Спечелете колиета с камъни Swarovski и 100 гривни за трансфер на данни

Краен срок - 5 април 2021

Периодът на провеждане на играта се разделя на пет седмични подпериода:

• Седмица 1 – 02.03.2021 – 08.03.2021 г.

На 02. 03.2021 г. – обявява се седмичния въпрос
На 08.03.2021 г. – изтеглят се и се обявяват спечелилите наградите от томболата.

• Седмица 2 – 09.03.2021 – 15.03.2021 г.

На 09.03.2021 г. – обявява се седмичния въпрос
На 15.03.2021 г. – изтеглят се и се обявяват спечелилите наградите от томболата.

• Седмица 3 – 16.03.2021 – 22.03.2021 г.

На 16. 03.2021 г. – обявява се седмичния въпрос
На 22.03.2021 г. – изтеглят се и се обявяват спечелилите наградите от томболата.

• Седмица 4 – 23.03.2021 – 29.03.2021 г.

На 23. 03.2021 г. – обявява се седмичния въпрос
На 29.03.2021 г. – изтеглят се и се обявяват спечелилите наградите от томболата.

• Седмица 5 – 30.03.2021 – 05.04.2021 г.

На 30.03.2021 г. – обявява се седмичния въпрос
На 05.04.2021 г. – изтеглят се и се обявяват спечелилите наградите от томболата.

Право на участие в Играта придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /“Участник“/, което публикува коментар на който и да е от петте седмични въпроси от Играта, публикувани на официалната Facebook страница на Организатора: https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG. На всяка от посочените в т. 3 от Общите условия дати Организаторът ще публикува по един въпрос. Участник има шанс да спечели една от наградите, предвидени за всеки подпериод на томболата, максимум 5 награди , ако отговаря на изискванията на Общите условия и публикува коментар под публикацията с отговор на седмичния въпрос до края на съответния подпериод/седмица.

Участието в Играта не е обвързано с ползване на финансова услуга или покупка. Участието в Играта е безвъзмездно за Участника.

На всяка от посочените дати - 08.03.2021 г., 15.03.2021 г., 22.03.2021 г., 29.03.2021 г., 05.04.2021 г. ще се извърши теглене на печелившите Участници от Играта, проведена в предходния подпериод. При всяко теглене на посочените дати се изтеглят по 21 участника, на които Организаторът предоставя награди, както следва:

• 08.03.2021г. - 1 колие + 20 бр. гривни за трансфер на данни;
• 15.03.2021г. - 1- колие + 20 бр. гривни за трансфер на данни;
• 22.03.2021г. - 1 колие + 20 бр. гривни за трансфер на данни;
• 29.03.2021г. - 1 колие + 20 бр. гривни за трансфер на данни;
• 05.04.2021г. - 1 колие + 20 бр. гривни за трансфер на данни

При тегленията наградите се раздават по реда, по който са описани в Общите условия.

Печелившите от Играта ще бъдат изтеглени чрез нарочна електронна система, която на произволен принцип ще определи имената им. Тегленето се извършва от определена от Организатора комисия от 3-ма членове. За всяко теглене комисията съставя протокол. Името или псевдонимите на печелившия Участник, посочено във Facebook-профила му, заедно с профилната му снимка, ще бъде обявено във Facebook страницата на Организатора – на адрес https://bg-bg.facebook.com/VivaCreditBG и на сайта на дружеството- Организатор www.vivacredit.bg до края на деня, в който е проведено тегленето.

В 7-дневен срок от обявяването на резултат от теглене, всеки печеливш Участник трябва да предостави на Организатора следните данни, необходими за получаване на наградата: име и фамилия, телефонен номер за контакт, офис на Организатора, където желае да получи наградата си или адрес, на който да му бъде изпратена наградата по куриер, в случай, ако е избрал опция за получаване на наградата по куриер. Печелившият трябва да предостави посочените данни и начина на получаване по един от следните начини:

- по имейл на: marketing@vivacredit.bg;

- с обаждане на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване).

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара