получаването на наградата, същият губи правото да получи наградата си и Организаторът изтегля нов печеливш за тази награда. Новият печеливш участник се обявява в същата статия и за него важат сроковете и условията за осъществяване на връзка с Организатора, описани по-горе.

В случай, че с вторите изтеглени печеливши участници при условията на т. 7.2.1. по-горе също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

Организирането на раздаването на наградите се осъществява от „Натурпродукт“ ООД, които осъществяват контакт с печелившите участници на посочените от последните телефонни номера в изпратеното лично съобщение до Организатора.

За да получи своята награда съответният печеливш участник следва да удостовери пред „Натурпродукт ООД, че е на възраст над 18 години или ако е на възраст между 14 и 18 години – задължително следва да бъде придружен от родител или попечител при получаване на наградата.

Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.

Краен срок - 12 март 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара