Спечелете кафемашина, ваучери и гривна и Baileys Original Irish Cream

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

Лилия Р.
Елена С.
Петър М.
Йоанна А.

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

За да се включат в Кампанията, Участниците трябва да кликнат върху колелото с награди за начало на завъртане, да кликнат втори път за край на въртенето му, като влязат на уебсайта sweetmoments.drinklink.bg и след това попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:
(*) Име и фамилия
(*) Електронен адрес
(*) Телефонен номер

В периода на кампанията всеки Участник има право да спечели най-много една от наградите в рамките на цялата игра.

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в кампанията „BAILEYS – Перфектния подарък за Св. Валентин” и са се регистрирали успешно на сайта sweetmoments.drinklink.bg, имат възможност да участват в жребий, който на произволен принцип определя печеливши участници. Печелившите участници ще бъдат избирани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат публикувани на 07.02.2024 г. на сайта sweetmoments.drinklink.bg

Печелившите се определят чрез електронно теглене, което ще бъде проведено на 06.02.2024 г.

В тегленето участват всички валидни регистрации на един и същ участник, но във всеки случай един участник има право да получи само една награда в хода на цялата игра.

Изтеглените печеливши от Кампанията нямат право да прехвърлят правата за получаването на наградата на други лица.

Печелившите от Кампанията, не могат да получат паричния еквивалент на наградите или да ги заменят за други продукти, услуги или разновидности на наградата.

Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите общи условия („печеливш участник”) имат право да получат една от следните награди:

1 брой сет от гривна и Baileys Original Irish Cream;
1 брой сет от ваучер на стойност 150 лв и Baileys Original Irish Cream;
1 брой сет от ваучер за преживяване на стойност 300 лв и Baileys Original Irish Cream;
1 брой kaфемашина;

Печелившите участици се уведомяват чрез e-mail и телефонно обаждане в срок до 48 (четиресет и осем) часа, след като са били изтеглени.

Изтеглен печеливш участник, който е бил уведомен по e-mail или телефонно обаждане, трябва да потвърди данните си и желанието си да получи наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес sweetmoments.drinklink.bg в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако печелившия участник откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок 72 часа след получаване на уведомлението наградата се печели от изтегления резервен печеливш участник.

Изтегленият печеливш участник за награда на пазарна стойност над 100 лв трябва да изпрати три имена и ЕГН, за да му бъде издадена служебна бележка по чл.11 от настоящите общи условия

Изтегленият печеливш участник се обявява на сайта чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.
Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които Организаторите са осъществили контакт.

Изтегленият печеливш участник получава наградите си в срок от 45 работни дни след потвърждение. След изтичането на този срок печелившия участник губи правата си за получаване на съответната награда, като Организаторите имат право да се разпоредят с неполучената награда, както намерят за добре.

Краен срок - 5 февруари 2024

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара